Õigusteaduskonna teabekeskused

Õigusteaduskonna raamatukogusid nimetatakse teabekeskusteks. Meie Tartu ja Tallinna teabekeskustes on kättesaadav nii õigusalane õppe- ja teaduskirjandus, õigusaktid kui ka õigusteaduskonnas kaitstud üliõpilastööd (v.a. uurimistööd).

Teabekeskus Tartus

Näituse 20, Tartu
ruumid K-13, K-14, K-21
Avatud: E-R 9.00-17.00

Lisaks tavapäraasele teavikute laenutamisele pakume raamatute ettetellimise võimalust.
Ette tellimiseks saatke nimekiri soovitud raamatutest meilile sille.avalo@ut.ee
Kui soovitud teavikud on teabekeskuses olemas, siis reserveerime need teie nimele ning kohapeale tulles saate raamatud kohe kätte.

Laenutähtaegade pikendamine
tel: 7375984

Teabekeskus Tallinnas

Kaarli pst 3, Tallinn
I korrus
E–R 10.00–17.00

Tähtaegade pikendamine
tel: 627 1894
email: terje.hannus@ut.ee

Iuridicumi teabekeskuse ajaloost

Kas teadsid, et õigusteaduskonna teabekeskus sai 1990. aasta sügisel alguse hoopis õppekabinetina Tartu Ülikooli peahoones?

Loe teabekeskuse ajaloost

Iuridicumi teabekeskus

Kogud

Iuridicumi teabekeskuse kogude koosseisu kuulub üle 9000 teaviku.

Teabekeskuses on kättesaadavad:

 • juriidiline teadus- ja õppekirjandus
 • õigusaktide kogumikud
 • õppematerjalid
 • magistritööd
 • doktoritööd jt.

Teabekeskuses olevad teavikud on leitavad Eesti teadusraamatukogude ühises elektronkataloogis ESTER. Selleks, et otsida Ester’ist ainult  TÜ Iuridicumi teabekeskuses asuvaid teavikuid, tuleks Ester’i avalehel määrata vastav kataloogi osa järgmiselt: “Vali kataloogi osa” - “TÜ Iuridicumi teabekeskus”

Teabekeskuse külastajatel on võimalik kasutada TÜ arvutivõrgus kättesaadavaid elektroonilisi teadusandmebaase ja -ajakirju, mis on kättesaadavad TÜ raamatukogu koduleheküljel andmebaaside alajaotuse alt. Õigusalaste andmebaaside filtreerimiseks valida Socialia valdkond.

Ruumid ja infotehnoloogiavahendid

Iuridicumi teabekeskuses on lugejate käsutuses avarad ruumid ning kaasaegne info- ja kommunikatsioonitehnologia. Lugejatele mõeldud töökohti on 44, sealhulgas 6 töökohaga privaatne klaasustega eraldatud ruum. Teabekeskuse külastajatele on võimaldatud sülearvutite kasutamine LAN-is ning WiFi-s. Lugejate käsutuses on ka  2 lauaarvutiga töökohta. Lauaarvutid on varustatud CD ja ID lugejatega.

Sille Avalo
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
raamatukoguhoidja
Näituse 20
+372 737 5993
Sille Avalo
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
raamatukoguhoidja
Näituse 20
+372 737 5993
Maire Ranno
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
klienditeenindaja
Näituse 20
+372 737 5984
Maire Ranno
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
klienditeenindaja
Näituse 20
+372 737 5984

Laenutusreeglid

Tööks kohapeal on teabekeskus avatud kõigile soovijatele. Koju laenutatakse teavikuid ainult Tartu Ülikooli üliõpilastele ja õppejõududele. Õpikute piiratud arvu tõttu on nende laenutamisel eelisjärjekorras õigusteaduskonna üliõpilased ja õppejõud. Kojulaenutus toimub TÜ Raamatukogu lugejakaardi või ID-kaardi alusel.

Raamatutel asuvad märgistused näitavad vastavaid laenureegleid:

 • 4 tunni laenutus - õppetööle kaasavõtmiseks ja paljundamiseks (punane märgistus)
 • 7 päeva laenutus (sinine märgistus)
 • 21 päeva laenutus (märgistuseta)

Koju ei laenutata ühes eksemplaris olevaid teatmeteoseid, sõnaraamatuid, õigusaktide kogumikke, perioodilisi väljaandeid, magistri- ja doktoritöid jt.

