Autor:
Andres Tennus

VÕTA

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist reguleerivad TÜ õppekorralduseeskiri ja tasemeõppes varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise kord sotsiaalteaduste valdkonnas.

Varasemaid õpinguid ja töökogemust arvestatakse üliõpilase taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada TÜ õigusteaduskonna VÕTA nõustajale (vaata VÕTA nõustajate kontakte altpoolt). Taotlust hindab VÕTA komisjon. Taotlusele vastatakse kirjalikult ühe kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast.

Ainete ülekandmiseks tuleb esitada vastav taotlus ning taotluse lisa.

Taotlusvorm varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks

Lisa 1 (õppeainete/täiendusõppe arvestamine)

Lisa 2 (töökogemuse arvestamine)

Lisaks tuleb esitada õpinguid tõendavad dokumendid, nt akadeemiline õiend/hinneteleht, diplom, ainekava ehk aine sisu kirjeldav dokument vms ja muud materjalid (nt töökogemuse puhul ametijuhend/tööülesannete kirjeldus, töötõend jms). Taotleja esitab VÕTA taotluse ja dokumendid digitaalselt.

Kui hinneteleht ei ole väljastatud koolipoolse digiallkirjaga, siis tuleb see skaneerida ja lisada VÕTA taotlusega samasse digiümbrikusse.

Enne digiallkirjastamist tuleb taotlus/lisa salvestada PDF formaati. Kõik dokumendid esitada ühes digiümbrikus.

Tõendit/dokumente ei pea esitama sel juhul, kui TÜ õppeinfosüsteemis on õppeaine sooritamine tõendatud (tuleb esitada ainult taotlus).

Tasu on vastavalt taotluse mahule

2023/2024. õppeaastal 10 eurot (sh käibemaks) 1 EAP kohta.

2024/2025. õppeaastal 12 eurot (sh käibemaks) 1 EAP kohta.

VÕTA taotlemine on tasuta, kui:

  • taotletakse ülikoolis läbitud õppeainete või täiendusõppe vastavuse hindamist, mille tulemus on saadud kuni 12 aastat tagasi.
  • taotletakse varasemate õpingute ja töökogemuse vastuvõtutingimustele vastavuse hindamist;
  • taotlus on esitatud doktoriõppekava täitmiseks; 
  • taotletakse ülikooli õpirändes sooritatu arvestamist mõne muu õppekava täitmisel. 

Täpsemalt loe ülikooli kodulehelt.

Küsi VÕTA nõustajalt

Kui on täpsustavaid küsimusi või raskusi taotluse/lisa täitmisel või otsustamisel, mis aineid üldse üle kanda võiks, siis võib pöörduda VÕTA nõustaja poole e-maili teel või tulla vastuvõtuaegadel kohapeale. Täidetud VÕTA taotlus tuleb samuti esitada VÕTA nõustajale. 

Tartu
Maiu Salmistu
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20–118
sessioonõpe
+372 737 5397
Sessioonõpe. Vastuvõtuajad E-R 9.00-13.00
Maiu Salmistu
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20–118
sessioonõpe
+372 737 5397
Sirli Soomlais
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20–118
päevaõpe
+372 737 5390
Päevaõpe. Vastuvõtuajad E-R 9.00-13.00
Sirli Soomlais
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20–118
päevaõpe
+372 737 5390
Tallinn
Ille Peek
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3-216, Tallinn
+372 627 1871
+372 501 8333 (3871)
Vastuvõtuajad E-R 10.30-15.00
Ille Peek
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3-216, Tallinn
+372 627 1871
+372 501 8333 (3871)

Juhul, kui on tegemist eriti keeruliste küsimuste ja probleemidega, siis võite pöörduda vota@ut.ee.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Tartu Teabekeskuse rühmatöö ruumid

Värske õiguskirjanduse esitlus vilistlaspäeval „Tagasi ülikooli"

Steve Johnson

Kutse loengule: „Tehisintellekti kasutusvõimalusi valitsuste poolt“