Õigusteaduskonna üliõpilasele

Selleks, et õppimine õigusteaduskonnas kulgeks edukalt, on vajalik teada peamisi õppetööd puudutavaid reegleid. Alati saab täpsemat infot küsida õppekorralduse spetsialistidelt. 

Vajalikku õppekorralduslikku informatsiooni edastab õigusteaduskond jooksvalt kursusepõhiste listide kaudu.

 

Õppematerjalid on kättesaadavad e-õppekeskkonnas Moodle. Õppetööks vajalikku kirjandust aga saab laenutada õigusteaduskonna teabekeskustest või osta raamatukauplustest. E-raamatuid saab osta ka juuraveeb.ee lehelt. 

 

Õppekorraldus Tartu Ülikoolis

Üliõpilaselu (ühiselamud, üliõpilasorganisatsioonid, üliõpilastele suunatud üritused jm) ja ülikoolis õppimist (ülikooli e-post, üliõpilaspilet, õppimist reguleerivad õigusaktid, õppetasud ja õppetoetused) puudutav baasinfo. Kuidas ainetele registreerida? Kuhu pöörduda ja kelle käest küsida? Kas akadeemilisele puhkusele ka saab? Kas õppetoetust mulle antakse? Kõikidele küsimustele leiad vastuse õppekorralduse infost.

Üliõpilasele Tartu Ülikoolis

Õppekorralduseeskiri

Õppetöö ülikoolis toimub teatud reeglite järgi. Olulisim üliõpilasi puudutav dokument on õppekorralduseeskiri.

Sotsiaalteaduste valdkonna ja üksuste juhendid ja korrad

 

Õigusteaduskonna akadeemiline kalender 2023/2024 õppeaastal

Õppeaasta algus

04.09.2023

Jõuluvaheaeg

25.12.2023 - 07.01.2024

Sügissemestri arvestuslik lõpp

04.02.2024

Talvevaheaeg

05.02.2024 - 11.02.2024

Kevadsemestri algus

12.02.2024

Kevadsemestri arvestuslik lõpp

30.06.2024

Suvevaheaeg

01.07.2024 - 01.09.2024

 

I. Bakalaureuseõppe uurimistööde teemade valimine, esitamine ja kaitsmine

Uurimistöö teema ja juhendaja valimine

10.10.2023

Uurimistööde esitamine

27.03.2024

Uurimistööde kaitsmine

08.04.2024-14.04.2024

II. Bakalaureuseõppe päevaõppe 3. aasta ja sessioonõppe 4. aasta uurimistööde kaitsmised sügissemestril 2023

Uurimistööde esitamine

08.11.2023

Uurimistööde kaitsmine

20.11.2023-26.11.2023

III. Bakalaureuseõppe päevaõppe 3. aasta ja sessioonõppe 4. aasta õppetöö kevadsemestril 2024

Kevadsemestri õppetöö

12.02.2024-29.04.2024

Kevadine eksamisessioon

30.04.2024-20.05.2024

Eksamite tulemuste avaldamise lõpptähtaeg – bakalaureuseeksam I

20.05.2024

Bakalaureuseeksam I (tsiviilõigus)

22.05.2024

Bakalaureuseeksam I (karistusõigus)

23.05.2024

Bakalaureuseeksam I (avalik õigus (haldusõigus))

24.05.2024

Bakalaureuseeksam I korduseksam (tsiviilõigus)

17.06.2024

Bakalaureuseeksam I korduseksam (karistusõigus)

18.06.2024

Bakalaureuseeksam I korduseksam (avalik õigus (haldusõigus))

19.06.2024

Eksamite tulemuste avaldamise lõpptähtaeg – bakalaureuseeksam II

05.06.2024

Bakalaureuseeksam II (tsiviilõigus)

17.06.2024

Bakalaureuseeksam II (karistusõigus)

18.06.2024

Bakalaureuseeksam II (avalik õigus (haldusõigus))

19.06.2024

Bakalaureuseeksam II korduseksam
(tsiviilõigus; karistusõigus ja haldusõigus)

kevadel 2025 (vt 2024/2025. õppeaasta akadeemilist kalendrit)

IV. 1. aasta päevaõpe ja 2. aasta sessioonõpe magistritöö teema valimine 2025. a kevadel lõpetajatele

Magistritöö teema ja juhendaja valimine

13.06.2024

V. Magistriõppe 2. aasta päevaõpe ja 3. aasta sessioonõpe

Kevadsemestri õppetöö

12.02.2024-26.04.2024

Magistritööde esitamine eelkaitsmisele

06.02.2024 kl 16.00

Magistritööde eelkaitsmine

19.02.2024-23.02.2024

Kevadine eksamisessioon

29.04.2024-15.05.2024

Eksamite tulemuste avaldamise lõpptähtaeg

15.05.2024

Magistritööde esitamine

29.04.2024 kl 16.00

Magistritööde kaitsmine

20.05.2024-24.05.2024

VI. IT-õiguse magistriõppe õppetöö 

IT-õiguse magistrieksami I osale (IT Law Lab) registreerumise viimane päev

15.11.2023

IT-õiguse magistrieksami II osa (õiguslik memorandum)

