Teaduskonna juhtimine

Direktor ja asedirektorid

Õigusteaduskonda juhib direktor, kelle valib õigusteaduskonna nõukogu kolmeks aastaks. Õigusteaduskonna direktor on alates 1.01.2019 Gaabriel Tavits. 

Direktor määrab ametisse asedirektorid. Õigusteaduskonna asedirektor teadustöö alal on professor Marju Luts-Sootak, asedirektor õppe alal on kaasprofessor Katre Luhamaa ja asedirektor arendustöö alal on kaasprofessor Age Värv.

Nõukogu

Õigusteaduskonna kõrgeim otsustuskogu on õigusteaduskonna nõukogu. Nõukogu tööd juhatab teaduskonna direktor. Nõukogu koosseisu kuuluvad õigusteaduskonna direktor, asedirektorid, töökorralduslike üksuste juhid ning doktoriõppe ja IT-õiguse programmijuhid. Samuti kuuluvad nõukokku akadeemiliste töötajate esindajad ning üliõpilaste esindajad. 

Üliõpilasesindajatele saab kirjutada aadressil oiiyk@ut.ee

Õigusteaduskonna nõukogu kodukord on leitav siin

Ametikoha järgi:

 • õigusteaduskonna direktor, Gaabriel Tavits
 • asedirektor õppetöö alal, Katre Luhamaa
 • asedirektor teadustöö alal, Marju Luts-Sootak
 • asedirektori arendustöö alal, Age Värv
 • doktoriõppe programmijuht, Merike Ristikivi
 • infotehnoloogiaõiguse programmijuht, Liisi Adamson
 • avaliku õiguse osakonna juhataja, Lauri Mälksoo
 • karistusõiguse osakonna juhataja kohusetäitja, Anna Markina
 • eraõiguse osakonna juhataja, Irene Kull
 • eraõiguse osakonna juhataja asetäitja, Piia Kalamees
 • üldosakonna juhataja, Anu Laumets

Valitud akadeemiliste töötajate esindajad:

 • Aleksei Kelli
 • Andres Vutt
 • Gea Lepik
 • Jaan Ginter
 • Karin Sein
 • Merle Erikson
 • Paloma Krõõt Tupay
 • Mari Ann Simovart

Üliõpilaste esindajad:

 • Ann Viirmaa
 • Julia Divonina
 • Gregor Pihlak
 • Karl Erik Piirimees
 • Mario Truu

Valitsus

Valitsus on direktorile nõuandev organ, mille koosseisu kuuluvad lisaks õigusteaduskonna direktorile õigusteaduskonna asedirektorid ning töökorralduslike üksuste juhid. 

prof Gaabriel Tavits, õigusteaduskonna direktor

prof Marju Luts-Sootak, asedirektor teadustöö alal

kaasprof Katre Luhamaa, asedirektor õppetöö alal

kaasprof Age Värv, asedirektor arendustöö alal

kaasprof Merike Ristikivi, doktoriõppe programmijuht

külalislektor Liisi Adamson, IT-õiguse programmijuht

prof Lauri Mälksoo, avaliku õiguse osakonna juhataja

prof Mari Ann Simovart, avaliku õiguse osakonna juhataja asetäitja

prof Irene Kull, eraõiguse osakonna juhataja

kaasprof Anneli Soo, karistusõiguse osakonna juhataja

kaasprof Piia Kalamees, eraõiguse osakonna juhataja asetäitja

Anu Laumets, üldosakonna juhataja 

Põhikiri

Õigusteaduskond juhindub oma tegevuses ülikooliseadusest, Tartu Ülikooli seadusest, ülikooli põhikirjast, õigusteaduskonna põhikirjast ja muudest õigusaktidest.

Arengukava

Õigusteaduskond viib ellu ülikooli ja sotsiaalteaduste valdkonna arengukava ning järgib õigusteaduskonna arengustrateegias 2023 – 2026 seatud arenguprioriteete. 

Avaliku õiguse osakond

Lauri Mälksoo
osakonna juhataja, akadeemik, rahvusvahelise õiguse professor
dr. iur.
lauri.malksoo@ut.ee

Mari Ann Simovart
avaliku õiguse osakonna juhataja asetäitja Tallinnas, majandusõiguse professor 
dr. iur. (õigusteadus)
mariann.simovart@ut.ee
 

Karistusõiguse osakond

Anneli Soo
osakonna juhataja, karistusõiguse kaasprofessor
PhD (õigusteadus)
+372 737 6042
anneli.soo@ut.ee


Eraõiguse osakond

Irene Kull
osakonna juhataja, tsiviilõiguse professor
dr. iur. (õigusteadus)
+372 737 6050
+372 502 2342
irene.kull@ut.ee

Piia Kalamees
eraõiguse osakonna juhataja asetäitja Tallinnas, tsiviilõiguse kaasprofessor
PhD (õigusteadus)
piia.kalamees@ut.ee

Üldosakond

Anu Laumets
osakonna juhataja
+372 737 5392
Näituse 20–209
anu.laumets@ut.ee

Tartus Näituse 20 õppehoone parklas on parkimine lubatud vaid Tartu Ülikooli kirjalikul loal. Järelevalvet parkimiskorralduse täitmise üle teostab Ühisteenused AS. Parkimisloa saavad õigusteaduskonna töötajad ja teaduskonnas õppijad. Loa saamiseks pöörduge palun Näituse 20 valvelaua administraatori poole esitades isikut tõendav dokument. Parkimisloa kehtivusaeg on reeglina üks õppeaasta. Parkimislubade uuendamine toimub samuti Näituse 20 valvelaua administraatori juures.

Tallinnas õppijatele ei ole kahjuks parkimiskohti võimalik pakkuda.