Autor:
Andres Tennus

Täiendusõpe õigusteaduskonnas

Tartu Ülikooli õigusteaduskond pakub kaasaegseid võimalusi enesetäiendamiseks, et orienteeruda pidevalt muutuvas õigusruumis. Pakume õigusalast täiendusõpet nii juristidele kui ka teistele huvilistele, kes vajavad õigusalaseid teadmisi ja oskusi oma töös (nt ettevõtjad, ametnikud, juhid jt).

Miks valida täiendusõpe õigusteaduskonnast?

 • Meil koolitavad professionaalsed pikaajalise koolitajakogemusega õppejõud ja õigusvaldkonna praktikud;
 • Õppe- ja teadustöö läbiviimine kõikides olulistes õigusvaldkondades võimaldab pakkuda kõrge kvaliteedi ja laia teemavalikuga täiendusõpet;
 • Meie koolitajad seovad uusimad õigusvaldkonna arengud ja teadusuuringud igapäevase õiguspraktikaga;
 • Koolituste korraldus on paindlik: koolitused toimuvad nii Tartus kui Tallinnas või tellija enda valitud kohas; 
 • Pakume erinevaid koolitusformaate vastavalt tellija vajadusele: ühepäevaseid koolitusi või pikemaid arenguprogramme, e-õpet jm;
 • Tööandjad hindavad õigusteaduskonna täienduskoolitusi väga.

Huvilised saavad osaleda:

 • õigusteaduskonna avalikel täienduskoolitustel,
 • tellida koolituse meie poolt välja töötatud koolitusprogrammide seast või
 • valida kuulamiseks meelepäraseid õppeaineid õigusteaduskonna õppekavadest.

Lisaks on alati võimalik luua uusi koolitusprogramme vastavalt tellija soovidele ja vajadustele. Täpsemat infot kursuste ja täiendusõppe muude võimaluste kohta loe veebilehe allosast.

Küsimustega ja lisainfo saamiseks võtke julgesti ühendust programmijuht
Mari-Liis Lipstokiga mari-liis.lipstok@ut.ee
.

Täiendusõppe edukal läbimisel saab osaleja tunnistuse koos hinnetelehega, kuhu märgitakse ained, nende maht ja õppejõudude nimed. Vajadusel väljastatakse tööandjale tõend töötaja osalemisest täiendusõppes.

Tartu Ülikool lähtub täiendusõpet korraldades elukestva õppe põhimõtetest. Täiendusõppe korraldamiseks ja kvaliteedi tagamiseks kehtivad ülikoolis ka mitmed õigusaktid.

Kvaliteedi tagamise alused

Vaata ka täiendusõppe õppekorraldust Tartu Ülikoolis

Täiendusõppe õppekorraldus

E-kursus "Õiguse alused mittejuristile"

Õigusteaduse magistriõppe eeldusainete programm

Tellimuskoolitused

Õigusteaduskonna õppejõud on valmis looma uusi koolitusprogramme vastavalt tellija soovidele ja vajadustele.

Võtke meiega julgelt ühendust ja töötame koos välja just teile sobiva programmi! Kirjuta meile: mari-liis.lipstok@ut.ee

 • Riigihankeõigus mitte-juristidele. Täpsemalt vt siin
 • Lepingu- ja võlaõiguse alused. Täpsemalt vt siin
 • Õiged ja tõhusad vastusammud lepingu või kohustuse rikkumisele. Täpsemalt vt siin
 • Argumenteerimise kunst ja tehnika: kuidas veenvalt põhjendada otsustusi? Täpsemalt vt siin
 • Arukas argumenteerimine – edukate läbirääkimiste võti. Täpsemalt vt siin
 • E-kirja(vahetuse) õiguslikud tähendused. Täpsemalt vt siin
 • Tekstitöötlusprogrammi õige ja tõhus kasutamine. (Praktiline kursus MS Wordi näitel). Täpsemalt vt siin

Ettevõtjate/ärijuhtide õigusalased baasteadmised oma tegevusvaldkonnas ja oskus „lugeda seadust“ ning orienteeruda äriõiguse põhiinstituutides annavad tänastes konkurentsi- ja turutingimustes ettevõttele olulise eelise. Seda silmas pidades õpetame äriõiguse üldpõhimõtteid igapäevaselt Tartu Ülikooli majandustudengitele, kuid pakume õigusalast täiendusõpet ka tänastele ettevõtjatele.

 • Äriühingu juhtide õigused ja kohustused (Andres Vutt). Täpsemalt vt siin
 • Äriühingute kapitaliseerimise õiguslik reguleerimine (Andres Vutt)
 • Riigihange (Mari Ann Simovart). Täpsemalt kursustest vt siin  
 • Töövaidluste vältimine ettevõttes (Gaabriel Tavits). NB! Võimalik tellida ka venekeelsena. Täpsemalt vt siin
 • Töötaja privaatsuse tagamine töösuhetes (Gaabriel Tavits) Täpsemalt vt siin
 • Töösuhted avalikus teenistuses (Gaabriel Tavits). NB! Võimalik tellida ka venekeelsena. Täpsemalt vt siin
 • Õiguskaitsevahendid lepingu rikkumise korral (Mari Ann Simovart, Age Värv). Täpsemalt vt siin
 • Võlaõiguslikud tagatised ja kõrvalkohustused (Mari Ann Simovart, Age Värv)
 • Tarbijakrediidileping (Karin Sein)
 • Müügilepingu täitmise erisused (Karin Sein)
 • Autoriõigus ja intellektuaalse omandi lepingud (Aleksei Kelli). Täpsemalt vt siin
 • Autoriõigus teadmistepõhises ettevõtluses (Aleksei Kelli)
 • Autoriõigus töölepingutes ja töövõtusuhetes (Mario Rosentau). Täpsemalt vt siin
 • IT arenduslepingu alused, sõlmimine ja täitmine (Mario Rosentau). Täpsemalt vt siin
 • Intellektuaalse omandi litsentseerimine (Aleksei Kelli)
 • Intellektuaalne omand IT-põhistes ärimudelites (Aleksei Kelli)
 • Avatud andmete õiguslikud küsimused (Aleksei Kelli)
 • Teadmussiirde õiguslikud ja majanduslikud küsimused (Aleksei Kelli)

Õppeained õigusteaduskonna õppekavast

Õppeaineid saab valida nii sessioon- kui päevaõppes toimuvate seast.

Ainet valides palume pöörata tähelepanu kontaktõppe (st auditoorse õppetöö) toimumisaegadele. Sessioonõppes toimub kontaktõpe reeglina üks kord kuus või nädalalõppudel. Ka päevases õppevormis võib õppetöö toimuda sessiooniti.