16.05.2024

IT-õiguse magistrieksami III osa (essee)

17.05.2024

IT-õiguse magistrieksami II osa (õiguslik memorandum) korduseksam

30.05.2024

IT-õiguse magistrieksami III osa (essee) korduseksam

31.05.2024

VII. Rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste magistriõppekava

Magistritöö teema ja juhendaja valimine 2025. a. lõpetajatele

13.06.2024

Magistritööde esitamine sügissemestril

13.11.2023 kl. 16.00

Magistritööde kaitsmine sügissemestril

11.12.2023

Magistritööde esitamine kevadsemestril

29.04.2024 kl 16.00

Magistritööde kaitsmine kevadsemestril

20.05.2024-24.05.2024

VIII. ILGSPD Erasmus-Mundus ühine magistriõppekava

Magistritöö teema ja juhendaja valimine

30.11.2023

Magistritööde esitamine kevadsemestril

31.05.2024

Magistritööde kaitsmine kevadsemestril

25-28.06.2024

Õppeaasta algus 29.08.2022
Jõuluvaheaeg 19.12.2022-02.01.2023
Sügissemestri arvestuslik lõpp 29.01.2023
Talvevaheaeg 30.01.2023-05.02.2023
Kevadsemestri algus 06.02.2023
Kevadsemestri arvestuslik lõpp 25.06.2023
Suvevaheaeg 26.06.2023-03.09.2023

Bakalaureuseõppe uurimistööde teemade valimine, esitamine ja kaitsmine

Uurimistöö teema ja juhendaja valimine 05.10.2022
Uurimistööde esitamine 28.03.2023
Uurimistööde kaitsmine 10.04.2023-18.04.2023

Bakalaureuseõppe 3. aasta uurimistööde kaitsmised sügissemestril 2022

Uurimistööde esitamine 07.11.2022
Uurimistööde kaitsmine 21.11.2022-25.11.2022

Bakalaureuseõppe 3. aasta õppetöö kevadsemestril 2023

Kevadsemestri õppetöö 06.02.2023-23.04.2023
Kevadine eksamisessioon 24.04.2023-21.05.2023
Eksamite sooritamise lõpptähtaeg – bakalaureuseeksam I 21.05.2023
Bakalaureuseeksam I (tsiviilõigus) 24.05.2023
Bakalaureuseeksam I (karistusõigus) 25.05.2023
Bakalaureuseeksam I (haldusõigus) 26.05.2023
Bakalaureuseeksam I korduseksam (tsiviilõigus) 12.06.2023
Bakalaureuseeksam I korduseksam (karistusõigus) 13.06.2023
Bakalaureuseeksam I korduseksam (haldusõigus) 14.06.2023
Eksamite sooritamise lõpptähtaeg – bakalaureuseeksam II 05.06.2023
Bakalaureuseeksam II (tsiviilõigus) 12.06.2023
Bakalaureuseeksam II (karistusõigus) 13.06.2023
Bakalaureuseeksam II (haldusõigus) 14.06.2023
Bakalaureuseeksam II korduseksam (tsiviilõigus; karistusõigus ja haldusõigus) kevadel 2024 (vt 2023/2024 õppeaasta akadeemilist kalendrit)

2024. kevadel lõpetajate magistritöö teema valimine

Magistritöö teema ja juhendaja valimine 30.05.2023

Magistriõppe 2. aasta päevaõpe

Menetluspraktikaaruannete esitamine 06.01.2023
Menetluspraktikaaruannete kaitsmine 16.01.2023-20.01.2023
Kevadsemestri õppetöö 06.02.2023-16.04.2023
Magistritööde esitamine eelkaitsmisele 06.02.2023 kell 16.00
Magistritööde eelkaitsmine 20.02.2023-28.02.2023
Kevadine eksamisessioon 17.04.2023-14.05.2023
Eksamite sooritamise lõpptähtaeg 14.05.2023
Magistritööde (sh elektroonilise versiooni) esitamine 26.04.2023 kell 16.00
Magistritööde kaitsmine 15.05.2023-23.05.2023

IT-õiguse magistriõppe õppetöö

IT-õiguse magistrieksami I osale (IT Law Lab) registreerumise viimane päev 10.11.2022
IT-õiguse magistrieksami II osa (õiguslik memorandum) 18.05.2023
IT-õiguse magistrieksami III osa (essee) 19.05.2023
IT-õiguse magistrieksami II osa (õiguslik memorandum) korduseksam 01.06.2023
IT-õiguse magistrieksami III osa (essee) korduseksam 02.06.2023

Rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste magistriõppekava 

Magistritöö teema ja juhendaja valimine 15.06.2023
Magistritööde esitamine sügissemestril 14.11.2022 kell 16.00
Magistritööde kaitsmine sügissemestril 12.12.2022
Magistritööde esitamine kevadsemestril 26.04.2023 kell 16.00
Magistritööde kaitsmine kevadsemestril 22.05.2023

1. Eksamite ja arvestuste läbiviimine TÜ õigusteaduskonnas toimub vastavalt õppekorralduseeskirjale.

2. Õppejõud peab enne eksami või arvestuse algust või eksamitöö/arvestusetöö esitamisel kontrollima üliõpilase isikut ning registreerima osavõtu eksamist või arvestusest.

3. Eksami ja arvestuse ajal on mobiiltelefonide ja muude sidevahendite kasutamine keelatud, v.a kui õppejõud annab selleks enne eksami või arvestuse algust loa.

4. Üliõpilane jätab oma isiklikud asjad, mis ei ole eksami või arvestuse korraldust arvestades vajalikud, õppejõu poolt näidatud kohta.

5. Avatud materjalidega eksami või arvestuse tegemisel määrab lubatud materjalid õppejõud.

6. Õppejõul on õigus kontrollida enne avatud materjalidega eksami või arvestuse algust ning vajadusel ka eksami ja arvestuse ajal üliõpilase poolt kaasa võetud materjale.

7. Üliõpilase eksamiruumist lahkumine on lubatud ainult õppejõu loal.

8. Õppejõud peab enne eksami ja arvestuse algust teatama eksami või arvestuse lõppemise aja. Eksam või arvestus algab alates küsimuste kätteandmisest. Õppejõul on õigus keelduda pärast eksami ametlikku lõppemist eksamitööde vastuvõtmist.

TÜ õigusteaduskonna dekaani korraldus 18.12.2007

Tulenevalt õppekorralduseeskirja punktist 29, mille järgi on üliõpilasel kohustus täita õppekava, millele ta on immatrikuleeritud, võib üliõpilane kohustuslikke õppeaineid läbida ainult selles õppevormis (päevaõpe või sessioonõpe) ja selles õppetöö kohas (Tartu või Tallinn), kuhu ta on üliõpilaseks vastu võetud.

Vastu võetud õigusteaduskonna nõukogu otsusega 30.08.2007
Muudetud õigusteaduskonna nõukogu otsusega 15.03.2013

Kui mõnel õppekaval on tekkinud vaba õppekoht, siis täidetakse see konkursi korras. Vabale õppekohale kandideerimiseks tuleb esitada avaldus enne uue semestri algust.

Kes saavad vabale õppekohale kandideerida?

Vabale õppekohale võivad kandideerida:

 • õppekava vahetust taotlevad üliõpilased
 • õppevormi vahetust taotlevad üliõpilased
 • õppetöö asukoha vahetust taotlevad üliõpilased
 • reimmatrikuleerimise taotlejad
 • teistest kõrgkoolidest ületulijad
 • eksternid ja Tartu Ülikooli täiendusõppijana vastava õppekava aineid läbinud isikud (tuleb esitada avaldus, VÕTA taotlus ja eelneva õppeastme lõputunnistus või diplom*)
 • isikud, kes on õppinud Tartu Ülikoolis mõne muu õppekava alusel ja selle õppest eksmatrikuleeritud

Kandideerimiseks vajalikke dokumente vaata:

Kandideerimine vabale õppekohale

Taotluse esitamine:

 • Tartu päevaõppe õppekohtade taotlejad esitavad avalduse - õppekorralduse spetsialist Sirli Soomlais, sirli.soomlais@ut.ee (Näituse 20-324)
 • Tartu sessioonõppe õppekohtade taotlejad esitavad avalduse - õppekorralduse spetsialist Maiu Salmistu, maiu.salmistu@ut.ee (Näituse 20-324)
 • Tartu doktoriõppe õppekohtade taotlejad esitavad avalduse - õppekorralduse spetsialist Katri Holst, katri.holst@ut.ee (Näituse 20-213)
 • Tallinna õppekohtade taotlejad esitavad avalduse - õppekorralduse spetsialist Piret Murel, piret.murel@ut.ee (Kaarli pst 3-202)

Sotsiaalteaduste valdkonna vabade kohtade täitmise kord

Õppekorralduslikud listid

Kõik õigusteaduskonnas õpinguid alustavad tudengid liidetakse kursusepõhise listiga õppeaasta alguses. Kursuse listidesse edastatakse õppetööd ja õppekorraldust puudutavat informatsiooni ning infot sündmustest, mis aitavad õppekava läbimisel või aitavad tõsta õppetöö kvaliteeti (nt valikained, õigusteaduskonna külalisloengud, infotunnid, stipendiumid).

