Konkursid üliõpilastele

Praktikakonkurss Riigikohtus

 
Riigikohus koos TÜ õigusteaduskonnaga kuulutab välja konkursi järgmistele praktikakohtadele:
-    põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium (1)
-    tsiviilkolleegium (2)
-    kriminaalkolleegium (2)
-    halduskolleegium (2)
Kandideerimiseks palun esitada andmed õppetulemuste kohta, elulookirjeldus ning motivatsioonikiri  hiljemalt 12. oktoobril aadressil merike.vellend@ut.ee.
Kandideerida saavad magistriastme üliõpilased, kellel on läbitud kriminaalmenetluse, tsiviilkohtumenetluse ja haldusprotsessi ained.

Salzburgi suveülikooli stipendiumikonkurss 2012/2013

 

Tartu Ülikooli Õigusteaduskond ja Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts kuulutavad välja stipendiumikonkursi osalemiseks Salzburgis 1.07.-14.07.2013 toimuvas suveülikoolis Summer School „European Private Law“ Salzburg.

Tegemist on ainulaadse suveülikooliga, kus õpitakse Euroopa riikide eraõiguse süsteeme ning eraõigust segaõigussüsteemidega maades (mixed legal systems) (Lõuna - Aafrika, Kanada Quebeck), keskendudes eelkõige omandi üleandmisele (transfer of title) ning lepingu rikkumisele (breach of contract). Õppetöö suveülikoolis toimub valdavalt inglise keeles, kuid loengud toimvad ka saksa, prantsuse, hispaania või itaalia keeles. Lisaks õppetööle toimuvad ekskursioonid ja väljasõidud, lõbusad õhtud kaastudengite ja õppejõududega. Vt lähemalt Juridica, 2011, nr.10, lk.787-789.

Teaduskonna üliõpilased on osalenud suveülikoolis juba üksteist aastat. Ka seekord saame pakkuda osavõtutasuta osalemist 10-le üliõpilasele tänu advokaadibüroo BORENIUS toetusele. Stipendium katab osavõtutasu (300 eurot) ning lisaks ka võimaluse korral väikese taskuraha, mille eest on seni hoolitsenud advokaadibüroo LAWIN, advokaadibüroo VARUL ning advokaadibüroo TARK GRUNTE SUTKIENE. Sõidu- ning majutuskulud  tuleb osalejatel kanda ise.

Osalema oodatakse eelkõige magistriõppe ning kolmanda aasta bakalaureuseõppe üliõpilasi, kelle õppeedukus tagab aktiivse ja eduka osalemise diskussioonides (kaasuste lahendamine Eesti õiguse alusel, ülevaated Eesti kohtupraktikast jne). Valiku kandidaatide hulgast teeb konkursikomisjon, kuhu kuuluvad eelmistel aastatel osalenud üliõpilased, teaduskonna ja EAÕS esindaja. Kandideerimiseks palun esitada:
1) CV (koos õppetulemustega)
2) Motivatsioonikiri (kuni 1,5 lk).
 
CV koos motivatsioonikirjaga palun saata aadressile: merike.vellend@ut.ee märksõnaga „Salzburgi suveülikool“ 22. oktoobriks.
Hiljemalt 24.10 teatame, kes on läbinud eelkonkursi. Suuline intervjuu (vajadusel) väljavalitud kandidaatidega toimub 29. oktoobril kell 12.15 äri- ja intellektuaalse omandi õppetooli seminariruumis (Näituse 13-A, II korrus). Tulemused tehakse teatavaks 30. oktoobril.

Suveülikooli kohta on võimalik lähemalt lugeda siit.

Konkursikomisjoni nimel,

Prof. Irene Kull