Uudised

Tartu Ülikooli teadlased loovad koostööd Vietnami kolleegidega
23.05.2023
 • #instituudist
 • #koostöö
 • #rahvusvaheline
 • uudis
17. mail kinnitas senati valimiskomisjon senati valimiste tulemused.
17.05.2023
 • #juhtimine
 • uudis
Tartu Ülikooli välistöötajate, välisüliõpilaste või eesti keelt teise keelena kõnelevate üliõpilaste eesti keele õppe toetamiseks loodud keeleõppepessa on koondatud suur valik
16.05.2023
 • #õppimine
 • uudis
Õigusteadust saab magistriastmel õppida nii Tallinnas kui Tartus.
15.05.2023
 • #instituudist
 • #õppimine
 • #sisseastumine
 • uudis
Uurimisköögis tutvustab õigusteaduskonna doktorant Kadri Härginen oma valmivat doktoritööd "Duty of diligence of a contracting authority under the EU public procurement law."
11.05.2023
 • #instituudist
 • #õppimine
 • #teadus
 • uudis
Ööraamatukogu saab tänavu 20-aastaseks ning on selle puhul avatud kauem kui kunagi varem
11.05.2023
 • #tudengile
 • #õppimine
 • uudis
Jube kümnendat korda toimub Tartus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kevadseminar.
11.05.2023
 • #instituudist
 • #koostöö
 • #täiendusõpe
 • uudis
Värske number on kokku pandud Tartus, 6.–7. oktoobril 2022 toimunud 37. õigusteadlaste päevade ettekannete ja arutelude pinnalt.
09.05.2023
 • #instituudist
 • #kirjastamine
 • #ühiskonnale
 • uudis
 • ajakiri
16. mail külastab Tartu Ülikooli Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKE-de peadirektoraadi peadirektori asetäitja Maive Rute.
08.05.2023
 • #ettevõtlus
 • #kestlikkus
 • #ühiskonnale
 • uudis
Kolmapäeval, 10. mail kell 12 toimus Tartu Ülikooli audoktori prof Astrid Stadleri aulaloeng ja audoktoriks promoveerimine.
05.05.2023
 • #tunnustamine
 • #ülikoolist
 • uudis
Sel kevadel avab Tartu Ülikool doktoriõppes 179 õppekohta. Need on valdavalt seotud nooremteaduri ametikohaga, mis võimaldab teadus- ja õppetööle pühenduda.
25.04.2023
 • #sisseastumine
 • pressiteade
Peakorraldaja professor Lauri Mälksoo on rahul, et meie piirkonnaga seotud üliolulised teemad on saanud Euroopa rahvusvahelise õiguse teadlaskonna tähelepanu.
24.04.2023
 • #koostöö
 • #rahvusvaheline
 • #teadus
 • uudis
 • pressiteade
Täna, 20. aprillil valis 292-liikmeline valimiskogu 168 häälega Tartu Ülikooli rektoriks neurokirurgia professori Toomas Asseri.
20.04.2023
 • #rektori valimised
 • pressiteade
Rahvusvahelise õiguse prof Lauri Mälksoo kirjutab aastaraamatus agressiooni õiguslikest mõjudest ja IT-õiguse teadur Helen Eenmaa arutelusessioonist InterAcademy Partnership aastakoosolekul.
20.04.2023
 • #instituudist
 • #koostöö
 • #teadus
 • ajakiri
Neljapäeval, 20. aprillil kell 12 kogunes Tartu Ülikooli aulasse 292-liikmeline valimiskogu, et valida ülikoolile järgmiseks viieks aastaks rektor.
17.04.2023
 • #rektori valimised
 • pressiteade
TsÜS kommentaarid ilmusid esmakordselt 2010. aastal, käesolev on teine, täiendatud ja parandatud väljaanne. Tegemist on olulise alusseadusega Eesti õigussüsteemis.
13.04.2023
 • #õppimine
 • #teadus
 • #ühiskonnale
 • uudis
Õigusteaduskond korraldab 19.-20. juunini Tallinnas rahvusvahelise kriminoloogia teemalise teadusseminari.
06.04.2023
 • #õppimine
 • #rahvusvaheline
 • #teadus
 • uudis
Ootame kõiki huvilisi 6. aprillil kell 12.00-14.00 Zoomi kuulama, küsima, kaasa arutlema.  
04.04.2023
 • #õppimine
 • #ühiskonnale
 • uudis
Vera Poska-Grünthal oli esimene naine, kes sai Tartu Ülikoolis õigusteaduse magistriks (1939) ja töötas õigusteaduskonnas õppejõuna.
28.03.2023
 • #teadus
 • #ühiskonnale
 • uudis
 • pressiteade
Kursus käsitleb USA kriminaalõigust ja -menetlust, mille lektoriks on California pensioneerunud prokurör Patrick J. McKinley.
23.03.2023
 • #õppimine
 • #rahvusvaheline
 • uudis