Skip to main content
Foto:
Coursera

Tartu Ülikooli üliõpilased ja töötajad saavad osaleda populaarse õppeplatvormi Coursera kursustel

Kõik ülikoolipere liikmed saavad selle aasta oktoobrini läbida tasuta ühe Coursera kursuse. Üliõpilased saavad soovi korral läbitud kursuse ka oma õppekavasse üle kanda. 

Coursera on veebipõhine õpikeskkond, kus pakub kursusi üle 200 ülikooli ja ettevõtte kogu maailmast. Ülikooli arvutivõrgu kasutajakontoga sisenedes on võimalik valida enam kui 200 üldoskusi arendava kursuse vahel näiteks sellistel teemadel nagu digioskused, andmeanalüüs, loovus ja õppimine, karjääri planeerimine ja arendamine, isiklik areng, keskkonnajuhtimine, mitmekesisus ja sooline võrdõiguslikkus ning ettevõtlikkus. 

Kõik ülikoolipere liikmed saab aastas läbida ühe vabalt valitud kursuse ja neile antakse ka tunnistus. Kursust võib alustada omale sobival ajal ja see tuleb läbida iseseisvalt. Coursera pakub ka võimalust läbida piiramatul arvul väikesemahulisi projekte. 

Üliõpilased saavad Courseras läbitud kursust VÕTA-ga oma õppekavasse üle kanda, selleks tuleb enne kursuse läbimist esitada õppeplaan. Väga väikese mahuga kursuseid ei ole soovitatav üle kanda.  

Coursera õppeplatvormile saab siseneda TÜ arvutivõrgu kasutajakontoga. E-õppija käsiraamatus on info, kuidas kanda Courseras läbitud kursusi üle õppekavasse, millised on kasutustingimused ja kuidas saab õppeplatvormile siseneda. 

#täiendusõpe #tunnustamine

Õigusteaduskonna kursuseid tunnustati e-kursuse kvaliteedimärgiga

Viis Tartu Ülikooli õigusteaduskonna e-kursust said Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuurilt e-kursuse kvaliteedimärgi.
Jaga
18.05.2022
#täiendusõpe
õiguse alused

"Õiguse alused mittejuristile" tuleb taas!

Jaga
01.02.2022
#täiendusõpe
jutla

Karistusõiguse Jutla: riskihindamine karistusõiguses

Jaga
01.02.2022