Autor:
Pexels

Mikrokraadiprogramm „Lapse õigused ja heaolu“

2024/2025. õppeaasta kevadsemestril jätkame vastuvõttu populaarsesse mikrokraadiprogrammi „Lapse õigused ja heaolu“.

Mikrokraadiprogramm annab lastekaitse- ja sotsiaalõiguse praktikutele võimaluse täiendada end kõrgharidusõppes, omandada uusi teadmisi lapsekesksest lähenemisest ning õppida koos teiste lastekaitsehuvilistega.

Programm on valminud õigusteaduskonna ja ühiskonnateaduste instituudi koostöös. Õppejõududeks on tunnustatud eksperdid. Õppetöö toimub nii veebis kui ka Tallinnas ja Tartus kohapeal koos üliõpilastega. 

Sisseastumise eelduseks on huvi ja valmisolek õppida, õigusalane haridus või sellega võrreldav praktiline kogemus. Järgmine vastuvõtt on novembris 2024.

Praktiline töö lastega ja lastekaitsetöö laiemalt nõuab järjest täienevaid teadmisi nii sotsiaalõigusest kui ka kitsamalt lapse õigustest, lapse arengust ning uutest lastekaitsetöö meetoditest. Mikrokraadiprogramm toob kokku lastega töötavad spetsialistid ning aitab kaasa laste arengut ja õigusi toetava ühise kultuuri kujunemisele.

Katre Luhamaa, Euroopa õiguse ja rahvusvahelise õiguse kaasprofessor ning õigusteaduskonna õppedirektor

Toimumisaeg: veebruar 2024 – jaanuar 2025

Toimumiskoht: üks õppeaine on veebis Moodle'i õppekeskkonnas, teised ained toimuvad kohapeal kas Tartus või Tallinnas.

Maht: 12 EAP-d (68 tundi auditoorset, 244 tundi iseseisvat tööd) 

Hind: 1200 eurot

Õppejõud

Professor Gaabriel Tavits
Lektor Katre Luhamaa
Kaasprofessor Dagmar Kutsar
Kaasprofessor Judit Stömpl

Sihtrühm: lastekaitsetöötajad, kohaliku omavalitsuse ametnikud, MTÜ-de töötajad, juristid jt lastekaitse õigusliku ja sisulise poole vastu huvi tundvad õppijad.

Õppima asumise eelduseks on õigusalane haridus või sellega võrreldav praktiline kogemus. Selle puudumisel on võimalik läbida veebipõhine täiendusõppekursus „Õiguse alused mittejuristile“ mikrokraadiprogrammi algusele eelneval semestril.

Eesmärk: täiendada õppijate teadmisi ja oskusi laste õiguste ja sotsiaalõiguse alal ja anda uued teadmised lapsekesksest lähenemisest ning nüüdisaegsetest terapeutilistest lähenemisviisidest töös lastega.

Sisu 

Mikrokraadiprogramm „Lapse õigused ja heaolu“ toimub 2023/2024. ja 2024/2025. õppeaastate kevad- ja sügissemestril õigusteaduskonna ja ühiskonnateaduste instituudi koostöös.

Kevadsemestril 2023/2024 toimub õigusalaste õppeainete osa

 • Sissejuhatus lapse õiguste kaitsesse (3 EAP-d), veebis
 • Sotsiaalõigus (3 EAP-d), kohapeal

sügissemestril 2024/2025 toimub lapse heaolu alaste õppeainete osa:

 • Terapeutilised lähenemised sotsiaaltöös (3 EAP-d), kohapeal
 • Lapsed ja lapsepõlv (3 EAP-d), kohapeal

Õpiväljundid 

Programmi läbinud õppija:

 • oskab selgitada sotsiaalhooldusõiguse põhiinstituutide ning üldpõhimõtete olemust ja nende vastastikuseid seoseid;
 • mõistab sotsiaalhooldusõiguse valdkondi ja selle kohaldamise spetsiifikat;
 • seostab peamisi rahvusvahelisi lapse õiguse standardeid ja lapse õiguste kaitse mehhanisme;
 • tunneb lapse õiguste üldpõhimõtteid ja nende rakendamist Eesti õiguskorras;
 • analüüsib kaasaegset lähenemist trauma kogemusega laste, noorte ja nende perede toetamisele;
 • tunneb lapsepõlvesotsioloogia uue paradigma sisu ja oskab seda seostada lapse õiguste ja lapsepõlvepoliitikaga;
 • suudab laste elu reguleerivat poliitikat kriitiliselt analüüsida.

Nõuded lõpetamiseks: kõikides programmi kuuluvates õppeainetes positiivse tulemuse saamine programmis toodud tingimuste kohaselt. Igal õppeainel on versioonist lähtuvad läbimisnõuded.

Registreerumine on lõppenud. Järgmine vastuvõtt on novembris 2024.

Lisateave: programmijuht Mari-Liis Lipstok, mari-liis.lipstok@ut.ee

Ei ole pühamat usaldust kui see, mida maailm saab lastele pakkuda. Ei ole tähtsamat kohustust kui tagada, et nende õigusi austataks, et nende heaolu oleks kaitstud, et nende elu oleks vaba hirmust ja puudusest ning et nad saaksid kasvada üles rahus.

Kofi Annan

Vaata ka teisi õigusteaduskonna mikrokraadiprogramme.