Sandra Võsaste praktikasuvi Washingtonis

Õigusteaduse magistrandi Sandra Võsaste suvepraktika Washingtonis

Tudengid raamatut vaatamas

Eesti keele õppe võimalused eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele

Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Õigusteaduskond on üks Tartu Ülikooli neljast vanimast teaduskonnast, kus juriste on koolitatud alates ülikooli asutamisest 1632. aastal. Eesti õigusteaduse ja –süsteemi alustalana on teaduskonnal tugevaim õigusteaduslik potentsiaal ning ta osaleb riigi õigusloome ja -poliitika kujundamisel.

Loe teaduskonnast lähemalt
Õigusteaduskonna täiendusõpe

Täiendusõpe õigusteaduskonnas

Foto: Andres Tennus

Juristiks töö kõrvalt!

Foto: A. Tennus

Täiendusõpe infotehnoloogiaõiguses

Jutla

Karistusõiguse Jutla

Täiendusõpe