Skip to main content

Suveülikool

Tartu Ülikooli õigusteaduskond korraldab igal aastal rahvusvahelisi suveülikoole ja ka stipendiumikonkursse õigusteaduskonna tudengite osalemiseks teistes riikides toimuvates suveülikoolides.

Õigusteaduskond korraldab Rahvusvahelise õiguse, Salzburgi ja EDOLADi suveülikooli.

Rahvusvahelise õiguse suveülikool

Rahvusvahelise õiguse suveülikool on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna korraldatav rahvusvahelise õiguse suveülikool, mis toimub alates 2012. aastast igal suvel Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis. Kuni 2021. aastani kandis suveülikool Martensi nime. Alates 2022. aastast jätkame nimega Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse suveülikool.

Suveülikool toob igal aastal Eestisse rahvusvahelise õiguse eksperdid ja valdkonnast huvitatud tudengid üle maailma. Rahvusvahelise õiguse suveülikooli keskseks teljeks on võrdlev rahvusvaheline õigus. 

Suveülikooli algataja ja juht on Tartu Ülikooli rahusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo.

Alates 2016. aastast on suveülikooli sponsoriks Eesti Ameerika Fond.

Loe suveülikooli kohta pikemalt ning tutvu varasemate aastate programmide ja esinejatega inglise keeles.

Rahvusvahelise õiguse suveülikooli Facebook

Image
2018. aasta suveülikooli osalejad

Salzburgi suveülikool

Salzburgis toimub suveülikool „European Private Law“ 1. juulist kuni 11. juulini 2022. Eesti esindus on sellest osa võtnud alates 2003. aastast. Suveülikoolist osasaajate leidmiseks korraldasid Tartu Ülikooli õigusteaduskond ja Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts stipendiumikonkursi.

Tegemist on ainulaadse suveülikooliga, kus õpitakse tundma võrdlevalt maailma eraõiguse süsteeme (EL liikmesriigid, Lõuna-Aafrika, USA Lousiana osariik, Quebec’i provints, Puerto Rico, Hiina, Venemaa, Türgi, Brasiilia). Lisaks toimuvad töötoad, kus lahendatakse kaasusi omandi üleandmisest (transfer of title) ja lepingu rikkumisest (breach of contract) ning võrreldakse perekonnaõiguse olulisemaid instituute. Õppetöö toimub põhiliselt inglise keeles, osa loenguid ja seminare on ka saksa ja/või prantsuse keeles. Tudengid saavad võimaluse tutvustada ka oma riigi õigust võrdlevõiguslikes töötubades ning osaleda ümarlaudadel. Lisaks külastavad suvekooli silmapaistvad õigusteadlased ja -praktikud. Õppetööst vabal ajal toimuvad ühised ekskursioonid ja meelelahutuslikud üritused.

Stipendiumikonkursiga valitakse välja kuni 5 üliõpilast, kellele makstav stipendium võimaldab tasuda osalustasu ning võimaluse korral ka sõidu- ja elamiskulud. Valiku kandidaatide seast teevad üliõpilased, kes valiti välja 2019. aastal ja kes seni ei ole seda võimalust saanud kasutada, EAÕS-i ja õigusteaduskonna esindaja ning EAÕS aasta toetaja 2021 advokaadibüroo Cobalt esindaja. Stipendiumide jagamisel kohaldatakse solidaarsuspõhimõtet.

Osalema oodatakse eelkõige magistriastme esimese aasta üliõpilasi, kelle sotsiaalsed kogemused, keeleoskus ja teadmised tagavad aktiivse ja eduka osalemise õppetöös.

Konkursil osaleda soovijatel pidid saatma 19. novembriks CV koos õppeedukust kinnitavate andmetega ning lühikese (1 lk) osalemissoovi põhjendusega aadressile: merike.vellend@ut.ee märksõnaga ‘Salzburg 2022’. Stipendiaadid valitakse välja esitatud dokumentide ja vajaduse korral ka vestluse alusel. Vestlused kandidaatidega toimuvad veebis 29.11- 02.12.2021.

Konkursi tulemused kuulutatakse välja 3. detsembril 2021.

NB! Tegemist on teaduskonna sisese konkursiga, ametlikult avatakse taotluste esitamine suvekoolis osalemiseks märtsis 2022 ning sellel võivad osaleda kõik huvilised. Loomulikult tuleb arvestada võimalusega, et ka 2022. a. suvekool toimub piirangutega või ainult veebis.

Vaata lisaks:
 Juridica, 2011/10, lk 787-789
  Salzburg Summer School of European Private Law
 Suveülikooli kodulehekülg

Image

EDOLADi suveülikool

Alates 2019. aastast korraldab Tartu Ülikool koostöös EDOLADi konsortsiumi partnerülikoolidega arenguõiguse (law and development) ning õigussotsioloogia alasele teadustööle keskenduvaid suveülikoole.

2019. ja 2020. aastal toimusid suveülikoolid North-West Ülikooli õigusteaduskonnas Potchefstroomis, Lõuna-Aafrikas. 2021. aastal toimub suveülikool samuti Aafrikas.

Suveülikooli kaudu on üle maailma kokku tulnud arenguõiguse valdkonna teadlasi ja doktorante, kes keskenduvad andmetele, tehnoloogiaõigusele ja õiglusele arenguprobleemide kontekstis.

Suveülikoolis otsitakse üheskoos vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Kas riik tohib koguda enda elanike kohta mistahes andmeid ning anda need eraettevõtetele reklaami müümiseks?
  • Kas igal riiklust taotleval kogukonnal on üldse legitiimsust andmeid koguda ja töödelda?
  • Kas siin loeb kehtiv seadus või peaks vaatama lisaks, kas see on praegustes oludes kaasav, arvestav ja muul moel õiglane?
  • Mida arvavad nendest küsimustest kohalikud kogukonnad lõunapoolkera riikides, mida arvavad teised protsessiosalised?

Neil teemadel on kogu maailmas käsil olulised kohtuasjad ning tänu suveülikoolidele on võimalik kaasata nendeteemalistesse aruteludesse huvitavad teadlased, praktikud ja autorid nii kohtuasjadega seotud kogukondadest kui ka üle maailma.

Tartu Ülikooli poolt osaleb EDOLAD’i suvekoolide korraldamises dr. iur. Helen Eenmaa-Dimitrieva (helen.eenmaa@ut.ee).

NB! EDOLAD'i suveülikoolis osalevad arenguõiguse valdkonna teadlased ja doktorandid, mis tähendab, et see rahvusvaheline suveülikool ei ole suunatud õigusteaduskonna tudengitele.

Image
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
#õppimine
Tartu Ülikooli üliõpilane uksel

Vaba õppekoht õigusteaduse doktoriõppes

Jaga
14.01.2022
#õppimine
Photo by Bhuwan Dhingra from Pexels

Šveitsi õpirände programm

Jaga
30.11.2021