Justiitsministeerium, advokatuur ja prokuratuur panevad välja TÜ õigusteaduste tudengitele Ida-Viru stipendiumid

Stipendiumide eesmärgiks on aidata kaasa advokaatide, prokuröride ja kohtunike järelkasvule Ida-Virumaal.

JustiitsministerHanno Pevkuri sõnul antakse noorte juristide Ida-Virumaale suunamiseks stipendiumi välja juba kolmandat aastat.

„Kui üle-eelmisel aastal andsime Eesti Advokatuuriga koostöös välja kaks stipendiumi, siis eelmisel aastal oli tänu prokuratuurile võimalik välja anda juba kolm stipendiumi. Käesoleval aastal on eelarvevahendeid nelja täies mahus stipendiumi andmiseks. Vabariigi Valitsus on kokku leppinud, et Ida-Virumaa arengut hoitakse erilise tähelepanu all ja siinkohal on paslik meenutada, et aasta algusest suurenes riigi kohalolu selles piirkonnas ka Justiitsministeeriumi vanglateenistuse Ida-Virusse kolimisega,“ lausus minister.

Ministri sõnul on stipendium sündinud 2010. aasta kevadel kokku tulnud töögrupi ettepanekust luua advokatuuri juurde sihtkapital, mille kaudu saaks motiveerida õigusteadust õppivaid magistriõppe üliõpilasi asuma tööle Ida-Virumaa piirkonda.

Advokatuuri esimees Sten Luiga märkis, et õigusriigi parem funktsioneerimine ja jätkusuutliku arengu tagamine Ida-Virumaal on meie ühine väljakutse.

„Lisaks rahvastiku tõmbekeskustesse koondumise trendile ilmestab erinevalt muudest regioonidest olukorda Ida-Virumaal professionaalse ja kaasaegse õiguskogukonna ajalooliste traditsioonide vähesus. Keerulise ajalooga ja keelelise kooslusega tööstusregiooni õiguskultuuri kultiveerimine nõuab kõikide õiguskutsete esindajate ja riigi ühiseid jõupingutusi,“ ütles Luiga.

Advokatuuri esimehe sõnul on selge, et stipendium üksi ei taga Ida-Virumaa vajaduste kindlustamist professionaalsete juristidega.  „Kahjuks ei ole mitte kõik stipendiaadid suutnud lõpuni vastu pidada ja sidunud oma elu ning tööd Ida-Virumaaga. Kuid ühe konkreetse ja mõõdetava meetmena aitab stipendium hoida meie ühist fookust probleemil ning tegutseda koos selle nimel, et Ida-Virumaa vajadused professionaalsete, missioonitundega ja eesti ning vene keelt valdavate juristidega saaks tulevikus paremini kaetud.“

Stipendiumi taotlemiseks peab üliõpilane esitama advokatuurile kirjaliku avalduse, millele tuleb lisada CV, bakalaureusekraadi omandamist tõendav dokument, bakalaureusetöö kokkuvõte ja motivatsioonikiri, milles on märgitud, kas üliõpilane soovib pärast õpingute lõpetamist töötada advokaadibüroos, kohtus või prokuratuuris, kuid avaldatud töökoha eelistus ei ole stipendiaadile siduv.

Avaldus stipendiumi määramiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada Eesti Advokatuurile hiljemalt käesoleva aasta 24. septembriks aadressil Rävala pst 3, 10143 Tallinn, või digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressil advokatuur@advokatuur.ee.

Stipendiumi saajate osas tehakse valik hiljemalt 3. oktoobril 2013.


Allikas: Justiitsministeerium, http://www.just.ee/58871