Skip to main content

Õigusteaduse magistriõppe eeldusainete programm

Õigusteaduskonnas on võimalik läbida magistriõppe eeldusainete programmi (63 EAP), kuhu on oodatud need, kellel on bakalaureusekraad mõnel muul erialal kui õigusteadus ning kes soovivad astuda õigusteaduse magistriõppesse Tallinnas või Tartus.

Programmiga saab liituda iga semestri alguses, septembris ja veebruaris kindlaks määratud ajavahemikul. Kui soovid saada lisainfot programmile registreerumise kohta, võta ühendust alltoodud õppekorralduse spetsialistidega.

Läbitavate ainete loetelu saab ise valida, kuigi arvestada tuleb eeldusainete järgnevusega.

Kogu eeldusainete programmi läbimiseks võib kuluda orienteeruvalt kaks õppeaastat.

Tallinnas toimub õppetöö koos õigusteaduse bakalaureuseõppe sessioonõppe üliõpilastega vastavalt nende tunniplaanidele. Tartus toimub õppetöö koos bakalaureuseõppe päevaõppe või sessioonõppe üliõpilastega.

Lisavastuvõtt magistriõppe eeldusainete programmile avatakse 24. jaanuaril 2022. Avaldusi võetakse vastu vahemikus 24.01-02.02.2022.

NB! Programmile registreerumine ei taga vastuvõttu programmi. Õppekohtade arv on piiratud ja kohad täidetakse avalduste esitamise ajalises järjekorras.

  • Õiguse entsüklopeedia 6 EAP
  • Riigiõigus 6 EAP
  • Euroopa Liidu õigus 6 EAP
  • Haldusõigus 6 EAP
  • Karistusõigus 9 EAP
  • Tsiviilõiguse üldosa 6 EAP
  • Võlaõiguse üldosa 6 EAP
  • Lepinguõigus 6 EAP
  • Asjaõigus 6 EAP
  • Bakalaureuseeksam 6 EAP

Õigusteaduse magistriõppe eeldusainete programmil õppima asumiseks tuleb end ise registreerida Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis (ÕIS), konkurssi läbida ei tule.

PS: Programm on ÕIS-is nähtav siis, kui registreerimine programmile on avatud.

Pärast registreerimise lõppemist võtavad õppekorralduse spetsialistid registreerunutega ise ühendust, et sõlmida õppeteenuse osutamise leping ning jagada muud kursusega seotud vajalikku informatsiooni. Registreerimine ei tekita rahalisi kohustusi ja seda saab soovi korral tühistada.

Kandidaadid, kes on läbinud analoogsed õppeained mõne muu õppekava raames Tartu Ülikoolis või teistes kõrgkoolides, saavad taotleda varasemate õpingute arvestamist (VÕTA). NB! Bakalaureuseeksam ei ole VÕTA korras asendatav.

Eeldusainete hindamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus ning lisa lähtuvalt sellest, kas taotletakse varasemate õpingute, töökogemuse või täiendusõppe hindamist.

Taotluste vormid ja täpsema info eeldusainete hindamise kohta leiad siit.

VÕTA taotlusi on võimalik esitada aastaringselt õigusteaduskonna üldosakonda (vastavalt kandideerimisele kas Tartu või Tallinna õppekohale). Küsi lisainfot meie VÕTA nõustajatelt:

Kui varasemad õpingud hinnatakse magistriõppesse sisseastumiseks mittevastavaks, annab komisjon puuduvate eeldusainete osas soovitusi, et kandidaat teaks, millele enne uuesti kandideerimist tähelepanu pöörata.

#täiendusõpe
Jutla 20. jaanuaril

Aasta esimene karistusõiguse Jutla

Jaga
19.01.2022
#täiendusõpe
Foto: Andres Tennus

Koolitusvõimalused veebruaris

Jaga
17.01.2022
#täiendusõpe
Jutla

Karistusõiguse Jutla

Jaga
24.11.2021