Õppejõududele laenutatakse õppe- ja teadustööks vajalikke teavikuid koju kuni üheks semestriks

Grandi eest ostetud teavikuid laenutatakse grandiga seotud isikutele kuni vastava grandi lõppemiseni.

Lugejatele, kelle viivise maksumus ületab 2 eurot, enne viivise tasumist teavikuid ei laenutata ega pikendata.

Lugeja arvel võib korraga olla kuni 50 teavikut (va õppejõud).

Laenutähtaja pikendamine

Laenutähtaega on võimalik pikendada, kui seda tehakse õigeaegselt, viivise maksumus ei ületa 2 eurot ja teavikule ei ole järjekorda. Pikendada on võimalik kuni kümme korda.

Pikendada saab:

 • teabekeskuses kohapeal
 • elektrooniliselt Ester'i vahendusel (Minu Ester)
 • e-posti teel: maire.ranno@ut.ee
 • telefoni vahendusel: 7375984

Teavikutele järjekorda panemine

Väljalaenutatud teavikutele on võimalik järjekorda panna teabekeskuses kohapeal, e-posti (maire.ranno@ut.ee) või telefoni teel (7375984). Soovitud teaviku saabumisest teatatakse lugejale elektronposti vahendusel. Tellitud teavikutele palutakse järele tulla kolme päeva jooksul, arvestades teatamisest.

Viivis

Õigeaegselt tagastamata või pikendamata teavikute pealt rakendub viivis. Viivist võetakse alates 1. märtsist 2006. a. laenutatud või pikendatud teavikutelt järgmiselt:

 • 21 päeva laenutus - 10 eurosenti ühe teaviku kohta iga ületatud päeva eest
 • 7 päeva laenutus - 10 eurosenti ühe teaviku kohta iga ületatud päeva eest
 • 4 tunni laenutus - 10 eurosenti ühe teaviku kohta iga ületatud tunni eest

Viiviseid on võimalik tasuda TÜ raamatukogu infopunktis või elektrooniliselt.

TÜ raamatukogust deponeeritud teavikud

Õppejõudude ettepanekutest lähtuvalt deponeeritakse TÜ raamatukogust teavikuid Iuridicumi teabekeskusesse. Võimaluse korral laenutatakse neid raamatuid ka lugejatele koju. Sõltumata teavikul asuvast märgistusest on deponeeritud teavikute laenutahtajaks 7 päeva ja viivise suuruseks 10 eurosenti ühe teaviku kohta iga ületatud päeva eest.

Konsultanditeenus

Konsultanditeenust osutatakse:

 • teabekeskuses konsultandi saalis
 • telefoni teel: 7375993
 • elektrooniliselt: sille.avalo@ut.ee

Konsultandi poole võib pöörduda küsimustega järgmistel teemadel:

 • teavikute leidumus Iuridicumi teabekeskuses
 • infootsing mingil kindlal teemal (vastus sisaldab juhiseid teavikute leidmiseks, otsitavale teemale vastavaid bibliograafiaid ei koostata)
 • elektrooniliste teadusandmebaaside kasutamine
 • otsing elektronkataloogis Ester jt.

Elektroonilise infoteenustuse poole võib pöörduda küsimustega järgmistel teemadel:

 • teavikute leidumus Iuridicumi teabekeskuses
 • infootsing mingil kindlal teemal (vastus sisaldab juhiseid teavikute leidmiseks, otsitavale teemale vastavaid bibliograafiaid ei koostata)
 • elektrooniliste teadusandmebaaside kasutamine
 • otsing elektronkataloogis Ester jt.

Päringu esitamiseks saatke e-kiri aadressele: sille.avalo@ut.ee. Teie küsimustele vastatakse E-R 9.00-17.00 võimalikult kiiresti ja mitte hiljem kui 24 tunni jooksul.

Lisaks teistele ESTER'i poolt pakutavatele otsinguvõimalustele on teabekeskuses asuvad teadus- ja üliõpilastööd leitavad ka vastavate kohaviitade järgi:

 • Magistritööd (3+2) kuni aastani 2019 (IRMT), alates 2020. a. seda kohaviita kasutada ei saa, sest tööd on olemas ainult elektrooniliselt
 • Teadusmagistritööd (IRMA)
 • Doktoritööd (IRDO)

Alates 2013. aastast (osaliselt ka varasematest aastatest) on magistritööde täistekstid lisaks paberkandjal verisioonile kättesaadavad ka elektrooniliselt.
Alates 2020. aastast magistritöid paberkandjal enam ei ole, tööd on kättesadavad ainult elektrooniliselt.

