Skip to main content

Õigusteaduskonna üliõpilasele

Selleks, et õppimine õigusteaduskonnas kulgeks edukalt, on vajalik teada peamisi õppetööd puudutavaid reegleid. Alati saab täpsemat infot küsida õppekorralduse spetsialistidelt. 

Lisaks edastab õigusteaduskond jooksvalt vajalikku õppekorralduslikku informatsiooni kursusepõhiste listide kaudu.

Õppematerjalid on kättesaadavad e-õppekeskkonnas Moodle. Õppetööks vajalikku kirjandust aga saab laenutada õigusteaduskonna teabekeskustest või osta raamatukauplustest. E-raamatuid saab osta ka juuraveeb.ee lehelt. 

 

Õppekorraldus Tartu Ülikoolis

Üliõpilaselu (ühiselamud, üliõpilasorganisatsioonid, üliõpilastele suunatud üritused jm) ja ülikoolis õppimist (ülikooli e-post, üliõpilaspilet, õppimist reguleerivad õigusaktid, õppetasud ja õppetoetused) puudutav baasinfo. Kuidas ainetele registreerida? Kuhu pöörduda ja kelle käest küsida? Kas akadeemilisele puhkusele ka saab? Kas õppetoetust mulle antakse? Kõikidele küsimustele leiad vastuse õppekorralduse infost.

Üliõpilasele Tartu Ülikoolis

Õigusteaduskonna lõpuaktused 2022. aastal

Õppekorralduseeskiri

Õppetöö ülikoolis toimub teatud reeglite järgi. Olulisim üliõpilasi puudutav dokument on õppekorralduseeskiri.

Sotsiaalteaduste valdkonna ja üksuste juhendid ja korrad

 

Õppeaasta algus 30.08.2021
Jõuluvaheaeg 20.12.2021 - 02.01.2022
Sügissemestri arvestuslik lõpp 30.01.2022
Talvevaheaeg 31.01.2022 - 06.02.2022
Kevadsemestri algus 07.02.2022
Kevadsemestri arvestuslik lõpp 26.06.2022
Suvevaheaeg 27.06 - 28.08.2022

 

Bakalaureuseõppe uurimistööde teemade valimine, esitamine ja kaitsmine

Uurimistöö teema ja juhendaja valimine 06.10.2021 kl 16.00
Uurimistööde esitamine 29.03.2022 kl 16.00
Uurimistööde kaitsmine 11.04 - 19.04.2022

 

Bakalaureuseõppe 3. aasta uurimistööde kaitsmised sügissemestril 2021

Uurimistööde esitamine 08.11.2021 kl 16.00
Uurimistööde kaitsmine 22.11 - 26.11.2021

 

Bakalaureuseõppe 3. aasta õppetöö kevadsemestril 2022

Kevadsemestri õppetöö 07.02 - 24.04.2022
Kevadine eksamisessioon 25.04 - 22.05.2022
Eksamite sooritamise lõpptähtaeg – bakalaureuseeksam I 22.05.2022
Bakalaureuseeksam I (tsiviilõigus) 26.05.2022
Bakalaureuseeksam I (karistusõigus, haldusõigus) 27.05.2022
Bakalaureuseeksam I korduseksam (tsiviilõigus) 13.06.2022
Bakalaureuseeksam I korduseksam (karistusõigus ja haldusõigus) 14.06.2022
Eksamite sooritamise lõpptähtaeg – bakalaureuseeksam II 06.06.2022
Bakalaureuseeksam II (tsiviilõigus) 13.06.2022
Bakalaureuseeksam II (karistusõigus ja haldusõigus) 14.06.2022
Bakalaureuseeksam II korduseksam (tsiviilõigus; karistusõigus ja haldusõigus) kevadel 2023 (vt 2022/2023 õppeaasta akadeemilist kalendrit)

 

2023. kevadel lõpetajate magistritöö teema valimine

Magistritöö teema valimine ja juhendaja nõusoleku esitamine 15.06.2022 kl 16.00

 