Ainete õppimise eest tasumine toimub ainepunkti hinna alusel. Ühe ainepunkti hind jääb vahemikku 50-89 eurot. Õppetöö toimub koos tudengitega ja tunnistuse saamiseks tuleb aine läbida täies mahus (st täita kõik aine läbimiseks ette nähtud nõuded).

Kõik ained ei ole  täiendusõppijatele avatud. Samuti ei ole võimalik soovitud ainekursust täiendusõppena läbida, kui antud aine õppimiseks on vajalikud eeldusained, õppegrupp on täis vmt.

Täpsem info iga õppeaine kohta Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemist. Õppeainete täpsed toimumisajad ja läbimise nõuded on kirjas iga konkreetse õppeaine ainekavas.

Täiendusõppija avalduse vorm

Täidetud ja digiallkirjastatud avaldus saata kontaktidele: Tallinnas merle.ojasalu@ut.ee ja Tartus aive.suik@ut.ee.

AINEKOOD AINE EAP
OIEO.04.002 Asjaõigus 6
OIAO.01.046 Karistusõigus 9
OIAO.05.008 Maksuõigus 3
OIAO.05.039 Haldusõigus 6
OIEO.04.005 Perekonnaõigus 3
OIEO.05.023 Tööõigus 6
OIEO.06.054 Võlaõiguse üldosa 6
OIAO.06.068 Õiguse süsteem ja meetod 6
OIAO.07.076 Euroopa Liidu õigus 6
OIEO.04.068 Tsiviilõiguse üldosa 6
OIEO.04.138 Lepinguvälised võlasuhted 6
OIEO.06.045 Lepinguõigus 6
OIEO.04.079 Tsiviiltäitemenetlus 3
Sügissemestril
AINEKOOD AINE EAP
P2OG.03.086 Finantsarvestuse alused 6
P2OG.02.156 Rahvusvaheline õigus 6
P2OG.01.058 Intellektuaalne omand 3
P2OG.01.046 Ühinguõigus 6
P2OG.01.044 Tööõigus 6
P2OG.01.061 Andmekaitse 3
P2OG.01.056 Finantsturud ja -järelevalve 3
P2OG.01.112 Kindlustusõigus 6
P2OG.04.013 Inglise õiguskeel tase B2-C1 (1. osa) 3
P2OG.04.036 Inglise õiguskeel süvendatult juristidele tase C1 (1. osa) 3
P2OG.04.031 Vene õiguskeel tase B2-C1 (1. osa) 3
P2OG.04.041 Vene keele kesktase B1 (1. osa) 3
P2OG.04.037 Prantsuse õiguskeel B2-C1 (2. osa) 3
Kevadsemestril
AINEKOOD AINE EAP
P2OG.02.157 Euroopa Liidu õigus 6
P2OG.01.102 Riigihankeõigus 6
P2OG.02.160 Kriminalistika 3
P2OG.04.041 Venekeele kesktase B1 (2. osa) 3
P2OG.04.031 Vene õiguskeel B2-C1 (2. osa) 3
P2OG.04.013 Inglise õiguskeel tase B2-C1 (2. osa) 3
P2OG.04.036 Inglise õiguskeel süvendatult juristidele tase C1 (2.osa) 3
P2OG.04.037 Prantsuse õiguskeel B2-C1 (2. osa) 3
P2OG.04.034 Prantsuse keel algajatele (2. osa) 3
P2OG.04.037 Prantsuse õiguskeel (2. osa) 3

Avalikud loengud

Karistusõiguse Jutla

Iga kuu toob õigusteaduskonna karistusõiguse osakond vaatajateni uue karistusõiguse Jutla veebiseminari. Teemasid on erisuguseid, esinevad nii õigusteaduskonna õppejõud kui ka külalised väljaspoolt.

Hoia Jutlate toimumisel silm peal!

Loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Loengusarja "Tehnoloogia ja õigus" eesmärk on arutleda aktuaalsetel tehnoloogia ja õigusega seotud teemadel ning tuua kuulajateni põnevad ettekanded oma ala spetsialistidelt.

Loe lähemalt!

Täiendusõpe IT-õiguses

Mikrokraadiprogrammid õigusteaduskonnas

Toimunud koolitused

Peagi lisame siia info toimunud ja tulevaste koolituste kohta.

 • Perekonna- ja pärimisõigus notaritele
Tiina Mikk
 • Menetlusdokumentide koostamine halduskohtumenetluses
Kadri Sullin
 • Perekonna- ja pärimisõigus notaritele
Tiina Mikk
 • Õigusteadlaste päevad
 
 • Euroopa Liidu tolliõigus
Katre Luhamaa
 • Õiguskeel sisedokumentides
TÜ keelenõunik Helika Mäekivi
 • Notarite ja kohtunikuabide ühiskoolitus asja- ja kinnistusraamatuõigusest
Kaupo Paal, Tarvo Puri, Siiri Lend
 • Olulisemad muudatused tarbijaõiguses ja uued arengusuunad
Karin Sein
 • Tarbijaõiguslike vaidluste kohtulik lahendamine
Kai Härmand
 • Õigusloome akadeemia: isikuandmed andmekogudes
Maris Juha, Monika Mikiver
 • Õigusloome akadeemia: isikuandmed andmekogudes
Maris Juha, Monika Mikiver
 • Õigusloomeakadeemia: seaduseelnõu põhiseaduspärasuse analüüsi koostamine
Aaro Mõttus, Andra Laurand
 • Õigusloomeakadeemia: seaduseelnõu põhiseaduspärasuse analüüsi koostamine
Aaro Mõttus, Andra Laurand
 • Maksejõuetusõiguse revisjon - uut maksejõuetusõiguses. Pankrotiseaduse 30 aastat
Kersti Kerstna-Vaks, Paul Varul, Anto Kasak, Urmas Volens, Annemari Õunpuu, Toomas Saarma
 • Uus äriregistri seadus
Urmas Volens
 • Riigihanked kriisi ajal
Mari Ann Simovart , Ivo Pilving, Carri Ginter, Kadri Härginen
 • Rahapesu tõkestamine ja sanktsioonide kohaldamine - korteriomandi- ja korteriühistuseaduse olulisemad muudatused
Vaike Murumets, Janar Palits, Liane Stepanov, Dana Karjatse-Davidjants
 • Tööõigus. Töölepingu seaduse muudatused ja praktilised küsimused
Merle Erikson
 • Tööõiguse aktuaalsed probleemid
Gaabriel Tavits
 • Andmekaitseõiguse arengud: kohtute ja Andmekaitse Inspektsiooni praktika
Maarja Pild
 • Pankroti- ja täitemenetluse aktuaalseid probleeme
Raul Eamets, Lauri Mälksoo, Jaan Aru, Maarja Pild, Anna Agu
 • Rahvusvaheline eraõigus pärimis- ja perekonna-õiguse vaates
Gea Lepik, Eve Põtter
 • Isikuandmed andmekogudes andmekaitsejuristidele
Monika Mikiver 

