11. juunil toimub Eesti õigushariduse tulevikule pühendatud veebikonverents

Kas Eesti õigusharidus on jõudnud kriisi äärele? Kas juristide väljaõppes tuleks hakata eristama akadeemilist õigusõpet muust õigusõppest? Kuivõrd peaks riik õppe sisu õigushariduse kvaliteedi tagamiseks senisest enam reguleerima? Kas juristidel võiks olla ühine kutseeksam?

Kutsume teid reedel, 11. juunil kell 10.00 osa saama veebikonverentsist „Eesti õigushariduse tulevik“.

Konverentsil arutlevad õigusinstitutsioonide ja ülikoolide esindajad ning praktikud üheskoos selle üle, milline on Eesti õigushariduse hetkeseis ja milliseid samme tuleks ette võtta, et tõsta tulevaste juristide teadmiste kvaliteeti.

Konverents on tasuta ning toimub Tartu Ülikooli, Riigikohtu ja Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi (EAÕS) koostöös. Konverentsi toimumist toetab EAÕSi partner advokaadibüroo COBALT.

Registreeri end SIIN hiljemalt 9. juunil. 

Detailsem info konverentsil osalemiseks koos Worksupi platvormi ligipääsuga saadetakse kõikidele registreerunutele e-maili teel hiljemalt 10. juunil.

Konverentsi ajakava on leitav EAÕSi veebilehelt ja Eesti kohtute Facebookist.