Õppekorralduslikke liste haldavad õppekorralduse spetsialistid.

 

Enesetäiendusvõimaluste list

Lisaks on õigusteaduskonnal erialaste enesetäiendusvõimaluste list, millega liitumine on vabatahtlik ning kust saab soovi korral mistahes hetkel lahkuda. Listiga liitunud tudengitele edastame iganädalase pakkumiste infokirjaga erialaseid töö- ja praktikapakkumisi ja enesetäiendusvõimalusi (nt konverentsid-seminarid-väljasõidud jm) ning infot ülikooli ürituste kohta (nt tudengipäevad jm).

 

Listiga saab liituda või sealt lahkuda aadressil: https://lists.ut.ee/wws/info/svoi.pakkumised

Listi info saatmiseks kirjuta kadi.riive@ut.ee.

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Varasemaid õpinguid ja töökogemust arvestatakse üliõpilase taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada TÜ õigusteaduskonna VÕTA nõustajale (vaata VÕTA nõustajate kontakte altpoolt). Taotlust hindab VÕTA komisjon. Taotlusele vastatakse kirjalikult ühe kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast.

Loe VÕTA tingimuste kohta

Tartu õppekorraldusspetsialistid

Sirli Soomlais
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20–118
päevaõpe
+372 737 5390
Päevaõpe
Sirli Soomlais
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20–118
päevaõpe
+372 737 5390
Maiu Salmistu
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20–118
sessioonõpe
+372 737 5397
Sessioonõpe
Maiu Salmistu
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20–118
sessioonõpe
+372 737 5397
Katri Holst
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20–213
doktoriõpe
+372 737 6062
Doktoriõpe
Katri Holst
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20–213
doktoriõpe
+372 737 6062
Erika Anna Kaldvee
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20–303
+372 737 6065
Infotehnoloogiaõiguse magistriõpe
Erika Anna Kaldvee
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20–303
+372 737 6065

Tallinna õppekorraldusspetsialistid

Piret Murel
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3-202, Tallinn
magistri sessioonõpe
+372 627 1880
Magistriõpe
Piret Murel
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3-202, Tallinn
magistri sessioonõpe
+372 627 1880
Lehte Leesik
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3–202, Tallinn
bakalaureuse päevaõpe, rahvusvaheline õigus ja inimõigused
+372 627 1892
Bakalaureuseastme päevaõpe, rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste magistriõpe
Lehte Leesik
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3–202, Tallinn
bakalaureuse päevaõpe, rahvusvaheline õigus ja inimõigused
+372 627 1892
Merle Põlder
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3–203, Tallinn
bakalaureuse sessioonõpe
+372 6271 874
Bakalaureuseastme sessioonõpe
Merle Põlder
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3–203, Tallinn
bakalaureuse sessioonõpe
+372 6271 874
Ille Peek
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3-216, Tallinn
+372 627 1871
+372 501 8333 (3871)
Rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste magistriõpe
Ille Peek
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3-216, Tallinn
+372 627 1871
+372 501 8333 (3871)

Sina õpid, meie toetame

Nõustamiskeskus pakub Tartu Ülikooli raamatukogus tasuta kõikide õppeastmete üliõpilastele õppekorralduslikku, karjääri- ja psühholoogilist nõustamist, toetab erivajadusega üliõpilasi õppetöös, koolitab tuutoreid ning jagab õppimisega seotud teavet ja viib läbi koolitusi.

Loe nõustamiskeskusest

Välismaal õppimine

Praktika

Õigusteaduskonna üliõpilastel on võimalik läbida erialane praktika nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes. Bakalaureuseõppe üliõpilastel on võimalik sooritada valikainena õppepraktika. Magistriõppe üliõpilastel on menetluspraktika kohustuslikuks õppeaineks.

Loe praktika sisu ja võimaluste kohta

Kaitstud tööd

Õigusteaduskonnas on suurel hulgal kaitstud uurimis- ja magistritöid. Alates 2013. aastast kaitstud (erandina ka mõned varasemad) magistritööd asuvad TÜ digitaalarhiivis DSpace ning nende täistekstid on kättesaadavad elekronkataloogi Ester vahendusel. Lisaks saab magistritöödega tutvuda õigusteaduskonna teabekeskustes. 

Õigusteaduskond

VÕTA

Loengusari: Me peame rääkima eraõigusest

Kutse loengule „Uue tarbijakrediidi direktiivi kohaldamisala  - mis muutub alates 20.11.2025?“