Iuridicumi teabekeskuses on elektrooniliselt kättesaadavad Äripäeva käsiraamatud ja infokirjad.

Täistekstidele juurdepääsuks vajaliku parooli saate konsultandi ruumis asuva töötaja käest.

Kättesaadavad on 25 käsiraamatut ja 2 infolehte:

 • Dokumendinäidised äritegevuses 
 • Ehituse käsiraamat
 • Ettevõtja käsiraamat
 • Finantsjuhtimise käsiraamat
 • Infoleht PALK
 • IT juhtimise käsiraamat
 • Juhi käsiraamat
 • Juhiabi käsiraamat
 • Kommunikatsiooni käsiraamat
 • Lepingud. Näidised ja kommentaarid
 • Lepingute käsiraamat
 • Logistika ja ekspordi käsiraamat
 • Logistikauudiste Premium-sisu täispakett (Transport ja Logistika infoleht)
 • Maksukäsiraamat
 • Maksukäsiraamat vene keeles
 • Personalijuhtimise käsiraamat
 • Projekti- ja protsessijuhtimise käsiraamat
 • Raamatupidamise käsiraamat
 • Raamatupidamise käsiraamat vene keeles
 • Riigihanke käsiraamat
 • Tootmise juhtimise käsiraamat
 • Turunduse käsiraamat
 • Töösuhete käsiraamat
 • Töösuhete käsiraamat vene keeles
 • Töötervishoid ja -ohutus. Näidised ja kommentaarid
 • Tööõigus. Näidised ja kommentaarid
 • Äripäeva täispakett
 • Äriõigus. Näidised ja kommentaarid

Tallinna teabekeskus

Õigusteaduskonna Tallinna teabekeskus on avariiulitega raamatukogu, kus iga külastaja võib endale vajalikku kirjandust ise riiulitelt otsida (v.a. lõputööd). Soovi korral võib kasutada ka elektronkataloogi ESTER abi. Meie teabekeskuses paiknevate teavikute otsimiseks tuleb otsingul rippmenüüst valida kataloogi osaks TÜ õigusteaduskonna teabekeskus Tallinnas.

Teabekeskuses on kättesaadavad:

 • õigusalane õppe- ja teaduskirjandus
 • õigusaktid
 • teatmeteosed
 • õigusinstituudis ja TÜ õigusteaduskonna Tallinna osas kaitstud lõputööd (bak ja mag)

Lugejate käsutuses on arvuti otsinguteks elektronkataloogis ning õigusalastes andmebaasides. Sülearvuti kastutajate tarvis on meil olemas ka WIFI võrk.

Infootsingul võib nõu küsida teabekeskuse töötajailt, kes on alati valmis teid lahkelt juhendama.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Tallinna teabekeskuse kasutajateks võivad olla kõik Tartu Ülikooli üliõpilased ja õppejõud ning Õigusinstituudi vilistlased. Koju laenutatakse teavikuid ainult õigusteaduskonna üliõpilastele ja õppejõududele. Õpikute piiratud arvu tõttu on nende laenutamisel eelisjärjekorras Tallinna üliõpilased.

Lugejaks registreerimine

 • Lugejaks registreerimine toimub teabekeskuses kohapeal isikut tõendava dokumendi alusel. Kojulaenutusõiguse annab lugejakaart (tasuline) või lugejakaardina registreeritud isikutunnistus.
 • Lugejal on õigus kasutada oma lugejakaarti/isikutunnistust ainult isiklikult.
 • Lugejaks registreerimisel tutvub lugeja teabekeskuse kasutamise eeskirjade ja laenutusreeglitega ning kinnitab seda oma allkirjaga.
 • Lugejaks registreerimisel esitatud andmete muutumisest ning lugejakaardi kaotamisest tuleb viivitamatult teavitada teabekeskuse töötajat.

Teabekeskuse külastamine

 • Teabekeskuse külastamiseks peab alati olema kaasas lugejakaart või isikutunnistus.
 • Teabekeskuse ruumidesse ei siseneta üleriietes ja suurte kottidega. Teabekeskuse töötajal ja turvateenistusel on õigus kontrollida teabekeskuse ruumidest väljuvatel lugejatel kaasas olevaid esemeid.
 • Teabekeskuse ruumides tuleb säilitada vaikust ja korda ning on keelatud häirida teisi lugejaid.
 • Teabekeskuse ruumides ei sööda ega jooda.
 • Teabekeskus ei vastuta teabekeskuse ruumidesse jäetud esemete eest.