 • Tööõiguse väljakutsed koroonakriisis - Merle Erikson
 • Andmekaitseõiguse arengud - Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika - Maarja Pild
 • Isikuvastaste süütegude aktuaalsetest probleemidest ja kohtupraktika arengusuundadest - Mario Truu
 • Autoriõigus - Aleksei Kelli
 • Perekonnaõigus - Susann Liin
 • Õigusloome akadeemia: korrakaitseõigus ja riikliku järelevalve rakendamine (kordus) - Sander Põllumäe
 • Rahvusvaheline eraõigus - Karin Sein
 • Ehitus- ja planeerimisõigus - Veiko Vaske, Ege Netse
 • Õigusloome akadeemia: korrakaitseõigus ja riikliku järelevalve rakendamine - Sander Põllumäe
 • Pärimisõigus - Tiina Mikk
 • Pärimis-, ehitus- ja planeerimisõigus notaritele - Tiina Mikk, Veiko Vaske
 • Pankroti- ja täitemenetluse aktuaalseid probleeme - Mario Truu, Liisi Jürgen, Mark Kantšukov, Kersti Kerstna-Vaks, Irene Kull
 • Kindlustuslepingud võlaõigusseaduses - Karin Sein, Urmas Volens
 • Vene õiguskeele normid ja nende kohaldamine tõlkimisel - Marina Astanovskaja
 • Teo- ja otsusevõimest - Innar Tõru
 • Suhtlemine keerulise kliendiga - Tõnu Lehtsaar
 • Aktuaalsed Riigikohtu tsiviilkolleegiumi lahendid - Urmas Volens
 • Lepinguõigus - Karin Sein
 • Pankroti- ja täitemenetluse aktuaalseid probleeme - Kaia Kastepõld-Tõrs, Gaabriel Tavits, Villu Kõve,  Aaro Mõttus, Aleksei Kelli, Mari Schihalejev
 • Digitaalse pärandi piiritlemisest e-kontode näitel - Tiina Mikk
 • Äriõigus, täite- ja pankrotimenetlus - Andres Vutt, Kersti Kerstna-Vaks, Elin Vilippus
 • Õigusloome akadeemia: poliitikakujundamises osalemine ja argumenteerimine - Ilona Leib
 • Kindlustuslepingud võlaõigusseaduses - Karin Sein, Urmas Volens
 • Töösuhete lõpetamine - Gaabriel Tavits 
 • Kas Eesti elanike ja kohtunike suhtumine soolisesse vägivalda on stereotüüpideta või stereotüüpne? - Raul Narits, Silvia Kaugia
 • Stressiga toimetulek ja läbipõlemise vältimine (notaritele) - Tõnu Lehtsaar
 • Maksuõigus notaritele - Kaido Künnapas, Tanel Molok
 • Haldusõiguse veebikursus - Monika Mikiver, Triin Roosve
 • Tõendite ja tõendamise tähtsus õigusvaidluste lahendamisel - Mario Rosentau
 • Tarbijalepingud ja tarbijavaidlused - Karin Sein
 • Lepinguõigus notaritele - Urmas Volens
 • Ühinguõiguse kaasuste lahendamise veebiseminar - Andres Vutt, Margit Vutt
 • Pankroti- ja täitemenetlus, seadusemuudatused ja praktilised küsimused - Indrek Niklus
 • Notarite ja kohtunikuabide ühiskoolitus - Kaupo Paal
 • Tööõigus töötukassa juhtidele - Elina Soomets
 • Ida-Virumaa õiguskoolitused: süüteomenetlused - Astrid Asi
 • Ida-Virumaa õiguskoolitused: haldusõigus - Sirje Kaljumäe
 • Notarite ja kohtunikuabide ühiskoolitus - Andres Vutt, Kaupo Paal
 • Ida-Virumaa õiguskoolitused: sissejuhatus asja- ja perekonnaõigusesse - Priit Kama, Susann Liin
 • Aktuaalseid küsimusi asjaõigusest - Kaupo Paal
 • Ida-Virumaa õiguskoolitused: erinevad lepingud - Karin Sein
 • Ülevaade Riigikohtu tsiviilkolleegiumi praktikast - Kai Kullerkupp
 • Ida-Virumaa õiguskoolitused: lepinguõiguse üldpõhimõtted - Kaupo Paal
 • Ida-Virumaa õiguskoolitused: õiguse üldpõhimõtted - Mario Rosentau
 • 100 aastat Eesti esimesest põhiseadusest - Marju Luts-Sootak, Lea Leppik, Lauri Mälksoo, Merle Erikson, Ivo Pilving, Hesi Siimets-Gross, Villu Kõve, Ülle Madise, Monika Mikiver, Andres Parmas, Katre Luhamaa, Anneli Soo, Seili Suder, Aleksei Kelli, Kaie Rosin, Katrin Kiirend-Pruuli, Gea Lepik, Karin Visnapuu
 • Perekonna- ja pärimisõigus notariaalpraktikas - Tiina Mikk, Triin Uusen-Nacke
 • IT-õigus ja digitõendid - Pavel Laptev, Liisi Adamson, Tõnu Mets, Eneli Laurits, Ago Ambur, Anna Illamaa, Alo Konno, Hillary Viita, Markko Künnapu
 • Ühinguõiguse kaasuste lahendamise veebiseminar - Andres Vutt, Margit Vutt
 • Õiguse alused. Jätkukursus I - Tiina Mikk, Merle Erikson, Kalev Saare, Mait Laaring
 • Inglise õiguskeel I - Reet Talpsepp
 • Õiguse alused mittejuristile - Tiina Mikk, Age Värv, Carri Ginter, Andreas Kangur, Mait Laaring, Margus Kurm, Lauri Mälksoo, Karin Sein, Merle Erikson, Gaabriel Tavits, Janno Lahe, Ülle Madise, Kalev Saare, Katre Luhamaa, Urmas Volens, Piia Kalamees, Gea Lepik
 • Õigusteaduse magistriõppe eeldusainete programm
 • Euroopa Liidu õiguse rakendamine - Carri Ginter
 • Äriõigus notaritele - Andres Vutt
 • Andmekaitse notaritele (filmimine büroos) - Maarja Pild
 • Tööõiguse praktilised aspektid - Gaabriel Tavits
 • Õigusloome akadeemia - Ilona Leib, Andreas Kangur, Tõnu Lehtsaar, Oliver Kask, Virgo Saarments
 • Hoolas hankija ja hoolas pakkuja riigihangetes - aktuaalseid probleeme - Mari Ann Simovart, Kadri Härginen
 • Lepinguõiguse aktuaalprobleeme ja ülevaade Riigikohtu praktikast - Karin Sein
 • Teadusrahastuse taotlemise koolitus - Siim Espenberg
 • Praktilised probleemid andmekaitsereformi rakendamisel - Andres Ojaver
 • Töölepingu ja teenistuslepingu ülesütlemise probleeme - Elina Soomets, Kaidi Meristo
 • Isikuandmete kaitse: põhimõtted, õiguslikud alused ja rakendamine töösuhetes Eesti ülikoolide esindajatele - Andres Ojaver
 • Notarite ja kohtunikuabide ühiskoolitus - Andres Vutt, Kaupo Paal
 • Eesti õigusteadus aastal 2019, õigusteaduskonna vilistlaste konverents
