Skip to main content
#teadus #uudis
Juridica 4/2022 nüüd veebis kättesaadav.
Jaga
21.07.2022
#ühiskonnale #uudis
Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse suveülikool aruteluõhtu toimub 25. juulil Pärnu Keskraamatukogus teemal „Vene-Ukraina sõda ja rahvusvaheline õigus".
Jaga
21.07.2022
#rahvusvaheline #ühiskonnale #uudis
Rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste õppekava tudengid avaldasid oma loodud ajakirja esimese numbri.
Jaga
01.07.2022
#sisseastumine #pressiteade
Ülikoolide maineuuringust selgus, et eri vanuses elanikud peavad riigi mainekaimaks kõrgkooliks endiselt Tartu Ülikooli. Vastajate hinnangul on Tartu Ülikooli lõpudiplom tööturul enim hinnatud.
Jaga
22.06.2022

Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Õigusteaduskond on üks Tartu Ülikooli neljast vanimast teaduskonnast, kus juriste on koolitatud alates ülikooli asutamisest 1632. aastal. Eesti õigusteaduse ja –süsteemi alustalana on teaduskonnal tugevaim õigusteaduslik potentsiaal ning ta osaleb riigi õigusloome ja -poliitika kujundamisel.

Loe teaduskonnast lähemalt
#täiendusõpe
Tartu Ülikooli täiendusõppijad laua taga.

Täiendusõpe õigusteaduskonnas

Jaga
19.11.2021
#sisseastumine
Foto: Andres Tennus

Juristiks töö kõrvalt!

Jaga
19.10.2021
#täiendusõpe
Foto: A. Tennus

Täiendusõpe infotehnoloogiaõiguses

Jaga
19.10.2021
#täiendusõpe
Jutla

Karistusõiguse Jutla

Jaga
24.11.2021

Täiendusõpe