Magistriõppe 2. aasta õppetöö

Menetluspraktika 01.11-12.12.2021
Menetluspraktikaaruannete esitamine 10.01.2022
Menetluspraktikaaruannete kaitsmine 17.01-21.01.2022
Kevadsemestri õppetöö 07.02-17.04.2022
Magistritööde esitamine eelkaitsmisele 07.02.2022 kl 16.00
Magistritööde eelkaitsmine 21.02-28.02.2022
Kevadine eksamisessioon 18.04-15.05.2022
Eksamite sooritamise lõpptähtaeg 15.05.2022
Magistritööde (sh elektroonilise versiooni) esitamine 27.04.2022 kl 16.00
Magistritööde kaitsmine 16.05 - 24.05.2022

 

IT-õiguse magistriõppe õppetöö

IT-õiguse magistrieksami I osale (IT Law Lab) registreerumise viimane päev 11.11.2021
IT-õiguse magistrieksami II osa (õiguslik memorandum) 19.05.2022
IT-õiguse magistrieksami III osa (essee) 20.05.2022
IT-õiguse magistrieksami II osa (õiguslik memorandum) korduseksam 02.06.2022
IT-õiguse magistrieksami III osa (essee) korduseksam 03.06.2022

1. Eksamite ja arvestuste läbiviimine TÜ õigusteaduskonnas toimub vastavalt õppekorralduseeskirjale.

2. Õppejõud peab enne eksami või arvestuse algust või eksamitöö/arvestusetöö esitamisel kontrollima üliõpilase isikut ning registreerima osavõtu eksamist või arvestusest.

3. Eksami ja arvestuse ajal on mobiiltelefonide ja muude sidevahendite kasutamine keelatud, v.a kui õppejõud annab selleks enne eksami või arvestuse algust loa.

4. Üliõpilane jätab oma isiklikud asjad, mis ei ole eksami või arvestuse korraldust arvestades vajalikud, õppejõu poolt näidatud kohta.

5. Avatud materjalidega eksami või arvestuse tegemisel määrab lubatud materjalid õppejõud.

6. Õppejõul on õigus kontrollida enne avatud materjalidega eksami või arvestuse algust ning vajadusel ka eksami ja arvestuse ajal üliõpilase poolt kaasa võetud materjale.

7. Üliõpilase eksamiruumist lahkumine on lubatud ainult õppejõu loal.

8. Õppejõud peab enne eksami ja arvestuse algust teatama eksami või arvestuse lõppemise aja. Eksam või arvestus algab alates küsimuste kätteandmisest. Õppejõul on õigus keelduda pärast eksami ametlikku lõppemist eksamitööde vastuvõtmist.

TÜ õigusteaduskonna dekaani korraldus 18.12.2007

Tulenevalt õppekorralduseeskirja punktist 69, mille järgi on üliõpilasel kohustus täita õppekava, millele ta on immatrikuleeritud, võib üliõpilane kohustuslikke õppeaineid läbida ainult selles õppevormis (päevaõpe või sessioonõpe) ja selles õppetöö kohas (Tartu või Tallinn), kuhu ta on üliõpilaseks vastu võetud.

Vastu võetud õigusteaduskonna nõukogu otsusega 30.08.2007
Muudetud õigusteaduskonna nõukogu otsusega 15.03.2013

Õppekorralduslikud listid

Kõik õigusteaduskonnas õpinguid alustavad tudengid liidetakse kursusepõhise listiga õppeaasta alguses. Kursuse listidesse edastatakse õppetööd ja õppekorraldust puudutavat informatsiooni ning infot sündmustest, mis aitavad õppekava läbimisel või aitavad tõsta õppetöö kvaliteeti (nt valikained, õigusteaduskonna külalisloengud, infotunnid, stipendiumid).

Õppekorralduslikke liste haldavad õppekorralduse spetsialistid.

 

Enesetäiendusvõimaluste list

Lisaks on õigusteaduskonnal erialaste enesetäiendusvõimaluste list, millega liitumine on vabatahtlik ning kust saab soovi korral mistahes hetkel lahkuda. Listiga liitunud tudengitele edastame erialaseid töö- ja praktikapakkumisi, erialaseid enesetäiendusvõimalusi (nt konverentsid-seminarid-väljasõidud jm) ning infot ülikooli ürituste kohta (nt tudengipäevad jm).

Listiga saab liituda või sealt lahkuda aadressil: https://lists.ut.ee/wws/info/oi.pakkumised

Listi info saatmiseks kirjuta laura.kiili@ut.ee.

