Skip to main content
Foto:
Tartu Ülikool

Mikrokraadiprogrammid õigusteaduskonnas

Tartu Ülikooli õigusteaduskond soovib pakkuda täiskasvanud õppijatele paindlikke õpivõimalusi, sest muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad pidevalt järgmiste oskuste omandamist.

2022/2023 õppeaastal pakub õigusteaduskond kolme mikrokraadiprogrammi.


Haldusõigus praktikutele

Programm alustab sügissemestril. Vastuvõtt on avatud kuni 21. augustini.

Maht ainepunktides: 21 EAP
Õppekoht: Tallinn
Programmi maksumus: 1869 €

Mikrokraadiprogramm annab põhiteadmised riigi- ja haldusõiguse põhiprintsiipidest ja kitsamatest distsipliinidest (kohaliku omavalitsuse õigus ja ehitus- ja planeerimisõigus) ning oskused nende teadmiste rakendamiseks, eesmärgiga pakkuda õigusalaseid teadmisi valdkonnaga tööalaselt kokku puutuvatele praktikutele või neile kes soovivad antud valdkondadele spetsialiseeruda.

Mikrokraadiprogrammi kuuluvad järgmised õppeained:

 • Riigiõigus 1. ja 2. osa 6 EAP (sügis- ja kevadsemester)
 • Ehitus- ja planeerimisõigus 6 EAP (sügissemester)
 • Haldusõigus 6 EAP (kevadsemester)
 • Kohaliku omavalitsuse õigus 3 EAP (kevadsemester)

Registreeru mikrokraadiprogrammi


Lapse õigused ja heaolu

koostöös Ühiskonnateaduste instituudiga.

Mikrokraadiprogramm alustab 2022/2023 õa kevadsemestril. Vastuvõtt alates 20. november.

Õppetöö toimub paindlikult veebis ning sessioonõppes ja koos üliõpilastega. Kevadsemestril 2022/2023 toimub õigusalaste õppeainete osa:

 • Sissejuhatus lapse õiguste kaitsesse (3 EAP) veebipõhine 
 • Sotsiaalõigus (3 EAP), sessioonõpe 

Sügissemestril 2023/2024 toimub lapse heaolu alaste õppeainete osa:

 • Terapeutilised lähenemised sotsiaaltöös (3 EAP), sessioonõpe
 • Lapsed ja lapsepõlv (3 EAP), sessioonõpe

Neile õppijatele, kel ei ole õigusalast haridust, on "Lapse õigused ja heaolu" mikrokraadiprogrammile õppima asumise eelduseks on veebipõhise täiendusõppekursuse "Õiguse alused mittejuristile" läbimine mikrokraadiprogrammi algusele eelneval semestril.

"Õiguse alused mittejuristile" kursusele registreerudes enne jaanipäeva (23.06.22 k.a) kehtib varajase registreeruja soodustus - 100 eurot. Hiljem maksab kursus 120 eurot. Kursus algab 12. septembril, registreeruda saab kuni 7. septembrini.

Rohkem infot e-kursuse kohta

Image

 

 

 

 

 

 


Riigihangete korraldamine

koostöös Johan Skytte poliitikauuringute instituudiga.

Programm alustab 2022/2023 õa kevadsemestril. Vastuvõtt alates 20. november.

Mis on mikrokraadiprogramm?

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete põhjal. Programmi eesmärk on pakkuda kiiret ja efektiivset tööturu vajadustele vastavat koolitust, jõudmaks kompetentsuseni konkreetses valdkonnas.

Osalejad õpivad üldjuhul koos üliõpilastega ja õppetöö toimub töötavale inimesele sobivalt sessioon- või veebiõppena. Mikrokraadiprogrammid on mahuga 12–24 EAP-d ja kestavad ühe või kaks semestrit. Need on koostatud nii, et programmi läbinul oleks edaspidi soovi korral võimalik tasemeõppekava alusel õppimist jätkata ja kõrghariduse või kraadi omandamiseni jõuda.

Programmi lõpetanu saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.

Miks valida mikrokraadiprogramm?

Soovitame valida mikrokraadiprogramm, kui

 • on tekkinud vajadus erialateadmisi värskendada, sest õpingutest on pikk aeg möödas;
 • vajad erialaseid pädevusi mõnes kitsamas valdkonnas;
 • soovid parandada oma konkurentsivõimet tööturul;
 • oled kavandamas oma karjääris muutusi;
 • pead vajalikuks õppida uusi aineid ning ei soovi kogu õppekava läbida;
 • tahad olla kindel, et Su õpingud sobituvad tasemeõppesse ja on paindlik võimalus kraadini jõuda;
 • soovid laiendada oma erialast võrgustikku.
#täiendusõpe #tunnustamine

Õigusteaduskonna kursuseid tunnustati e-kursuse kvaliteedimärgiga

Viis Tartu Ülikooli õigusteaduskonna e-kursust said Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuurilt e-kursuse kvaliteedimärgi.
Jaga
18.05.2022
#täiendusõpe
Coursera logo

Tartu Ülikooli üliõpilased ja töötajad saavad osaleda populaarse õppeplatvormi Coursera kursustel

Jaga
26.04.2022
Jaga
01.02.2022