Foto:
Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Karistusõiguse Jutlad detsembris

Detsembris on kõigil huvilistel võimalik tulla kuulama karistusõiguse Jutlat kahel päeval: 9. detsembril ja 16. detsembril.

Jutlad toimuvad Zoomis.

Jutla Zoom

 

Arutelu Riigikohtu kriminaalkolleegiumi viimatiste lahendite üle

Reedel, 9. detsembril toimub lausa kaks kohtumist, kus arutatakse Riigikohtu kriminaalkolleegiumi viimatiste lahendite üle.

Kell 9.45-11.20 kõneleb riigikohtunik Velmar Brett näiteks Eesti ja Euroopa Liidu õiguse vahekorrast ning enese või enda lähedase mittesüüstamise privileegist läbiotsimisel, samuti sellest, kui kaua võib kedagi kinni pidada. 
 
Kell 11.45-13.15 räägib karistusõiguse nooremlektor ja kriminaalkolleegiumi nõunik Mario Truu muu hulgas inimkaubanduse mõistest, tahtluse tuvastamisest ja seda eriti raskete tagajärgedega liiklusjuhtumitel, lisaks ka hädakaitsest ning piiratud süüdivusest ja keelueksimusest.
 
Olete oodatud kuulama ja kaasa arutama!

Image

The sexual offences of ‘rape’ in Sweden after 2018

NB! Jutla in English

Christoffer Wong, Faculty of Law, Lund University

Friday, 16 December at 14:00–15:30 (EET)

The seminar starts with a presentation and is followed by discussions. The presentation will deal with the transition in 2018 from the ‘use of force’ to the’ non-voluntary nature of the sexual intercourse’ as the central defining feature of the crime of ‘rape’, as well as the new offence of ‘negligent rape’. The seminar will also address the concerns that defendants’ rights have been weakened in the aftermath of the law reform in 2018, reflected by an increase in the conviction rate for rape. The presentation will be also incorporate the changes made to the rape provisions in 2022.

Image
#rahvusvaheline #ühiskonnale
Dokumendid laual

Rahvusvaheline konverents "Maksejõuetusõiguse revisjon – uut maksejõuetusõiguses. Pankrotiseaduse 30 aastat"

#tunnustamine #ühiskonnale
Tartu Ülikooli peahoone.

Õigusteaduse audoktor Martti Antero Koskenniemi avalik loeng 30. novembril

#teadus #ühiskonnale

Pierre Thévenin kaitseb doktoritööd „Soviet and Russian approach to the law of the sea: liberalism and local resistance“

9. detsembril kell 10.00 kaitseb Pierre Thévenin õigusteaduse erialal doktoritööd „Soviet and Russian approach to the law of the sea: liberalism and local resistance“.