Autor:
La Mer Photo

Tudengielu õigusteaduskonnas

Lisaks igapäevasele õppetööle on õigusteaduskonna tudengitel ka mitmeid teisi võimalusi enda erialaseks täiendamiseks, kontaktide loomiseks ja vaba aja veetmiseks meeldivalt ja kasulikult.

Näiteks on meie tudengitel võimalik liituda juuratudengite organisatsioonidega (EÕÜL, ELSA, EHKS) või ka lihtsalt nende korraldatud tegevustes kaasa lüüa. Kui Sa erialaste organisatsioonide seast endale sobivat ei leia, tutvu ka OLE ROHKEM. koostöövõrgustikuga.

EÕÜL
Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit

EÕÜL on õigusteaduskonna tudengite poolt juhitud organisatsioon, mille missioon on tuua praktiline õigusteadus juuratudengitele lähemale.

ELSA
The European Law Students' Association

ELSA eesmärk on juuratudengite (rahvusvahelise) koostöö edendamine ja silmaringi avardamine ning sotsiaalse vastutuse arendamine läbi erinevate tegevuste.

EHKS
Eesti Harjutuskohtu Selts

EHKS eesmärgiks juuratudengite rakenduslik koolitamine ja nende praktiliste oskuste arendamine. EHKS korraldab igal aastal Eesti Harjutuskohtu võistlust.

Harjutuskohtu võistlused

Läbi aastate on õigusteaduskonna tudengid olnud väga aktiivsed osalejad kohalikel ja rahvusvahelistel harjutuskohtu võistlustel. Seistes vastamisi maailma tippülikoolidega, on meie tudengid ainsatena Eestist saavutanud rohkelt silmapaistvaid tulemusi.

Harjutuskohtu võistlused edendavad tudengite praktilisi oskusi, annavad sügavamaid teadmisi erinevatest õigusvaldkondadest, arendavad argumenteerimisoskust (nii kirjalikult kui suuliselt) ning aitavad luua väärtuslikke kontakte juristide ja juuratudengitega üle maailma.

Harjutuskohtu võistlused

Esmakursuslaste infopäev 2018 Tartus
Alates 2017. aastast korraldame enne õppeaasta algust esmakursuslastele infopäeva Tartus ja Tallinnas, et värsked juuratudengid saaksid end kiiresti õigusteaduskonna eluoluga kurssi viia ja oma kursakaaslastega tuttavaks saada.

Juuratudengi kalendrisse kuuluvad kindlasti ka sellised iga-aastased traditsioonilised üritused nagu Juristimine ja Jõulusalong.

Juristimine

Juristimine on esmakursuslaste pidulik vandeandmisõhtu, kus rebased saavad lõpuks vanemate kolleegidega võrdväärseteks. Juristimine toimub reeglina oktoobris.

Traditsiooniliselt peab õhtu alustuseks Riigikohtu ees kõne üks Riigikohtu kohtunikest, kes rebastele kasulikke soovitusi ja manitsussõnu jagab.

Lisaks sisaldab programm alati ka rebaste etteastet. Õhtu kulmineerub vande andmisega.

Juristimist korraldab Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit.

Image
Vande andmine 2018. Foto: Joonas Sisask
Vande andmine 2018. Foto: Joonas Sisask

 

Jõulusalong

Jõulusalong on õigusteaduskonna iga-aastane pidulik jõuluüritus, mis toob kokku õigusteaduskonna tudengid, õppejõud ja vilistlased nii Tartust kui ka Tallinnast.

Jõulusalong kulmineerub traditsiooniliselt aasta õppejõudude ning lectio cum laude ehk parimate õppeainete laureaatide väljakuulutamisega. 

Lisaks on Jõulusalongi osaks ka põnev meelelahutusprogramm: muusikalised etteasted, viktoriinid jpm.

Jõulusalongi korraldab ELSA Estonia.

Image
Jõulusalong 2018. Foto: Karl Erik Piirimees
Jõulusalong 2018. Foto: Karl Erik Piirimees
Õigusteaduskond

VÕTA

Loengusari: Me peame rääkima eraõigusest

Kutse loengule „Uue tarbijakrediidi direktiivi kohaldamisala  - mis muutub alates 20.11.2025?“