7. oktoobril kell 13-16 toimub Tartus, Näituse 20-217 infopäev doktorantidele

Infopäeval käsitletakse õppe- ja teadustööga seonduvaid küsimusi, samuti uue doktorikooli ja õpirände võimalusi. Infopäev on eelkõige mõeldud I ja II aasta doktorantidele, kuid osalema on oodatud ka vanemate aastate doktorandid ja juhendajad.

Teemad:

  • Õppetöö:

õppekorraldus ja õpingute planeerimine;

atesteerimine;

2016/2017 õa-l toimuvad loengud.

  • Teadustöö:

osalemine teaduskonverentsidel ja publitseerimine;

MIDOK (Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool);

välisstipendiumid ja õpiränne (Eramus+, DoRa Pluss).

Palume osalemisest teada anda: katri.holst@ut.ee hiljemalt 03.10.