Skip to main content

Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat

Lossi 36
51003 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5957
sotsiaalteadused@ut.ee
Raul Eamets
dekaan
PhD (majandusteadus)
+372 737 5901
+372 514 0082 (5645)

Dekaan on valdkonna juht ning valdkonna nõukogu esimees. Dekaanile nõuandvaks koguks on valdkonna valitsus, kuhu kuuluvad instituutide ja kolledžite juhid.

Janno Lahe
õppeprodekaan
dr. iur. (õigusteadus)
+372 737 5992
+372 737 5950
Lossi 36-125

Õppeprodekaan vastutab valdkonna õppekorralduse (bakalaureuse- ja magistriõpe ning täienduskoolitus) ja sellega seotud arendustegevuse eest. Lisaks juhib valdkonna õppekomisjoni tööd.

Eva Piirimäe
Eva Piirimäe
teadus-arendusprodekaan
PhD (ideede ajalugu)
+372 737 5938
Lossi 36–127

Teadus-arendusprodekaan vastutab valdkonna teadusalase arendustöö ja doktoriõppe korralduse eest.

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • rahvusluse, patriotismi ja kosmopolitismi teooriad ja diskursused
 • rahu teooriad
 • rahvaste enesemääramise idee ja õigus
 • humanitaarinterventsioon ja Vastutus kaitsta (R2P)
 • inimõiguste idee õigustused ja ajalugu
 • Euroopa idee
 • emotsioonid poliitikas
 • varauusaegne ja kaasaegne ideede ajalugu
 • ajaloofilosoofia
 • rahvaste enesemääramise idee ajalugu
 • ideede ajalugu
Janek Saluse
dekanaadi juhataja
MA (majandusteadus)
+372 737 5953
+372 5645 0072 (5953
Lossi 36–129

Dekanaadi juhataja vastutab dekanaadi töö juhtimise, valdkonna ja dekanaadi eelarve koostamise ja finantsseisu jälgimise ning valdkonna arengu- ja tegevuskava rakendamise ja aruandluse eest.

Marleen Otsus
turunduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
+372 737 5952
Lossi 36–121

Turundus- ja kommunikatsiooni peaspetsialist koordineerib valdkonna tasandi turundus- ja kommunikatsioonitegevusi ja valdkonnasisest kommunikatsioon. Samuti koordineerib ta suhtlust valdkonna välispartneritega.

Tene Viiburg
teadus-arenduskorralduse peaspetsialist
MA (inglise keel ja kirjandus)
+372 737 5337
Lossi 36–126

Teadus-arenduskorralduse peaspetsialist assisteerib teadus-arendusprodekaani ning koordineerib valdkonna arengufondi, Dora Pluss programmi ja doktoriõppega seonduvat.

Mariel Padar
õppekorralduse peaspetsialist
+372 737 5958
Lossi 36–120

Õppekorralduse peaspetsialist assisteerib õppeprodekaani, juhib õppekorralduse igapäevatööd ja koordineerib õppevaldkonna arendusprojektide elluviimist.

Sille Näkk
juhiabi
+372 737 5957
Lossi 36–124

Juhiabi korraldab SV nõukogu ja valitsuse tööd ning vastutab dekanaadi asjaajamise ja dokumendihalduse eest. Talle tuleb saata kõik dekaani allkirju, korraldust, kooskõlastamist või vastust nõudvad dokumendid.

Urve Tammann
Urve Tammann
õppekorralduse peaspetsialist
MA (haridusinnovatsioon)
+372 445 0547
+372 5552 5501 (3501
Ringi 35–C118, Pärnu
Aigi Hommik
Aigi Hommik
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5583
Lossi 36-301
Virge Näkk
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5935
Lossi 36-213
Katri Holst
Katri Holst
õppekorralduse spetsialist
+372 737 6062
Näituse 20-213
Maiu Salmistu
Maiu Salmistu
õppekorralduse spetsialist
mag (kirjalik tõlge)
+372 737 5397
Näituse 20-324
Lehte Leesik
Lehte Leesik
õppekorralduse spetsialist
+372 627 1892
Kaarli pst 3 - 202, Tallinn
Anneli Kütt
õppekorralduse spetsialist
+372 737 6318
Narva mnt 18-4002
Kersti Kurri
õppekorralduse spetsialist (sessioonõpe)
+372 737 6313
Narva mnt 18-4110
Mari Pärn
Mari Pärn
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5919
+372 526 8044 (5919)
Jakobi 5-A128
Anneli Adamson
õppekorralduse spetsialist
MA (õigusteadus)
+372 737 6440
Jakobi 5-A131
Kristi Liivamägi
rahvusvahelise õppe spetsialist
MA (inglise keele õpetaja)
+372 737 6317
Narva mnt 18-4002
Merle Ojasalu
Merle Ojasalu
õppekorralduse spetsialist
+372 6271 874
Kaarli pst 3–203, Tallinn
Ranet Rõõmussaar
Ranet Rõõmussaar
õppekorralduse spetsialist
+372 737 6447
+372 5884 5002 (6447
Jakobi 5-A129
Kertu Ird
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5903
Näituse 2–211
Kadri Eek
Kadri Eek
õppekorralduse spetsialist
MA (kirjalik tõlge)
+372 737 6444
Jakobi 5-A130
Sülvi Mölder
Sülvi Mölder
õppekorralduse spetsialist
+372 445 0535
Ringi 35–C117, Pärnu
Karin Akk
Karin Akk
õppekorralduse spetsialist
+372 445 0521
Ringi 35–C117, Pärnu
Helen Viik
Helen Viik
õppekorralduse spetsialist
+372 445 0537
+372 514 8796 (8796)
Ringi 35–C117, Pärnu
Kristi Juurik
õppekoordinaator
MA (ajakirjandus)
+372 737 5355
Lossi 36–217
Oliivia Võrk
õppekorralduse spetsialist (tööleping peatatud)
MSc (ökosüsteemide tehnoloogia)