Autor:
Andero Kalju

Õigusteaduskonnast

Tartu Ülikool on Eesti ainus ülikool, kus õpetatakse õigusteadust kõikidel kõrghariduse astmetel, sealhulgas doktorantuuris. Lisaks klassikalisele õigusteadusele saab magistriastmes õppida kahel ingliskeelsel õppekaval: infotehnoloogiaõigus ning rahvusvaheline õigus ja inimõigused.

Õigusteaduskonnas teeme tihedat koostööd Eesti juhtivate justiitsinstitutsioonide ja -ühendustega nagu Riigikohus, Justiitsministeerium, Eesti Advokatuur, Riigiprokuratuur, Notarite Koda, Õiguskantsleri Kantselei, Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, Eesti Juristide Liit ja Eesti Kohtunike Ühing. Aktiivset koostööd teeme ka paljude Euroopa ülikoolide juurateaduskondade ja uurimiskeskustega, mis soodustab üliõpilaste enesetäiendamist välisülikoolides ning õppejõudude tegutsemist rahvusvahelistes uurimisrühmades. 

Alates 2016. aastast kuulub õigusteaduskond koos haridusteaduste instituudi, majandusteaduskonna, psühholoogia instituudi, Narva kolledži, Pärnu kolledži, Johan Skytte poliitikauuringute instituudi ning ühiskonnateaduste instituudiga Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonda.

Miks valida Tartu Ülikooli õigusteaduskond?

Tartu Ülikooli õigusteaduskond on Eesti õigussüsteemi ja õigusteaduse alustala, tänu millele tagab meilt saadud kraad kaasaegsed teadmised, analüüsivõime ning tööleasumise juristi kõrgkvalifikatsiooni nõudval ametikohal nii Eestis kui välismaal. Lisaks saad kaasa suhtlusvõrgustiku kogu eluks!

Harjutuskohus
Õppetöös väärtustab teaduskond nii teooreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi. Loengutes arutatakse õigusvaldkondade aluspõhimõtete üle praktiliste kaasuste najal ning seminarides harjutatakse õigusaktide tõlgendamist ja õigusvaidluste praktilist rakendamist. Praktilisi oskusi saab arendada ka õppepraktikal kohtus, prokuratuuris, ministeeriumides, advokaadi- ja notaribüroodes.

Meie juuratudengid on aktiivsed ja edukad osalejad kohalikel ja rahvusvahelistel harjutuskohtu võistlustel. Seistes vastamisi maailma tippülikoolidega on meie tudengid ainsatena Eestis saavutanud silmapaistvaid tulemusi nt Teldersi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtuvõistlusel ja Willem C. Vis’i nimelisel kaubandusõiguse harjutuskohtu võistlusel.

Teaduskonna õppejõud

Teaduskonnas õpetavad silmapaistvad õigusteadlased, sh Lauri Mälksoo, Mari Ann Simovart, Carri Ginter, Jaan Ginter jt, kes on oma ala parimad ja avalikkuses tunnustatud õiguseksperdid. Lisaks jagavad meie tudengiperele teadmisi riigikohtunikud, advokaadid, presidendi õigusnõunikud, õppejõud Euroopa parimatest ülikoolidest ning Euroopa Liidu Kohtu kohtunikud.
Vaata teaduskonna õppejõudude kontakte.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri Juridica

Õppejõud avaldavad aktiivselt artikleid rahvusvaheliselt tunnustatud ajakirjades ja kirjastustes, on autoriteks kümnetele eestikeelsetele õpikutele ja õppematerjalidele ning annavad välja Eesti tähtsaimat õigusteaduslikku ajakirja Juridica.

Loe Juridicat!

Õigusteaduskonna teabekeskused Tartus ja Tallinnas

Üliõpilaste õigusbüroo

Tartus tegutsev üliõpilaste õigusbüroo annab tasuta õigusabi.

Loe lähemalt

Vilistlasena

Tudeng lõpuaktusel. Foto A. Tennus
Meie teaduskonna lõpetajad töötavad täna advokaatide, notarite, prokuröride ja kohtunikena ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes, pankades ja erafirmades.

Õigusteaduskonna vilistlased moodustavad suurema osa Eesti juristkonnast ja katavad Eesti tööturul suisa 87% advokatuurist, 95% prokuratuurist ning ligi 100% kohtunikest. Õigusteaduskonna vilistlaste hulka kuuluvad näiteks Riigikohtu esimees Villu Kõve, Eesti Advokatuuri esimees Jaanus Tehver, riigi peaprokurör Andres Parmas, Euroopa Kohtu kohtunik Küllike Jürimäe, Euroopa Kohtu kohtujurist Priit Pikamäe, Üldkohtu kohtunik Lauri Madise, Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Julia Laffranque jne.