Teaduskonna juhtimine

Direktor ja asedirektorid

Õigusteaduskonda juhib direktor, kelle valib õigusteaduskonna nõukogu kolmeks aastaks. Õigusteaduskonna direktor on alates 1.01.2019 Gaabriel Tavits. 

Direktor määrab ametisse asedirektorid. Õigusteaduskonna asedirektor teadustöö alal on professor Marju Luts-Sootak ja asedirektor õppe alal on lektor Katre Luhamaa.

Nõukogu

Õigusteaduskonna kõrgeim otsustuskogu on õigusteaduskonna nõukogu. Nõukogu tööd juhatab teaduskonna direktor. Nõukogu koosseisu kuuluvad õigusteaduskonna direktor, asedirektorid, töökorralduslike üksuste juhid ning doktoriõppe, IT-õiguse ning rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste programmide juhid. Samuti kuuluvad nõukokku akadeemiliste töötajate esindajad ning üliõpilaste esindajad. 

Üliõpilasesindajatele saab kirjutada aadressil oiiyk@ut.ee

Õigusteaduskonna nõukogu kodukord on leitav siin

Ametikoha järgi:

 • õigusteaduskonna direktor, Gaabriel Tavits
 • asedirektor õppetöö alal, Katre Luhamaa
 • asedirektor teadustöö alal, Marju Luts-Sootak
 • doktoriõppe programmijuht, Merike Ristikivi
 • infotehnoloogiaõiguse programmijuht, Liisi Adamson
 • avaliku õiguse osakonna juhataja, Lauri Mälksoo
 • karistusõiguse osakonna juhataja, Anneli Soo
 • eraõiguse osakonna juhataja, Irene Kull
 • eraõiguse osakonna juhataja asetäitja, Karin Sein
 • üldosakonna juhataja, Anu Laumets

Valitud akadeemiliste töötajate esindajad:

 • Merle Erikson
 • Jaan Ginter
 • Aleksei Kelli
 • Janno Lahe
 • Tiina Mikk
 • Mari Ann Simovart
 • Paloma Krõõt Tupay
 • Andres Vutt

Üliõpilaste esindajad:

 • Anna Markina
 • Elisabeth Prants
 • Anna Skobeleva
 • Martina Heimo
 • Brita Kärt Vähejaus

Valitsus

Valitsus on direktorile nõuandev organ, mille koosseisu kuuluvad lisaks õigusteaduskonna direktorile õigusteaduskonna asedirektorid ning töökorralduslike üksuste juhid. 

prof Gaabriel Tavits, õigusteaduskonna direktor

prof Marju Luts-Sootak, asedirektor teadustöö alal

lektor Katre Luhamaa, asedirektor õppetöö alal

kaasprof Merike Ristikivi, doktoriõppe programmijuht

külalislektor Liisi Adamson, IT-õiguse programmijuht

prof Lauri Mälksoo, avaliku õiguse osakonna juhataja

prof Irene Kull, eraõiguse osakonna juhataja

kaasprof Anneli Soo, karistusõiguse osakonna juhataja

prof Karin Sein, eraõiguse osakonna juhataja asetäitja

Anu Laumets, üldosakonna juhataja 

Põhikiri

Õigusteaduskond juhindub oma tegevuses ülikooliseadusest, Tartu Ülikooli seadusest, ülikooli põhikirjast, õigusteaduskonna põhikirjast ja muudest õigusaktidest.

Arengukava

Õigusteaduskond viib ellu ülikooli ja sotsiaalteaduste valdkonna arengukava ning järgib õigusteaduskonna arengustrateegias 2023 – 2026 seatud arenguprioriteete. 

Tartus Näituse 20 õppehoone parklas on parkimine lubatud vaid Tartu Ülikooli kirjalikul loal. Järelevalvet parkimiskorralduse täitmise üle teostab Ühisteenused AS. Parkimisloa saavad õigusteaduskonna töötajad ja teaduskonnas õppijad. Loa saamiseks pöörduge palun Näituse 20 valvelaua administraatori poole esitades isikut tõendav dokument. Parkimisloa kehtivusaeg on reeglina üks õppeaasta. Parkimislubade uuendamine toimub samuti Näituse 20 valvelaua administraatori juures.

Tallinnas õppijatele ei ole kahjuks parkimiskohti võimalik pakkuda.

#instituudist #koostöö #rahvusvaheline
Kohtumine Hue Ülikooli rahvusvahelisete suhete ülikooliga

Ülikooli teadlased alustavad koostööd Vietnami kolleegidega

#instituudist #õppimine #sisseastumine
Magistriõppe infotund 2023

Tule jätka õpinguid õigusteaduse magistriõppes!

#instituudist #õppimine #teadus
NUurimisköök astuh Abootalebi

Avaliku õiguse osakonna uurimisköök 16. mail kell 16.00