 • Infotehnoloogiaõigus õigusloomejuristidele - Karmen Turk, Peeter Paul Mõtsküla, Riivo Talviste, Kristjan Krips, Laura Kask, Maarja Pild
 • Riigikohtu lahendite aruteluseminar õigusloomejuristidele - Liina Lust-Vedder, Mait Laaring
 • Õiguse alused. Jätkukursus I - Tiina Mikk, Merle Erikson, Kalev Saare, Mait Laaring
 • Õiguse alused (avatud e-kursus kõikidele huvilistele) - Tiina Mikk, Age Värv, Carri Ginter, Andreas Kangur, Margus Kurm, Lauri Mälksoo, Karin Sein, Gaabriel Tavits, Janno Lahe, Ülle Madise, Katre Luhamaa, Urmas Volens, Piia Kalamees, Gea Lepik
 • Õiguse alused (10.-12. klassi gümnasistidele) - Tiina Mikk, Age Värv, Carri Ginter, Andreas Kangur, Margus Kurm, Lauri Mälksoo, Karin Sein, Gaabriel Tavits, Janno Lahe, Ülle Madise, Katre Luhamaa, Urmas Volens, Piia Kalamees, Gea Lepik
 • Perekonnaõigus ja rahvusvaheline eraõigus notariaalpraktikas - Liis Arrak, Maarja Torga
 • Tööõiguses toimunud muudatused - Gaabriel Tavits
 • Rahvusvaheline eraõigus ja pärimisõigus notaritele - Maarja Torga, Tiina Mikk
 • Ühinguõigus õigusloome juristidele - Andres Vutt
 • Eesti Vabariik 100 - kaasaegne riik - Marju Luts-Sootak, Irene Kull, Raul Narits, Heiki Pisuke, Karin Sein, Merike Ristikivi, Priit Pikamäe, Janno Lahe, Ülle Madise, Andres Parmas, Andreas Kangur, Katre Luhamaa, Karmen Turk, Aleksei Kelli, Carri Ginter
 • Õiguse alused (avatud e-kursus kõikidele huvilistele) - Tiina Mikk, Age Värv, Carri Ginter, Andreas Kangur, Margus Kurm, Lauri Mälksoo, Karin Sein, Gaabriel Tavits, Janno Lahe, Ülle Madise, Katre Luhamaa, Urmas Volens, Piia Kalamees, Gea Lepik
 • Õiguse alused (10.-12. klassi gümnasistidele) - Tiina Mikk, Age Värv, Carri Ginter, Andreas Kangur, Margus Kurm, Lauri Mälksoo, Karin Sein, Gaabriel Tavits, Janno Lahe, Ülle Madise, Katre Luhamaa, Urmas Volens, Piia Kalamees, Gea Lepik
 • Aktuaalseid probleeme riigihankeseaduses - Mari Ann Simovart
 • Põhilised asjaõiguslikud nõuded - Kaupo Paal
 • Võlaõigus prokuratuurile - Karin Sein, Age Värv, Urmas Volens
 • Normikesksest mõtlemisest avatud ja süsteemse arusaamani lähisuhtevägivallast - Raul Narits, Silvia Kaugia, Iris Pettai, Raul Heido
 • Notarite ja kohtunikuabide ühiskoolitus - Asja ja kinnistusraamatuõigus ning äriõigus - Kaupo Paal, Andres Vutt
 • Andmekaitse kohaliku omavalitsuse asutuses - Monika Mikiver, Julia Antonova
 • Äriühingu juhtimise õiguslikud aspektid - Andres Vutt
 • Aktuaalseid küsimusi riigihankeõiguses - Mari Ann Simovart
 • Halduskohtumenetluse aktuaalseid probleeme - Janar Jäätma
 • Rahapesu tõkestamine notaripraktikas - Indrek Tibar, Aivar Paul
 • Võlaõiguse aktuaalprobleeme - Urmas Volens, Age Värv
 • Aktuaalsed Riigikohtu lahendid - Villu Kõve
 • Infoturbe ABC - Andrus Padar
 • Hea õpetamise kogemus õigusteaduskonnas - Karin Sein, Age Värv
 • Pärimisõigus ja andmekaitse notariaalpraktikas - Tiina Mikk, Sandra Mikli, Julia Antonova
 • Sissejuhatus meditsiiniõigusesse (Eesti-inglise õigusterminoloogia programm) - Kärt Pormeister
 • Vahekohtumenetlus (Eesti-inglise õigusterminoloogia programm) - Maarja Torga
 • Rahvusvahelise õiguse allikad (Eesti-inglise õigusterminoloogia programm) - René Värk
 • Andmekaitseõigus (Eesti-inglise õigusterminoloogia programm) - Julia Antonova
 • Ühinemised ja omandamised. Due diligence. Töötajate optsioonid. Investeeringud iduettevõtetesse (Eesti-inglise õigusterminoloogia programm) - Sander Kärson
 • Elektrooniline isikutuvastus ja allkiri riigisiseses ja piiriüleses suhtluses (Eesti-inglise õigusterminoloogia programm) - Laura Kask 
 • Perekonna- ja pärimisõigus notariaalpraktikas - Liis Arrak, Susann Liin
 • Õiguse alused (11.-12. klassi gümnasistidele) - Tiina Mikk, Age Värv, Margus Kurm, Lauri Mälksoo, Karin Sein, Gaabriel Tavits, Janno Lahe, Ülle, Madise, Andreas Kangur, Katre Luhamaa, Urmas Volens, Piia Kalamees, Carri Ginter, Gea Lepik
 • Eesti uuenenud riigihankeõigus - Mari Ann Simovart
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine - Indrek Tibar
 • Normikesksest mõtlemisest avatud ja süsteemse arusaamani lähisuhtevägivallast - Raul Heido, Silvia Kaugia, Raul Narits, Iris Pettai
 • Asjaõiguslike nõuete realiseerimine kohtus - Kaupo Paal
 • Notarite ja kohtunikuabide ühiskoolitus - Mati Maksing, Merike Varusk, Priidu Pärna, Paavo Uibopuu
 • Hea õpetamise kogemus õigusteaduskonnas - Mari Ann Simovart, Age Värv
 • Lepinguõigus notaritele - Irene Kull, Age Värv
 • Õiguse alused (kohtuametnikele) - Tiina Mikk, Age Värv, Carri Ginter, Andreas Kangur, Margus Kurm, Lauri Mälksoo, Karin Sein, Gaabriel Tavits, Janno Lahe, Ülle Madise, Katre Luhamaa, Urmas Volens, Piia Kalamees, Gea Lepik
 • Õiguse alused (avatud kursus kõikidele huvilistele) - Tiina Mikk, Age Värv, Carri Ginter, Andreas Kangur, Margus Kurm, Lauri Mälksoo, Karin Sein, Gaabriel Tavits, Janno Lahe, Ülle Madise, Katre Luhamaa, Urmas Volens, Piia Kalamees, Gea Lepik
 • Isikuandmete kaitse töösuhetes - Karin Sein, Gaabriel Tavits
 • Asjaõiguslike nõuete realiseerimine kohtus - Kaupo Paal
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine - Sören Meius
 • Abieluvaraleping ja abieluvararegister - Liis Arrak
 • Halduskohtumenetlus pagulaste kontekstis või pagulasi puudutav õigus - Villem Lapimaa
