8. ja 15. oktoobril 2016 toimub ingliskeelne ainekursus „Õiguse autonoomia II: diktatuuride võrdlus“ (“Autonomy of Law II: Dictatorships compared”)

8. ja 15. oktoobril 2016 toimub ingliskeelne ainekursus „Õiguse autonoomia II: diktatuuride võrdlus“ (“Autonomy of Law II: Dictatorships compared”), mille raames peavad loenguid ja seminare prof. dr. Thorsten Keiser Giesseni Ülikoolist (8. oktoobril) ja prof. dr. dr. h. c. Jan Schröder Tübingeni Ülikoolist (15. oktoobril).

Toimumiskoht on Tartu, Iuridicum, Näituse 20-114 kell 10.30-17.00 (pausidega).

Thorsten Keiseri loengud on teemadel „Õiguse autonoomia ja diktatuur“ ning „Eraõigus Saksa natsionaalsotsialismi ja Itaalia fašismi ajal – uurimismetodoloogia“. Need loengud juhatavad ühtlasi sisse osalejate lühiettekanded ja diskussiooni teemal „Diktatuuriilmingud Eesti Vabariigi eraõiguse ajaloos (19. sajandi II pool kuni 1944).“

Jan Schröderi räägib nii „Meetodiõpetusest ja selle ajaloost“ kui konkreetsemalt „Juriidilisest meetodiõpetusest natsionaalsotsialistlikul Saksamaal ja Saksa Demokraatlikus Vabariigis“.

Kuulama ja osalema on oodatud on kõik huvilised, ka need, kes ei soovi ainekursusest osa võtta (aine OIEO.01.057).

Lähem info: prof Marju Luts-Sootak (marju.luts-sootak@ut.ee) või dots Merike Ristikivi (merike.ristikivi@ut.ee)