Autor:
Tartu Ülikooli õigusteaduskond

E-kursus "Õiguse alused mittejuristile"

"Õiguse alused mittejuristile" on Tartu ülikooli õigusteaduskonna veebipõhine kursus, mis tutvustab õiguse algtõdesid ja aitab mõista õiguse erinevaid valdkondi ühtse seostatud tervikuna.

Järgmine kursus toimub 16.09.2024 - 08.12.2024. Registreerimine on avatud kursust tutvustaval veebilehel.

Registreeru siin

Kellele ja milleks on kursus mõeldud?

Kursusele on oodatud kõik huvilised, kes tahavad õigusest paremini aru saada ning õigusteemadel senisest enam kaasa rääkida. Kuigi “Õiguse alused mittejuristile” loodi esialgselt gümnaasiumiõpilasi silmas pidades, kinnitab osalejate tagasiside, et kursusel omandatud teadmised on väga kasulikud sõltumata vanusest, erialast või töökohast. Kursus lihtsustab ka otsustamist, kas juura on sobiv eriala, mida ülikoolis õppida – olgu siis esimese või teise erialana.

Kursus annab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna bakalaureuseõppesse kandideerijale kolm lisapunkti.

 

Kursuse lõpetaja saab kaasa algteadmised:

 • õiguse aluspõhimõtetest
 • põhiseadusest, Eesti seadustest ja Euroopa Liidu õigusest ja õigusloomest
 • inimõigustest
 • omandiõigusest
 • autoriõigusest, kaubamärkidest ja patentidest
 • erinevatest lepingutest ja nende sõlmimisest
 • lepingupoole õigustest
 • perekonna- ja pärimisõigusest (UUS!)
 • tööõigusest ning ettevõtte asutamisest ja juhtimisest (UUS!)
 • haldusõigusest seoses suhtlemisega avaliku võimuga (UUS!)
 • kuritegudest ja nende ennetamisest
 • õigusvaidluste lahendamisest kohtus ja kohtuväliselt

Kursusel jagatakse ka praktilisi oskusi: nt kuidas leida elulise juhtumi lahendamise jaoks seadusest õige norm ja arvutada võlgnetavalt summalt viivist. Samuti saab osaleja ettekujutuse õigusteaduse õppimisest ülikoolis ning erinevatest õigusametitest. 

Kursus on loodud neile, kes ei ole õiguse spetsiifiliste valdkondadega varem kokku puutunud. Teadmisi jagatakse mittejuristile arusaadavalt ja kaasahaaravalt. Õpetamine toimub eluliste juhtumite põhiselt erinevaid valdkondi omavahel lõimides ja käsitlust mõistlikult lihtsustades.

Kursus on kujundatud iseseisvaks õppimiseks, hästi läbi mõeldud ja kasutajasõbralik. Õppija käsutuses on rohkelt spetsiaalselt kursuse tarbeks loodud õppematerjale, sh videoloenguid ja intervjuusid erinevate õigusametite esindajatega.

Kursus on jaotatud kaheksaks teemapõhiseks mooduliks. Järgmisele moodulile pääsemiseks tuleb läbi töötada konspekt ja lisamaterjalid, videoloengud ja –intervjuud ning läbida test. 

Õppimine toimub õppijale sobival ajal ja kohas (vajalik internetiühendus). Kursus toimub kaks korda aastas: kevad- ja sügissemestril. Kursus kestab 12 nädalat ja selle maht on 3 EAP-d.

Kursusele registreerumine

Järgmine kursus toimub 12.02.2024 - 05.05.2024. Registreerimine on avatud kursust tutvustaval veebilehel.

Registreeru siin!

95 % lõpetanutest hindas kursust "suurepäraseks" või "väga heaks"

Kursus on pälvinud e-kursuse kvaliteedimärgi 2018, selge sõnumi auhinna 2017 ning Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnustuse 2018.

Image
täiendusõppe tunnustus
Image
kvaliteedimärk
Image
selge sõnum 2017

Kui juura vähegi huvitab, siis antud kursus on kindlasti õige valik, mis kinnistab olemasolevat huvi veelgi. Pole kontimurdev ja sobib oma mahult ja keerukusastmelt täiesti iseseisvaks õppimiseks.

Kursuse sünniloo ja osalejate tagasikohta saab pikemalt lugeda Tartu Ülikooli e-õppe ajakirjast.

Kindlasti on see e-kursus väga hea silmaringi laiendamine nii juurahuvilisele kui ka kõigile teistele, sest õigusega puutub kokku igaüks meist.