 • Andmekaitsespetsialisti täienduskoolitus - Julia Antonova, Andrus Padar, Monika Mikiver, Andres Ojaver
 • USA ja Eesti kriminaalmenetlus võrdluses  - Andreas Kangur
 • Isikuandmete kaitse määrusest tulenevad muudatused - Ants Nõmper
 • Ehitus- ja planeerimisõigus - Sandra Mikli
 • Pankroti- ja täitemenetluse aktuaalseid probleeme - Ülle Madise, Eerik Kergandberg, Maarja Torga, Talis Bachmann
 • USA ja Eesti ning Inglise tsiviilkohtumenetlus võrdluses - Andreas Kangur
 • Ühinguõigus - Andres Vutt
 • Aktuaalsed Riigikohtu lahendid ja maksuõiguse muudatused - Villu Kõve, Lasse Lehis
 • Martensi suvekoolülikool rahvusvahelisest õigusest - Lauri Mälksoo, Margus Kolga, Gleb Bogush, Nico Schrijver, Erika de Wet, Rüdiger Wolfrum
 • Isikuandmete kaitse töösuhetes - Gaabriel Tavits
 • Andmekaitsereformi rakendamine avaliku sektori asutustes - Monika Mikiver
 • Tarbijalepingute aktuaalseid probleeme maksekäsu kiirmenetluses - Karin Sein
 • Rahvusvaheline perekonnaõigus - Maarja Torga
 • Ehitus- ja planeerimisõigus (II grupp) - Urmas Volens
 • Võlaõigus notaritele (I grupp) - Age Värv, Martin Käerdi
 • Võlaõigus notaritele (II grupp) - Age Värv, Martin Käerdi
 • USA intellektuaalomandiõigus - Aleksei Kelli
 • USA ühinguõigus - Taivo Liivak
 • Õiguse ja õigusliku põhjenduse alused mittejuristile - Mario Rosentau
 • Inimene, õigus, maailm - Lauri Mälksoo, Marju Luts-Sootak, Uno Lõhmus, Merilin Kiviorg, Karin Sein, Gaabriel Tavits, Julia Laffranque, Priit Pikamäe, Hesi Siimets-Gross, Villu Kõve, Eneken Tikk-Ringas, Andres Parmas, Urmas Volens, René Värk
 • Euroopa Liidu riigihankeõigus - Mari Ann Simovart
 • Võlaõigus prokuröridele - Karin Sein, Urmas Volens, Age Värv
 • Ehitus- ja planeerimisõigus (III grupp) - Urmas Volens
 • Euroopa Liidu konkurentsiõigus - Katri Paas-Mohando
 • Inglise lepinguõigus - Irene Kull
 • Asjaõiguse probleeme - Kaupo Paal
 • Euroopa Liidu andmekaitseõigus - Mati Kaalep
 • Ühiskoolitus kohtunikuabidega  (asjaõiguse ning äriõiguse probleemid notari praktikas) - Andres Vutt, Kaupo Paal
 • Inglise pärimisõigus - Ivo Mahhov
 • Hea õpetamise kogemus õigusteaduskonnas - Mari Ann Simovart, Age Värv
 • Äriõigus notaritele (I grupp) - Urmas Volens
 • Õiguse alused (11.-12. klassi gümnasistidele) - Tiina Mikk, Age Värv, Margus Kurm, Lauri Mälksoo, Karin Sein, Gaabriel Tavits, Janno Lahe, Ülle, Madise, Andreas Kangur, Katre Luhamaa, Urmas Volens, Piia Kalamees, Carri Ginter, Gea Lepik
 • Äriõigus notaritele (II grupp) - Urmas Volens
 • Õigusest kui argumentatiivsest praktikast mittejuristile - Mario Rosentau
 • Lepinguõigus notaritele (I grupp) - Irene Kull
 • Lepinguõigus notaritele (II grupp) - Irene Kull
 • Aktuaalsed Riigikohtu lahendid - Villu Kõve                       
 • Korteriomandi- ja korteriühistu seadus (I grupp) - Priidu Pärna, Vaike Murumets
 • Korteriomandi- ja korteriühistu seadus (II grupp) - Priidu Pärna, Vaike Murumets
 • Pankroti- ja täitemenetluse aktuaalseid probleeme - Eerik Kergandberg, Age Värv, Irene Kull, Gaabriel Tavits
 • Martensi suvekoolülikool rahvusvahelisest õigusest - Lauri Mälksoo, Merilin Kiviorg, Rain Liivoja, Laurence Boisson de Chazournes, William E. Butler, Ilia Rachkov
 • Õiguse ja tõendamise alused mittejuristile - Mario Rosentau 
 • Normitehnika (I grupp) - Ene Andresen, Aaro Mõttus, Kaido Rosin
 • Soome perekonna- ja pärimisõigus - Urpo Kangas
 • Riigihankeõiguse muudatused – kas revolutsioon või redaktsioon? - Mari Ann Simovart
 • Äriseadustik 20: Eesti ja Euroopa ühinguõiguse kogemused ja arenguvõimalused - Andres Vutt, Margit Vutt, Viljar Peep, Kalev Saare, Martin Käerdi, Tanel Kalaus, Leonid Tolstov, Paavo Uibopuu, Urmas Volens, Marko Kairjak, Indrek Niklus, Iko Nõmm, Karl Kull
 • Normitehnika (II grupp) - Ene Andresen, Aaro Mõttus, Kaido Rosin
 • Äriõiguse ja asjaõiguse aktuaalprobleemid - Andres Vutt, Paavo Uibopuu, Mati Maksing, Marten Soosaar, Eve Põtter, Tarvo Puri, Helle Roosvalt, Airi Leonidov
 • Perekonnaõiguse probleeme notariaalpraktikas (I grupp) - Susann Liin, Liis Arrak
 • Normitehnika (III grupp) - Ene Andresen, Aaro Mõttus, Kaido Rosin
 • Hea õpetamise kogemus õigusteaduskonnas: Moodle' näide - Piia Kalamees, Mari Ann Simovart, Age Värv
 • Perekonnaõiguse probleeme notariaalpraktikas (II grupp) - Susann Liin, Liis Arrak
 • Lepingute koostamine I (I grupp) - Irene Kull
 • Lepingute koostamine I (II grupp) - Irene Kull
 • Lepingute koostamine II (I grupp) - Irene Kull
 • Lepingute koostamine II (II grupp) - Irene Kull
 • Kes ja kuidas peaks kaitsma tarbijaid? - Karin Sein
 • Enim esinevad nõuded tsiviilõiguses - Kaupo Paal
 • Hea õpetamise kogemus õigusteaduskonnas: Moodle' näide - Piia Kalamees, Katre Luhamaa, Mari Ann Simovart, Age Värv
 • Asjaõigus - Kaupo Paal
 • Rahvusvaheline eraõigus ja pärimisõigus (I grupp) - Maarja Torga, Susann Liin, Urve Liin
 • Rahvusvaheline eraõigus ja pärimisõigus (II grupp) - Maarja Torga, Susann Liin, Urve Liin
 • Ettevõtlusvabadus ja efektiivne maksukogumine – kuidas neid ühendada? - Lasse Lehis
 • Haldusmenetluse seos sotsiaalkaitse menetlusega I - Janar Jäätma
 • Notarite ja Pangaliidu ühiskoolitus - Martin Käerdi, Kaupo Paal, Toomas Saarma, Olavi-Jüri Luik
