Autor:
Andres Tennus

Õigusteaduse magistriõppe eeldusainete programm

Õigusteaduskonnas on võimalik läbida magistriõppe eeldusainete täiendusõppe programmi (69 EAP), kuhu on oodatud need, kellel on bakalaureusekraad mõnel muul erialal kui õigusteadus ning kes soovivad astuda õigusteaduse magistriõppesse Tallinnas või Tartus.

Programmiga saab liituda iga õppeaasta alguses. Kui soovid saada lisainfot programmile registreerumise kohta, võta ühendust alltoodud õppekorralduse spetsialistidega.

Läbitavate ainete loetelu saab ise valida, kuigi arvestada tuleb eeldusainete järgnevusega. 

Kogu eeldusainete programmi läbimiseks kulub kolm õppeaastat. 

Tallinnas toimub õppetöö koos õigusteaduse bakalaureuseõppe sessioonõppe üliõpilastega vastavalt nende tunniplaanidele. Tartus toimub õppetöö koos päevaõppe üliõpilastega.

NB! Programmile registreerumine ei taga vastuvõttu programmi. Õppekohtade arv on piiratud ja kohad täidetakse avalduste esitamise ajalises järjekorras.

Programmile ei toimu alates 2024/2025. õppeaastast vastuvõttu, programm on alates 2024/2025. õppeaastast suletud!

Lisaküsimustega pöördu täiendusõppe programmijuhi Mari-Liis Lipstoki poole:

mari-liis.lipstok@ut.ee

 

Aine nimetus  Aine maht
Õiguse entsüklopeedia või Õiguse süsteem ja meetod 6 EAP/6 EAP
Riigiõigus 6 EAP
Euroopa Liidu õigus 6 EAP
Haldusõigus 6 EAP
Karistusõigus 9 EAP
Tsiviilõiguse üldosa 6 EAP
Võlaõiguse üldosa 6 EAP
Lepinguõigus 6 EAP
Lepinguvälised võlasuhted - õppeaine ei kuulu bakalaureuseõppekavaga kehtestatud magistriõppe eeldusainete loetellu, kuid on lisatud täienduskoolitusprogrammi, et õppijaid paremini ettevalmistada bakalaureuseeksamiks 6 EAP
Asjaõigus 6 EAP
Bakalaureuseeksam 6 EAP

Õigusteaduse magistriõppe eeldusainete programmil õppima asumiseks tuleb end ise registreerida Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis (ÕIS), konkurssi läbida ei tule.

NB! Programm on ÕIS-is nähtav siis, kui registreerimine programmile on avatud.

Pärast registreerimise lõppemist võtavad õppekorralduse spetsialistid registreerunutega ise ühendust, et sõlmida õppeteenuse osutamise leping ning jagada muud kursusega seotud vajalikku informatsiooni. Registreerimine ei tekita rahalisi kohustusi ja seda saab soovi korral tühistada.

Kandidaadid, kes on läbinud analoogsed õppeained mõne muu õppekava raames Tartu Ülikoolis või teistes kõrgkoolides, saavad taotleda varasemate õpingute arvestamist (VÕTA). NB! Bakalaureuseeksam ei ole VÕTA korras asendatav.

Eeldusainete hindamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus ning lisa lähtuvalt sellest, kas taotletakse varasemate õpingute, töökogemuse või täiendusõppe hindamist.

Lisa varasemate õpingute hindamiseks
Lisa töökogemuse hindamiseks
Lisa täiendusõppe hindamiseks

VÕTA taotlusi on võimalik esitada aastaringselt õigusteaduskonna üldosakonda (vastavalt kandideerimisele kas Tartu või Tallinna õppekohale). Küsi lisainfot meie VÕTA nõustajatelt:

Kui varasemad õpingud hinnatakse magistriõppesse sisseastumiseks mittevastavaks, annab komisjon puuduvate eeldusainete osas soovitusi, et kandidaat teaks, millele enne uuesti kandideerimist tähelepanu pöörata.