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Varasemaid õpinguid ja töökogemust arvestatakse üliõpilase taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada TÜ õigusteaduskonna VÕTA nõustajale (vaata VÕTA nõustajate kontakte altpoolt). Taotlust hindab VÕTA komisjon. Taotlusele vastatakse kirjalikult ühe kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast.

Loe VÕTA tingimuste kohta

Tartu õppekorraldusspetsialistid

Sirli Soomlais
Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20-324
Õigusteaduskond

Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20-324
päevaõpe
+372 737 5390
Päevaõpe
Sirli Soomlais
Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20-324
Õigusteaduskond

Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20-324
päevaõpe
+372 737 5390
Maiu Salmistu
Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20-324
Õigusteaduskond

Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20-324
sessioonõpe
+372 737 5397
Sessioonõpe
Maiu Salmistu
Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20-324
Õigusteaduskond

Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20-324
sessioonõpe
+372 737 5397
Katri Holst
Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20-213
Õigusteaduskond

Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20-213
doktoriõpe
+372 737 6062
Doktoriõpe
Katri Holst
Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20-213
Õigusteaduskond

Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20-213
doktoriõpe
+372 737 6062
Sille Dammann
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 13a-107
Infotehnoloogiaõiguse magistriõpe
Sille Dammann
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 13a-107

Tallinna õppekorraldusspetsialistid

Piret Murel
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3-202, Tallinn
magistri sessioonõpe
+372 627 1880
Magistriõpe
Piret Murel
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3-202, Tallinn
magistri sessioonõpe
+372 627 1880
Lehte Leesik
Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3 - 202, Tallinn
Õigusteaduskond

Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3-202, Tallinn
bakalaureuse päevaõpe, rahvusvaheline õigus ja inimõigused
+372 627 1892
Bakalaureuseastme päevaõpe, rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste magistriõpe
Lehte Leesik
Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3 - 202, Tallinn
Õigusteaduskond

Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3-202, Tallinn
bakalaureuse päevaõpe, rahvusvaheline õigus ja inimõigused
+372 627 1892
Merle Ojasalu
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3–203, Tallinn
bakalaureuse sessioonõpe

Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3–203, Tallinn
Õigusteaduskond
+372 6271 874
Bakalaureuseastme sessioonõpe
Merle Ojasalu
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3–203, Tallinn
bakalaureuse sessioonõpe

Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3–203, Tallinn
Õigusteaduskond
+372 6271 874
Ille Peek
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3-216, Tallinn
+372 627 1871
+372 501 8333 (3871)
Rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste magistriõpe
Ille Peek
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3-216, Tallinn
+372 627 1871
+372 501 8333 (3871)

Sina õpid, meie toetame

Nõustamiskeskus pakub Tartu Ülikooli raamatukogus tasuta kõikide õppeastmete üliõpilastele õppekorralduslikku, karjääri- ja psühholoogilist nõustamist, toetab erivajadusega üliõpilasi õppetöös, koolitab tuutoreid ning jagab õppimisega seotud teavet ja viib läbi koolitusi.

Loe nõustamiskeskusest

Välismaal õppimine

Praktika

Õigusteaduskonna üliõpilastel on võimalik läbida erialane praktika nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes. Bakalaureuseõppe üliõpilastel on võimalik sooritada valikainena õppepraktika. Magistriõppe üliõpilastel on menetluspraktika kohustuslikuks õppeaineks.

Õigusalast praktikat pakkuvatel asutustel palume ühendust võtta õigusteaduskonna praktika koordinaatoritega.

Loe praktika sisu ja võimaluste kohta

Kaitstud tööd

Õigusteaduskonnas on suurel hulgal kaitstud uurimis- ja magistritöid. Alates 2013. aastast kaitstud (erandina ka mõned varasemad) magistritööd asuvad TÜ digitaalarhiivis DSpace ning nende täistekstid on kättesaadavad elekronkataloogi Ester vahendusel. Lisaks saab magistritöödega tutvuda õigusteaduskonna teabekeskustes. 

#õppimine
Tartu Ülikooli loodusteaduse tudengid muruplatsil

Suveülikool

Jaga
31.03.2022
#õppimine

Salzburgi suveülikool

Salzburgi suveülikool
Jaga
31.03.2022
#õppimine

EDOLADi suveülikool

EDOLADi suveülikooli korraldatakse aastast 2019.
Jaga
31.03.2022