 • Haldusmenetluse seos sotsiaalkaitse menetlusega II - Janar Jäätma
 • Ehitus- ja planeerimisõigus (I grupp) - Urmas Volens
 • Pankroti- ja täitemenetluse aktuaalseid probleeme - Eerik Kergandberg, Karin Sein, Kersti Kerstna-Vaks, Toomas Saarma, Tõnu Lehtsaar
 • Võlaõigus - Karin Sein
 • Põhiõiguste piiramine - Oliver Kask
 • Martensi suvekoolülikool rahvusvahelisest õigusest - Lauri Mälksoo
 • Enim esinevad nõuded tsiviilõiguses - Kaupo Paal 
 • Õigusõpe valikkursuse "Inimene ja õigus" õpetajale - Toomas Anepaio, Anu Raudsepp, Gaabriel Tavits, Ave Hussar, Andreas Kangur, Katre Luhamaa, Margit Piirman, Triin Uusen-Nacke
 • Konflikti lahendamisest lepitamiseni - Tõnu Lehtsaar
 • Tagatistega seotud probleeme notaritele - Martin Käerdi
 • Võlaõigus - Karin Sein, Age Värv
 • Loomeliitude (MTÜ-d) juhtide õiguskoolitus - Andres Vutt, Virgo Saarmets
 • Kohtumenetluse juhtimine - Carri Ginter, Urmas Volens
 • Argumenteerimine - Mario Rosentau
 • Kohtutäituri ja pankrotihalduri eksami programm - Triin Göttig, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi, Ivo Mahhov, Kaupo Paal, Kristiina Rebane, Paul Varul, Andres Vutt
 • Äriõigus notaritele - Andres Vutt
 • Kohtus esinemine - Kaupo Paal
 • Relvakonflikti määratlus varjupaigaõiguse kontekstis - Lauri Mälksoo, René Värk
 • Aktuaalsed maksuõiguse küsimused - Lasse Lehis
 • Haldusleping - Toomas Pikamäe
 • Ülevaade Riigikohtu tsiviilkolleegiumi praktikast - Peeter Jerofejev
 • Haldusmenetlus katastripidamises - Virgo Saarmets
 • Haldusmenetlus praktikas - Ene Andresen
 • Tsiviilõiguse üldosa küsimusi notaritele - Paul Varul
 • Rahvusvaheline eraõigus - Maarja Torga
 • Konkurentsiõigus - Katri Paas-Mohando
 • Keskkonnaõigus - Hannes Veinla
 • Ametlik e-kirjavahetus. E-kirja õiguslikud tähendused - Mario Rosentau
 • Pangandus- ja väärtpaberiõigus - Jaanika Ots
 • Võlaõigus: tagatised - Age Värv
 • Sotsiaalhooldus- ja tööõigus - Gaabriel Tavits
 • Täitemenetlus - Taivo Liivak
 • Notariaat - Eve Põtter
 • Euroopa pärimismäärus. Pärimise aktuaalküsimusi - Eve Põtter, Maarja Torga, Ivo Mahhov, Urve Liin
 • IT-õigus - Mario Rosentau
 • Hüpoteegiga seotud aktuaalsed teemad. Tagatiskokkulepped ja hüpoteegi realiseerimine - Villu Kõve, Tarvo Puri, Annemari Õunpuu, Katrin Kiris
 • Asjaõigus - Taivo Liivak
 • Perekonnaõigus - Triin Göttig
 • Pankroti- ja täitemenetluse aktuaalseid probleeme - Eerik Kergandberg, Mario Rosentau, Kersti Kerstna-Vaks, Toomas Haldma, Aleksei Kelli, Uno Lõhmus
 • Muudatused ehitus- ja planeerimisõiguses - Urmas Volens
 • Võlaõigus - Age Värv
 • Aktuaalne kohtupraktika - Janar Jäätma
 • Menetlusõiguste käsutamine hagimenetluses - Kaupo Paal
 • Avalike ülesannete eraõiguslikule isikule täitmiseks volitamine - probleemid ja lahendused - Toomas Pikamäe
 • Privaatsus on surnud, elagu privaatsus - Uno Lõhmus 
 • Õigusõpe valikkursuse "Inimene ja õigus" õpetajale - Anu Raudsepp, Gaabriel Tavits, Ave Hussar, Kristi Aule Parmas, Elina Elkind
 • Haldusmenetlus prokuröridele - Kalle Merusk, Nele Parrest, Ene Andresen, Janar Jäätma
 • Õigusloome juristide koolitusprogramm (I grupp) - Carri Ginter, Uno Lõhmus, Nele Parrest, Oliver Kask, Virgo Saarmets
 • Kutseeksami koolitus audiitoritele - Lasse Lehis, Andres Vutt, Ave Hussar, Eveli Ojamäe
 • Argumenteerimise kunst ja tehnika - Mario Rosentau
 • Tippjuhtide õigusalane seminar (Moodul: IV) - Aaro Mõttus, Uno Lõhmus
 • Rahvusvaheline dokumendisuhtlus. Notaritegevusega seotud maksustamisküsimused - Lasse Lehis, Pirkka-Marja Põldvere, Haldi Mäesalu
 • Tippjuhtide õigusalane seminar (Moodul: V) - Carri Ginter, Mari Ann Simovart, Lasse Lehis, Oliver Kask
 • Õigusloome juristide koolitusprogramm (II grupp) - Nele Parrest, Oliver Kask, Virgo Saarmets, Carri Ginter, Uno Lõhmus
 • Isikuandmete kaitse ja avalik teave - Mari Männiko
 • Õigusloome juristide koolitusprogramm (III grupp) - Uno Lõhmus, Oliver Kask, Carri Ginter, Kalle Merusk, Virgo Saarmets
 • Euroopa Liidu õigus õigusloomes. Määruste ja direktiivide seosed - Carri Ginter
 • Menetlusõiguste käsutamine hagimenetluses - Kaupo Paal
 • Haldusmenetlus - Kalle Merusk
 • Täitemenetlus ja pankrotiõigus notaritele - Anneli Alekand, Toomas Saarma
 • Tsiviilõiguse üldpõhimõtted prokuröridele - Mari Ann Simovart, Kalev Saare
 • Menetlusõiguste käsutamine hagimenetluses - Kaupo Paal
 • Haldusmenetlus - Ene Andresen
 • Võlaõigus prokuröridele - Karin Sein, Urmas Volens, Age Värv
 • Haldusmenetlus ja selle mõju notari ametitoimingutele - Kalle Merusk, Nele Parrest, Ene Andresen
 • Asjaõiguse probleemidest prokuröridele - Kaupo Paal
 • Äriühingute juhtimine - mida ütlevad kohtud ettevõtjatele - Andres Vutt, Margit Vutt
 • Koolitusprogramm "Eesti-inglise õigusterminoloogia" - Aleksei Kelli, Anto Kasak, Age Värv, Olavi-Jüri Luik, Andreas Kangur, Ivo Mahhov, Lasse Lehis, Merle Muda, Andres Tupits
 • Notar hagimenetluses. Notariaalaktide analüüs ja kriitika Riigikohtu/ringkonnakohtute praktikas VÕS ja TsMS-i alusel - Andra Pärsimägi
 • Siseministeeriumi ja siseturvalisuse valdkonna asutuste juristide õiguspädevuste arendamise koolitus (A grupp) - Ene Andresen, Janar Jäätma, Carri Ginter, Oliver Kask, Uno Lõhmus, Toomas Pikamäe, Virgo Saarmets
