Autor:
Tartu Ülikool

Mikrokraadiprogrammid õigusteaduskonnas

Tartu Ülikooli õigusteaduskond soovib pakkuda täiskasvanud õppijatele paindlikke õpivõimalusi, sest muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad pidevalt järgmiste oskuste omandamist.

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppeainete baasil. Programm loob võimaluse omandada lisaeriala või erialased pädevused mõnes kitsamas valdkonnas.

Vaata lähemalt kõiki ülikooli pakutavaid mikrokraadiprogramme

Õigusteaduskond pakub nelja mikrokraadiprogrammi:

  • Lapse õigused ja heaolu koostöös Ühiskonnateaduste instituudiga

Programm algab 2023. aasta kevadsemestril. Registreerimine on avatud!

  • Riigihangete korraldamine koostöös Johan Skytte poliitikauuringute instituudiga

Programm algab 2023. aasta kevadsemestril. Registreerimine on avatud!

  • Ettevõtluse õigusõpe

Programm algab 2023. aasta kevadsemestril. Registreerimine on avatud!

  • Haldusõigus praktikutele 

Programm algab 2023. aasta sügissemestril.

Lapse õigused ja heaolu

Riigihangete korraldamine

Ettevõtluse õigusõpe

Haldusõigus praktikutele

Mis on mikrokraadiprogramm?

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete põhjal. Programmi eesmärk on pakkuda kiiret ja efektiivset tööturu vajadustele vastavat koolitust, jõudmaks kompetentsuseni konkreetses valdkonnas.

Osalejad õpivad üldjuhul koos üliõpilastega ja õppetöö toimub töötavale inimesele sobivalt sessioon- või veebiõppena. Mikrokraadiprogrammid on mahuga 12–24 EAP-d ja kestavad ühe või kaks semestrit. Need on koostatud nii, et programmi läbinul oleks edaspidi soovi korral võimalik tasemeõppekava alusel õppimist jätkata ja kõrghariduse või kraadi omandamiseni jõuda.

Programmi lõpetanu saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.

Miks valida mikrokraadiprogramm?

Soovitame valida mikrokraadiprogramm, kui

  • on tekkinud vajadus erialateadmisi värskendada, sest õpingutest on pikk aeg möödas;
  • vajad erialaseid pädevusi mõnes kitsamas valdkonnas;
  • soovid parandada oma konkurentsivõimet tööturul;
  • oled kavandamas oma karjääris muutusi;
  • pead vajalikuks õppida uusi aineid ning ei soovi kogu õppekava läbida;
  • tahad olla kindel, et Su õpingud sobituvad tasemeõppesse ja on paindlik võimalus kraadini jõuda;
  • soovid laiendada oma erialast võrgustikku.
#täiendusõpe
Andmekaitseõiguse arengud: kohtute ja Andmekaitse Inspektsiooni praktika

Veebiseminar: "Andmekaitseõiguse arengud: kohtute ja Andmekaitse Inspektsiooni praktika"

#täiendusõpe
Buildings

Veebiseminar: Intellektuaalomandi õigused riigihangetes

#täiendusõpe
Mees istub kollasel diivanil.

Uus mikrokraadiprogramm aitab mõista ettevõtluse õiguslikku poolt