Laenutusreeglid

Teavikuid laenutatakse järgmisteks tähtaegadeks:

 • seadused ja seadustikud eksami ajal kasutamiseks
 • teisi teavikuid 7 või 21 päeva
 • iga nimetuse lugemissaali eksemplari (punase tähisega eksemplar, mis on mõeldud kohapeal kasutamiseks) üheks ööks või nädalavahetuseks, kui teabekeskus on suletud, ning tuleb tagastada teabekeskusse selle avamise hetkeks

 

 • Koju ei laenutata teatmeteoseid, sõnaraamatuid, bakalaureuse- ja magistritöid.
 • Laenutuse tähtaega on võimalik pikendada, kui teavikule ei ole järjekorda ja pikendatakse õigel ajal. Seda saab teha teabekeskuses kohapeal, telefoni või e-posti teel ning elektronkataloogi ESTER kaudu.
 • Laenutatud teavikutele on võimalik järjekorda panna kohapeal, e-posti ja telefoni teel. Teaviku saabumisest teavitatakse lugejat e-kirjaga. Teavikut hoitakse lugejale 3 päeva alates teatamisest.
 • Võlgnevuse puhul täiendavaid teavikuid ei laenutata.
 • Kõik teavikud tuleb tagastada hiljemalt õppeaasta lõpuks. Õppetööväliseks suvevaheajaks teavikuid ei laenutata.

Lugeja vastutus

Tähtajaks tagastamata teaviku puhul rakendub viivis:

 • loengumapid 10 senti ühe teaviku eest ööpäevas
 • teised teavikud 10 senti ühe teaviku eest ööpäevas
 • iga nimetuse lugemissaali eksemplarid 10 senti ühe teaviku eest tunnis
 • eksami ajaks laenutatud teavikud 10 senti ühe teaviku eest tunnis

Kaotatud või rikutud teavik tuleb esmajärjekorras asendada sama teavikuga. Kokkuleppel võib selle asendada ka teise samaväärse teavikuga või kompenseerida teabekeskuse määratud summas.

Käesolevate eeskrjade ja reeglite jämeda rikkumise korral võib lugejalt võtta teabekeskuse kasutamise õiguse kuni viieks aastaks.

Infot Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Tallinna osas (endine Õigusinstituut) kaitstud lõputööde kohta leiate andmebaasist Eesti õigusbibliograafia. Bibliographia Iuridica Estonica.

Alates 2003. aastast kaitstud lõputööde kirjed leiate ka elektronkataloogist ESTER. Selleks valige rippmenüüst „TÄIELIK KATALOOG“ TÜ õigusteaduskonna teabekeskus Tallinnas, lõputööde otsimiseks soovitame kasutada liitotsingut (hall nupp paremal). Liitotsingu kuvas sisestada üheks märksõnaks vastavalt soovile magistritööd või bakalaureusetööd (NB! kindlasti mitmuses). Kui soovite otsida korraga nii magistri- kui ka bakalaureustöid, valige menüüst „Teaviku laad“ sõna käsikiri ning sisestage otsisõnad vastavalt soovitud teemale.

Kaitsmise aasta järgi saab meie üliõpilastöid otsida kasutades KOHAVIIDA otsingut:

2003/A – otsitakse 2003. aastal avalikus õiguses kaitstud bakalaureusetöid;
2003/E – otsitakse 2003. aastal eraõiguses kaitstud bakalaureusetöid;
2007/MAG – otsitakse 2007. aastal kaitstud magistritöid;
2018/ILHR – otsitakse 2018. aastal kaitstud rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste rahvusvahelise õppekava magistritöid.

Magistri- ja doktoritööde täistekste leiate Tartu Ülikooli digitaalarhiivist.

Terje Hannus
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
raamatukoguhoidja
Kaarli pst 3-109, Tallinn
+372 627 1896
Terje Hannus
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
raamatukoguhoidja
Kaarli pst 3-109, Tallinn
+372 627 1896
Õigusteaduskonna pusad

NÜÜD MÜÜGIL! Õigusteaduskonna pusad

Juridica International

Juridica Internationali uus number nüüd saadaval

Foto vasakult: Eerik Kergandberg, Carri Ginter, Anna Markina, Gaabriel Tavits.

Eerik Kergandberg, Carri Ginter ja Anna Markina pälvisid Tartu Ülikooli teenetemärgid