 • Siseministeeriumi ja siseturvalisuse valdkonna asutuste juristide õiguspädevuste arendamise koolitus (B grupp) - Carri Ginter, Ene Andresen, Janar Jäätma, Toomas Pikamäe, Virgo Saarmets, Oliver Kask, Uno Lõhmus
 • Aktuaalset asjaõiguse rakendamisel notarite ja pankade praktikast - Kaupo Paal, Tarvo Puri, Katrin Kiris, Annemari Õunpuu
 • Töötaja privaatsuse tagamine töösuhetes ja avalikus teenistuses - Gaabriel Tavits
 • Haldusmenetlus - Ene Andresen
 • Valetamine ja selle avastamine - Talis Bachmann
 • Pakkumisega ja reklaamiga nõustumise või mittenõustumise psühholoogia - Talis Bachmann
 • Pankroti- ja täitemenetluse aktuaalseid probleeme - Eerik Kergandberg, Andres Vutt, Lasse Lehis, Martin Käerdi, Kristiina Rebane, Paul Varul
 • Riigi poolt asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete õiguskoolitus - Andres Vutt 
 • Võlaõigus prokuröridele (Tartus) - Karin Sein, Urmas Volens, Age Värv
 • Asjaõiguse probleemidest prokuröridele (Tartus) - Kaupo Paal
 • Ühinguõigus - Urmas Volens
 • Koolitusprogramm "Õigustõlge kohtutõlkidele" (Tartus, Tallinnas) - Raul Narits, Taivo Liivak, Helika Mäekivi
 • Koolitusprogramm "Keskkonnaõigus mittejuristidele" - Hannes Veinla, Kaarel Relve, Oliver Kask, Martin Triipan
 • Võlaõigus - Urmas Volens
 • Majanduskaristusõigus audiitoritele - Marko Kairjak
 • Riigihange prokuröridele - Carri Ginter, Mari Ann Simovart
 • Maksuvõlgade sissenõudmine läbi tsiviilprotsessi - Villu Kõve, Juhan Sarv
 • Euroopa Liidu siseturu õigus - Carri Ginter
 • Menetlusõiguste käsutamine apellatsioonimenetluses - Kaupo Paal
 • Lepinguõigus audiitoritele - Karin Sein, Urmas Volens, Age Värv
 • Menetlusõiguste käsutamine hagimenetluses - Kaupo Paal
 • Normitehnika - Kalle Merusk
 • Tööõigus - Urmas Volens
 • Aktuaalne kohtupraktika lepinguväliste võlasuhete õiguses - Janno Lahe
 • Koolitusprogramm "Eesti-inglise õigusterminoloogia" - Raul Narits, Tim Kolk, Irene Kull, Andres Vutt, Kaupo Paal, Virgo Saarmets, Mari Ann Simovart
 • Eesti Rahvusringhäälingu kui avalik-õigusliku juriidilise isiku õigusaktid - Kalle Merusk
 • Tsiviilkohtumenetlus notaritele - Peeter Jerofejev
 • Äriõigus prokuröridele - Andres Vutt
 • Haldusmenetlus - Kalle Merusk
 • Isikuandmete kaitse - Viljar Peep, Maris Juha
 • Õiguse alused mittejuristile (Viljandis) - Mario Rosentau
 • Autoriõigus ja intellektuaalse omandi lepingud  (Tallinnas ja Tartus) - Aleksei Kelli
 • Perekonna- ja pärimisõigus notariaalpraktikas (Tartus) - Andra Olm, Liis Arrak, Urve Liin, Ivo Mahhov
 • Äriühingute juhtimine audiitoritele - Andres Vutt
 • Teenuse osutamise lepingud ja riigihankeõigus - Karin Sein, Mari Ann Simovart
 • Tippjuhtide õigusalane seminar (Moodulid: I, II ja III) - Raul Narits, Lauri Mälksoo, Carri Ginter, Kalle Merusk, Virgo Saarmets, Paul Varul, Villu Kõve, Andres Vutt
 • Pankroti- ja täitemenetluse aktuaalseid probleeme - Eerik Kergandberg, Indrek Koolmeister, Paul Varul, Leonid Tolstov, Kersti Kerstna-Vaks, Irene Kull 
 • Koolitusprogramm "Õigustõlge" - Raul Narits, Marju Luts-Sootak, Taivo Liivak, Carri Ginter, Katri Jaanimägi, Tim Kolk, Irene Kull, Heikki Leesment, Helika Mäekivi
 • Koolitusprogramm "Notariõigus" - Paul Varul, Merle Muda, Lasse Lehis, Villu Kõve, Tarvo Puri, Kaupo Paal, Martin Käerdi, Andres Vutt, Irene Kull, Ivo Mahhov, Maarja Torga, Liis Arrak
 • Aasta uut perekonnaseadust - mis on muutunud?  - Triin Göttig, Triin Uusen-Nacke
 • Võlaõigus prokuröridele - Karin Sein, Urmas Volens, Age Värv
 • Asjaõiguse probleemidest prokuröridele - Kaupo Paal
 • Äriühingute õiguslik ümberkorraldamine, ülevõtmine, ettevõtte üleminek - Andres Vutt 
 • In-house tehingud riigihangetes - Carri Ginter
 • Pankrotiõigus - Paul Varul
 • Autoriõigus (Tartus) - Kärt Nemvalts
 • Töölepingu seaduse rakendamise probleeme - Gaabriel Tavits
 • Muudatused tarbijakrediidilepingu regulatsioonis - Karin Sein
 • Euroopa Liidu institutsioonid ja õigusloome - Carri Ginter
 • Transposition of EU Law in Member States and Supervision Part I and II,  Proceedings in the European Court of Justice and State Aid in the EU - Carri Ginter
 • Euroopa perekonnaõigus - Irene Kull, Volker Lipp
 • Riigiabi eeskirjad Euroopa Liidus - Carri Ginter
 • Uus töölepingu seadus (Tartus) - Gaabriel Tavits
 • Perekonnaõigus (Põlva) - Liis Arrak
 • Koolitusprogramm "Notariõigus" - Urve Liin, Liis Arrak, Anneli Alekand, Martin Käerdi, Villu Kõve, Priidu Pärna
 • Inglise õiguskeel - Taivo Liivak
 • Asjaõigus - Priidu Pärna
 • Eraõigus - Triin Göttig, Age Värv
 • Lepinguõigus - Margus Kingisepp
 • Haldusõigus - Aare Reenumägi
 • Riigi- ja haldusõigus - Ivo Pilving, Kalle Merusk, Vallo Olle 
 • Koolitusprogramm "Notariõigus" (Tartus) - Priidu Pärna, Martin Käerdi, Villu Kõve, Liis Hallik, Anneli Alekand, Urve Liin, Ene Andresen, Andres Vutt
 • Koolitusprogramm kohtunikuabidele (Tartus) - Kaupo Paal, Kersti Kerstna-Vaks, Triin Göttig, Tarvo Puri, Ene Andresen, Peeter Jerofejev, Gaabriel Tavits, Mari Ann Simovart, Anneli Alekand, Andres Vutt
 • Valetamise ja varjamise avastamise psühholoogia - Talis Bachmann
 • Meditsiiniõigus - Ants Nõmper 

