Bakalaureuseeksam

Õigusteaduse magistriõppe vastuvõtu eeltingimus on õigusteaduse bakalaureuseeksami edukas sooritamine. 

Bakalaureuseeksam toimub kolmel päeval. Täpsemad tingimused on toodud bakalaureuseeksami ainekavas (Tartu ainekava, Tallinna ainekava).

Bakalaureuseeksami sisulised nõuded ja eksami sooritamise kord on kindlaks määratud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu 13.03.2023. a otsusega.

Bakalaureuseeksami toimumise kord

Bakalaureuseeksami toimumise korras viidatud õigusteaduskonna akadeemilise kalendri leiad sellelt veebilehelt

Bakalaureuseeksam toimub järgmistel kuupäevadel:

1. eksam: 22. mai 2024 kell 09.00-13.00, 23. mai 2024 kell 09.00-12.00, 24. mai 2024 kell 09.00-12.00
2. eksam: 17. juuni 2024 kell 09.00-13.00, 18. juuni 2024 kell 09.00-12.00 ja 19. juuni 2024 kell 09.00-12.00

Bakalaureuseksamile registreeritakse vastavalt õppekohale, kuhu soovitakse kandideerida (Tartu või Tallinn).

Eksamile registreerib Tartus õppekorralduse spetsialist Sirli Soomlais (sirli.soomlais@ut.ee) ja Tallinnas õppekorralduse spetsialist Merle Põlder (merle.polder@ut.ee).

Esimesele eksamile saavad bakalaureuseksamit magistriõppe sisseastumiseksamina sooritajad registreeruda kuni 3. maini ja teisele eksamile kuni 2. juunini. Need, kes soovivad osaleda eksamieelsetel konsultatsioonidel, peavad eksamile registreeruma 3. maiks.

Eksamiga seotud materjalid on kättesaadavad eksamile registreerunutele. 

Bakalaureuseeksami sooritamine sisseastumiseksamina on tasuta.


 

Bakalaureuseeksami sisu ja eksamitulemuse kujunemine

Eksam koosneb kolmest kaasusülesandest, mis on järgmistest õigusvaldkondadest:

  • tsiviilõigus - tsiviilõiguse üldosa, võlaõigus, lepinguõigus, lepinguväliste võlasuhete õigus, asjaõigus (40%)
  • haldusõigus (30%)
  • karistusõigus (30%)

Sulgudes on märgitud osakaal, kuidas eksamihinne kujuneb (max. 100%). Tulemuse hindamisel arvestatakse vastuse sisu ning lahenduse argumenteeritust, loogilisust ja selgust.

Bakalaureuseeksami hinne

Bakalaureuseeksami eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti, millele vastavad järgmised hinded:

  • 91-100 punkti – A
  • 81-90 punkti – B
  • 71-80 punkti – C
  • 61-70 punkti – D
  • 51-60 punkti – E
  • 0-50 punkti – F

Bakalaureuseeksam on sooritatud positiivselt, kui eksami tulemus on vähemalt 51 punkti.