Autor:
Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna karistusõiguse osakond viib läbi INTIT infopäevi

INTIT Integrated Trauma Informed Therapy for Child Victims of Violence
Vägivalda kogenud laste integreeritud traumateadlik kohtlemine

7. septembril kell 10.00-12.00 „Traumateadliku kohtlemise koolitused – eesmärgid ja väljakutsed“

Infopäev keskendub traumateadliku kohtlemise koolituste vajalikkusele, tulevikuperspektiivile ning spetsialistide ootustele. Infopäeval räägitakse erinevatest traumateadliku kohtlemise/hoolduse koolitustest ja koolitusprogrammidest, mida praegu Eestis pakutakse.

Registreeri


9. septembril kell 10.00-12.00 „Traumeeritud lapsed integreeritud teenuste süsteemis“

 sündmus

Infopäev keskendub traumeeritud laste teekonnale mööda erinevate talle pakutavate teenuste rada. Traumateadliku kohtlemise printsiipide kasutamine integreeritud teenustel ning multidistsiplinaarse koostöö vajalikkus lapse taas-traumeerimise ärahoidmisel.

Registreeri


14. septembril kell 10.00-12.00 „Maailm läbi lapse traumaprillide“

 sündmus

Infopäev keskendub lapsepõlve trauma olemusele. Traumateadlikkuse teadvustamine. Taasohvristamise ennetamine, märkamine, sekkumine ja tulevikuplaanid.

Registreeri