Sisseastumine

Eesti parima õigushariduse saad Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast. Õigusteadus sobib Sulle, kui Sul on huvi päevakajaliste sündmuste ja ühiskondlike probleemide vastu, hea keelte- ja suhtlemisoskus, tugev loogiline mõtlemine ja argumenteerimisvõime, lugemishuvi ning tahtmine ja võime süveneda detailidesse.

Õigusteaduskonnas saad õigust õppida bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes. Lisaks saab õigusteaduskonnas õppida magistriastmes infotehnoloogiaõigust ning ka rahvusvahelist õigust ja inimõiguseid.

Miks õppida õigusteadust?

Soovid kindlustunnet, et juura on see õige?

E-kursus "Õiguse alused mittejuristile" on kursus, mis tutvustab õiguse algtõdesid ja aitab mõista õiguse erinevaid valdkondi ühtse seostatud tervikuna. Kursusele on oodatud kõik huvilised, kes tahavad õigusest paremini aru saada ning õigusteemadel senisest enam kaasa rääkida. Kursusel omandatud teadmised on väga kasulikud sõltumata vanusest, erialast või töökohast. Kursus lihtsustab ka otsustamist, kas juura on sobiv eriala, mida ülikoolis õppida.

Kursus annab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna bakalaureuseõppesse kandideerijale kolm lisapunkti.

Loe kursuse kohta lähemalt

 

Bakalaureuseõpe

Õigusteaduse bakalaureuseõpe

Õigusteaduskonnast saab tugeva teoreetilise ettevalmistuse ja väga head praktilised oskused erinevate õiguslike küsimuste lahendamiseks. Õigusteaduse bakalaureusekraadiga saab tööle asuda nt ministeeriumides, inspektsioonides, linnavalitsustes jm asutustes ametnikena, samuti erasektoris juriidiliste nõustajatena, juhiabidena, jurist-asjaajajatena jne.

Tutvu õppekava ja -korraldusega

Magistriõpe

Õigusteaduse magistriõppe vastuvõtu eeltingimus on õigusteaduse bakalaureuseeksami edukas sooritamine. Loe lähemalt bakalaureuseeksami sooritamise kohta.

Bakalaureuseeksam

 

Õigusteaduse magistriõpe

Õigusteaduskonna magistriõppes omandatakse eri õigusvaldkondades süvendatud teadmised, mis annavad eelduse töötamaks juristi kõrgkvalifikatsiooni nõudvatel ametikohtadel kohtuniku, prokuröri, advokaadi ja notarina. Magistriastmes saab õppida nii päeva- (2 aastat) kui sessioonõppes (3 aastat).

Tutvu õppekava ja -korraldusega

Infotehnoloogiaõigus

Õppekavast saadud teadmised ja oskused võimaldavad lõpetanul teha IT valdkonnas kvaliteetset õigusloome-, analüüsi- ja eksperditööd ning toetada e-riigi infotehnoloogiliste lahenduste arengut ja eksporti. IT-õiguse õppekava ja rahvusvaheline keskkond loovad kõik eeldused töötamiseks IT valdkonna juristina rahvusvahelisel areenil ning uuendusmeelse põlvkonna teedrajava praktikuna IT-õiguse arendamisel.

Tutvu õppekava ja -korraldusega

Rahvusvaheline õigus ja inimõigused

Magistriõpe annab põhjalikud teadmised rahvusvahelisest õigusest ja inimõigustest kui tänapäeva rahvusvahelise suhtluse keelest. Meie lõpetaja võib töötada mitmesugustel juriidilist kõrgharidust eeldavatel ametikohtadel: advokaadi, kohtuniku, prokurörina jne. Tööturg ei piirdu aga vaid Eesti ja Euroopaga, üha enam kandideeritakse üle maailma rahvusvahelistesse organisatsioonidesse.

Tutvu õppekava ja -korraldusega

Doktoriõpe

Õigusteaduse doktoriõpe

Doktorikraadiga spetsialisti kvaliteetse teaduspõhise hariduse põhikomponentideks on tippteadmised ja oskused teadustööks oma erialal, lai teaduslik maailmakäsitlus ning arendus-, juhtimis- ja pedagoogilise töö pädevus. Doktoranti valmistatakse ette tööks õppejõuna ja teadlasena ülikoolis ja teistes teadusasutustes ning juhtivspetsialistina väljaspool akadeemilist sfääri.

Tutvu õppekava ja -korraldusega
Tudeng ja tudengivari

Ülikool ootab tulevasi üliõpilasi tudengivarjuks

Tartu Ülikooli 2022/2023. õppeaasta avaaktus

Sügissemester toob Tartu Ülikooli õigusteaduskonda õppima arvukalt andekaid noori

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli esmased vastuvõtuotsused on tehtud