Skip to main content

VÕTA

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist reguleerivad TÜ õppekorralduseeskiri ja tasemeõppes varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise kord sotsiaalteaduste valdkonnas.

Varasemaid õpinguid ja töökogemust arvestatakse üliõpilase taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada TÜ õigusteaduskonna VÕTA nõustajale (vaata VÕTA nõustajate kontakte altpoolt). Taotlust hindab VÕTA komisjon. Taotlusele vastatakse kirjalikult ühe kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast.

Ainete ülekandmiseks tuleb esitada vastav taotlus ning taotluse lisa.

Taotlusvorm varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks

Lisa 1 (õppeainete/täiendusõppe arvestamine)

Lisa 2 (töökogemuse arvestamine)

Lisaks tuleb esitada õpinguid tõendavad dokumendid, nt akadeemiline õiend/hinneteleht, diplom, ainekava ehk aine sisu kirjeldav dokument vms ja muud materjalid (nt töökogemuse puhul ametijuhend/tööülesannete kirjeldus, töötõend jms). Taotleja esitab VÕTA taotluse ja dokumendid digitaalselt.

Kui hinneteleht ei ole väljastatud koolipoolse digiallkirjaga, siis tuleb see skaneerida ja lisada VÕTA taotlusega samasse digiümbrikusse.

Enne digiallkirjastamist tuleb taotlus/lisa salvestada PDF formaati. Kõik dokumendid esitada ühes digiümbrikus.

Tõendit/dokumente ei pea esitama sel juhul, kui TÜ õppeinfosüsteemis on õppeaine sooritamine tõendatud (tuleb esitada ainult taotlus).

Taotluse eest tasumise kohta kehtib regulatsioon.

Tasu on vastavalt taotluse mahule 10€ 1EAP kohta.

VÕTA taotlemine on tasuta, kui:

• taotletakse ülikoolis läbitud õppeainete või täiendusõppe vastavuse hindamist, mille tulemus on saadud 2001. aastal või hiljem;
• taotletakse varasemate õpingute ja töökogemuse vastuvõtutingimustele vastavuse hindamist;
• taotlus on esitatud doktoriõppekava täitmiseks.

Täpsemalt loe ülikooli kodulehelt.

Küsi VÕTA nõustajalt

Kui on täpsustavaid küsimusi või raskusi taotluse/lisa täitmisel või otsustamisel, mis aineid üldse üle kanda võiks, siis võib pöörduda VÕTA nõustaja poole e-maili teel või tulla vastuvõtuaegadel kohapeale. Täidetud VÕTA taotlus tuleb samuti esitada VÕTA nõustajale. 

Tartu
Maiu Salmistu
õppekorralduse spetsialist
737 5397
Sessioonõpe. Vastuvõtuajad E-R 9.00-13.00
Maiu Salmistu
õppekorralduse spetsialist
Sirli Soomlais
õppekorralduse spetsialist
737 5390
Päevaõpe. Vastuvõtuajad E-R 9.00-13.00
Sirli Soomlais
õppekorralduse spetsialist
Tallinn
Piret Murel
õppekorralduse spetsialist
6271880
Vastuvõtuajad E-R 10.30-15.00
Piret Murel
õppekorralduse spetsialist

Juhul, kui on tegemist eriti keeruliste küsimuste ja probleemidega, siis võite pöörduda vota@ut.ee.

#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
#õppimine
Tartu Ülikooli üliõpilane uksel

Vaba õppekoht õigusteaduse doktoriõppes

Jaga
14.01.2022
#õppimine
Photo by Bhuwan Dhingra from Pexels

Šveitsi õpirände programm

Jaga
30.11.2021