VÕTA

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist reguleerivad TÜ õppekorralduseeskiri ja tasemeõppes varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise kord sotsiaalteaduste valdkonnas.

Varasemaid õpinguid ja töökogemust arvestatakse üliõpilase taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada TÜ õigusteaduskonna VÕTA nõustajale (vaata VÕTA nõustajate kontakte altpoolt). Taotlust hindab VÕTA komisjon. Taotlusele vastatakse kirjalikult ühe kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast.

Ainete ülekandmiseks tuleb esitada vastav taotlus ning taotluse lisa.

Taotlusvorm varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks

Lisa 1 (õppeainete/täiendusõppe arvestamine)

Lisa 2 (töökogemuse arvestamine)

Lisaks tuleb esitada õpinguid tõendavad dokumendid, nt akadeemiline õiend/hinneteleht, diplom, ainekava ehk aine sisu kirjeldav dokument vms ja muud materjalid (nt töökogemuse puhul ametijuhend/tööülesannete kirjeldus, töötõend jms). Taotleja esitab VÕTA taotluse ja dokumendid digitaalselt.

Kui hinneteleht ei ole väljastatud koolipoolse digiallkirjaga, siis tuleb see skaneerida ja lisada VÕTA taotlusega samasse digiümbrikusse.

Enne digiallkirjastamist tuleb taotlus/lisa salvestada PDF formaati. Kõik dokumendid esitada ühes digiümbrikus.

Tõendit/dokumente ei pea esitama sel juhul, kui TÜ õppeinfosüsteemis on õppeaine sooritamine tõendatud (tuleb esitada ainult taotlus).

Taotluse eest tasumise kohta kehtib regulatsioon.

Tasu on vastavalt taotluse mahule 10€ 1EAP kohta.

VÕTA taotlemine on tasuta, kui:

• taotletakse ülikoolis läbitud õppeainete või täiendusõppe vastavuse hindamist, mille tulemus on saadud 2001. aastal või hiljem;
• taotletakse varasemate õpingute ja töökogemuse vastuvõtutingimustele vastavuse hindamist;
• taotlus on esitatud doktoriõppekava täitmiseks.

Täpsemalt loe ülikooli kodulehelt.

Küsi VÕTA nõustajalt

Kui on täpsustavaid küsimusi või raskusi taotluse/lisa täitmisel või otsustamisel, mis aineid üldse üle kanda võiks, siis võib pöörduda VÕTA nõustaja poole e-maili teel või tulla vastuvõtuaegadel kohapeale. Täidetud VÕTA taotlus tuleb samuti esitada VÕTA nõustajale. 

Tartu
Maiu Salmistu
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20-118
sessioonõpe

Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20-118
Õigusteaduskond
+372 737 5397
Sessioonõpe. Vastuvõtuajad E-R 9.00-13.00
Maiu Salmistu
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20-118
sessioonõpe

Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20-118
Õigusteaduskond
+372 737 5397
Sirli Soomlais
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20-118
päevaõpe

Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20-118
Õigusteaduskond
+372 737 5390
Päevaõpe. Vastuvõtuajad E-R 9.00-13.00
Sirli Soomlais
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20-118
päevaõpe

Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20-118
Õigusteaduskond
+372 737 5390
Tallinn
Ille Peek
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3-216, Tallinn
+372 627 1871
+372 501 8333 (3871)
Vastuvõtuajad E-R 10.30-15.00
Ille Peek
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3-216, Tallinn
+372 627 1871
+372 501 8333 (3871)

Juhul, kui on tegemist eriti keeruliste küsimuste ja probleemidega, siis võite pöörduda vota@ut.ee.

Willem C. Vis’i nimeline rahvusvahelise kaubandusõiguse harjutuskohtu võistlkond

Harjutuskohtu võistlused

Sandra Võsaste praktikasuvi Washingtonis

Õigusteaduse magistrandi Sandra Võsaste suvepraktika Washingtonis

Willem C. Vis Moot.

Kandideeri Willem C. Vis'i nimelise rahvusvahelise kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistluse võistkonda ja esinda Tartu Ülikooli 2024. aastal Viinis