Ida-Virumaa õiguskoolitused

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja Justiitsministeeriumi koostöös toimusid 2020. aasta sügisel Ida-Virumaal tasuta õigusalased koolitused, mis andsid võimaluse saada teadmisi erinevatest õiguse valdkondadest nagu näiteks lepinguõigus, asjaõigus, perekonnaõigus ja palju muud.

Koolitused olid suunatud eelkõige Ida-Virumaa ettevõtete ja asutuste töötajatele, kuid oodatud olid kõik huvilised, kes soovisid nendes õigusvaldkondades oma teadmisi täiendada. Juriidilisi eelteadmisi ei olnud vaja.

Ida-Virumaa õiguskoolitusi oli kokku kuus ja need leidsid aset kuni 2020. aasta detsembri keskpaigani. Üks koolitus kestis kaheksa akadeemilist tundi.

01.10.2020 Narva "Õiguse üldpõhimõtted"

Koolitaja: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna võrdleva õigusteaduse lektor, õigusteoreetik Mario Rosentau

Loengu slaidid. Loengu lingid: 1. osa; 2. osa; 3. osa

 

22.10.2020 Narva "Lepinguõiguse üldpõhimõtted"

Koolitaja: lepinguõiguse ekspert, riigikohtunik Kaupo Paal

Loengu slaidid

 

05.11.2020 Jõhvi "Erinevad lepingud"

Koolitaja: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lepinguõiguse professor Karin Sein

Loengu slaidid. Loengu lingid: 1. osa; 2. osa

 

19.11.2020 Jõhvi "Sissejuhatus asja- ja perekonnaõigusesse"

Koolitaja: Tartu Ülikooli õigusteaduskonnan õppeülesande täitjad Priit Kama ja Susann Liin

Loengu slaidid 1. Loengu slaidid 2. Loengu lingid: 1. osa; 2. osa

 

03.12.2020 Jõhvi "Haldusõigus"

Koolitaja: Tartu Halduskohtu esimees Sirje Kaljumäe

Loengu slaidid: 1. osa; 2. osa; 3. osa; 4. osa. Loengu lingid: 1. osa; 2. osa

 

15.12.2020 Narva "Süüteomenetlused"

Koolitaja: Viru Maakohtu esimees Astrid Asi

Loengu slaidid. Loengu link