Autor:
Pexels

Mikrokraadiprogramm „Lapse õigused ja heaolu“

2022/2023. õppeaasta kevadsemestril alustab uus mikrokraadiprogramm „Lapse õigused ja heaolu“.

Mikrokraadiprogramm annab võimaluse lastekaitse ja sotsiaalõiguse praktikutel end kõrgharidusõppes täiendada, omandada uusi teadmisi lapsekesksest lähenemistest töös lastega ning õppida koos teiste lastekaitse huvilistega.

Programm on valminud õigusteaduskonna ja ühiskonnateaduste instituudi koostöös. Õppejõududeks on oma valdkonna tunnustatud eksperdid. Õppetöö toimub nii veebis kui sessioonõppes koos üliõpilastega. 

Sisseastumise eelduseks on huvi ja valmisolek õppida, õigusalane haridus või sellega võrreldav praktiline kogemus.

Registreerimine on lõppenud

Praktiline töö lastega ning lastekaitsetöö laiemalt nõuab järjest täienevaid teadmisi nii sotsiaalõigusest kui ka kitsamalt lapse õigustest, lapse arengust ning uutest lastekaitsetöö tehnikatest. Mikrokraad toob kokku erinevad lastega töötavad spetsialistid ning aitab kaasa ühise laste arengut ja lapse õiguseid toetava kultuuri kujunemisele.

Katre Luhamaa, Euroopa õiguse ja rahvusvahelise õiguse lektor ning õigusteaduskonna õppedirektor

Toimumisaeg: jaanuar – detsember 2023 

Toimumiskoht: Õppeainetest üks toimub veebipõhiselt Moodle õppekeskkonnas, teised õppeained toimuvad sessioonõppe vormis kas Tartus või Tallinnas.

Maht: 12 EAP (68 tundi auditoorset, 244 tundi iseseisvat tööd) 

Hind: 1068 eurot

Õppejõud

Professor Gaabriel Tavits
Lektor Katre Luhamaa
Kaasprofessor Dagmar Kutsar
Kaasprofessor Judit Stömpl

Sihtgrupp: lastekaitsetöötajad, kohaliku omavalitsuse ametnikud, MTÜde töötajad, juristid jt lastekaitse õigusliku ja sisulise poole vastu huvi tundvad õppijad.

Õppima asumise eelduseks on õigusalane haridus või sellega võrreldav praktiline kogemus. Nende puudumisel on võimalik läbida veebipõhine täiendusõppekursus "Õiguse alused mittejuristile" mikrokraadiprogrammi algusele eelneval semestril.

Eesmärk: täiendada õppijate teadmisi ja oskusi laste õiguste ja sotsiaalõiguse alal ja anda uued teadmised lapsekesksest lähenemisest ning kaasaegsetest terapeutilistest lähenemistest töös lastega.

Sisu 

Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" toimub 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaastate kevad- ja sügismestril õigusteaduskonna ja ühiskonnateaduste instituudi koostöös:

kevadsemestril 2022/2023 toimub õigusalaste õppeainete osa:

 • Sissejuhatus lapse õiguste kaitsesse (3 EAP), veebipõhine
 • Sotsiaalõigus (3 EAP), sessioonõpe

sügissemestril 2023/2024 toimub lapse heaolu alaste õppeainete osa:

 • Terapeutilised lähenemised sotsiaaltöös (3 EAP), sessioonõpe
 • Lapsed ja lapsepõlv (3 EAP), sessioonõpe

Õpiväljundid 

Programmi läbinud õppija:

 • oskab selgitada sotsiaalhooldusõiguse põhiinstituutide ning üldpõhimõtete olemust ning nende vastastikuseid seoseid;
 • mõistab sotsiaalhooldusõiguse erinevaid valdkondi ning kohaldamise spetsiifikat;
 • seostab peamisi rahvusvahelisi lapse õiguse standardeid ning lapse õiguste kaitse mehhanisme;
 • tunneb lapse õiguste üldpõhimõtteid ning nende rakendamist Eesti õiguskorras;
 • analüüsib kaasaegsed lähenemisi trauma kogemusega laste, noorte ja nende perede toetamisel;
 • tunneb lapsepõlvesotsioloogia uue paradigma sisu ja oskab seda seostada lapse õiguste ja lapsepõlvepoliitikatega;
 • suudab lapsi puudutavaid (laste elu reguleerivaid) poliitikaid kriitiliselt analüüsida.

Nõuded lõpetamiseks: kõikides programmi kuuluvates õppeainetes positiivse tulemuse saamine vastavalt õppeaine versioonis toodud tingimustele. Igal õppeainel on õppeaine versioonist lähtuvad õppeaine läbimise nõuded.

Registreerumistähtaeg: 29.01.2023

Loe lisa

Ei ole pühamat usaldust kui see, mida maailm peab laste suhtes. Ei ole tähtsamat kohustust kui tagada, et nende õigusi austataks, et nende heaolu oleks kaitstud, et nende elu oleks vaba hirmust ja puudusest ning et nad saaksid kasvada üles rahus.

Kofi Annan

Vaata ka teisi õigusteaduskonna mikrokraadiprogramme.

Jutla

Karistusõiguse Jutla

Floriane Vita

Rahvusvaheline arbitraaž ja Välisinvesteeringute kaitse õigus

Toomas Kästik

Mikrokraadiprogramm on suurepärane võimalus erialaseks enesetäienduseks