Autor:
Andres Tennus

Mikrokraadiprogramm „Haldusõigus praktikutele“

Mikrokraadiprogramm „Haldusõigus praktikutele“ alustab 2024. aasta sügissemestril.

Registreeru kuni 21. augustini 2024

Mikrokraadiprogramm annab põhiteadmised:

 • riigi- ja haldusõiguse aluspõhimõtetest,
 • kohaliku omavalitsuse õigusest,
 • ehitus- ja planeerimisõigusest.

Oleme mikrokraadiprogrammi kokku pannud neile, kes juba töötavad või soovivad tulevikus töötada neis neljas valdkonnas.

Toimumisaeg: september 2024 – juuni 2025

Maht: 21 EAP-d (116 tundi auditoorset, 430 tundi iseseisvat tööd)

Toimumiskoht: Tallinn

Hind: 2079 eurot

Õppejõud: õigusteaduskonna õppejõud, kes on oma valdkonna tunnustatud eksperdid ja praktikud.

Sihtrühm: riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes töötavad spetsialistid, kellel on vaja uuendada või juurde saada õigusalaseid teadmisi riigi- ja haldusõiguses, haldusmenetluses, kitsamalt kohaliku omavalitsuse õiguses ja ehitus- ning planeerimisõiguses.

Eesmärk: anda põhiteadmised riigi- ja haldusõiguse aluspõhimõtetest ja kitsamatest distsipliinidest (kohaliku omavalitsuse õigus ja ehitus- ja planeerimisõigus) ning oskused nende teadmiste rakendamiseks.

Sisu

Mikrokraadiprogrammi kuuluvad järgmised õppeained.

 • Riigiõigus, 1. ja 2. osa (6 EAP-d, sügis- ja kevadsemester)
 • Ehitus- ja planeerimisõigus (6 EAP-d, sügissemester)
 • Haldusõigus (6 EAP-d, kevadsemester)
 • Kohaliku omavalitsuse õigus (3 EAP-d, kevadsemester)

Õpiväljundid

Programmi läbinu:

 • tunneb Eesti põhiseaduslikku korda ja riigiõiguse üldpõhimõtteid;
 • tunneb ära põhiseadusliku probleemi ja suudab seda põhiseaduslikku argumentatsiooni kasutades lahendada;
 • tunneb haldusõiguse põhiseaduslikke põhimõtteid ja põhimõisteid;
 • tunneb haldusmenetluse põhimõtteid ja menetlust;
 • oskab sisustada ehitus- ja planeerimisõiguse mõisteid ning orienteerub üldpõhimõtetes;
 • omab ülevaadet avaliku võimu pädevusest planeerimisvaldkonnas, planeerimisega seotud õigussuhetest ja õiguskaitsemeetmetest;
 • teab kohaliku omavalitsuse õiguse asendit Eesti õiguskorras ja tunneb valdkonda puudutavat olulisemat kohtupraktikat;
 • tunneb kohaliku omavalitsuse üle teostatava sise- ja välise järelevalve korraldust.

Nõuded lõpetamiseks: kõikides programmi kuuluvates õppeainetes positiivse tulemuse saamine vastavalt õppeaine versioonis toodud tingimustele. Igal õppeainel on õppeaine versioonist lähtuvad aine läbimise nõuded.

Registreerimine on alanud

Kui Sa ei leidnud siit veebilehelt vajalikku infot mikrokraadiprogrammide ja nende õppimise kohta, võta julgesti ühendust täiendusõppe programmijuhi Mari-Liis Lipstokiga e-posti aadressil mari-liis.lipstok@ut.ee.

Mikrokraadiprogramm on suurepärane võimalus erialaseks enesetäienduseks.

Loe Põhja-Tallinna Valitsuse linnaosavanema asetäitja Toomas Kästiku lugu programmi läbimisest.

Haldusõiguse üldosa seadused – haldusmenetluse seadus, asendustäitmise ja sunniraha seadus, riigivastutuse seadus – said 2022. aastal juba 20-aastaseks. Kohtupraktika on haldusõiguse üldisi põhimõtteid ja nõudeid lihvinud, täiendanud ja edasi arendanud. Igal ajastul on ka omad suundumused. Haldusõiguse 2023. aasta suundumused on proaktiivsed teenused ja automaatsed haldusaktid. Muutuvas maailmas on hea jälle uuesti tuletada meelde haldusõiguse süsteem, olla kursis värskema kohtupraktika ja uute muutustega.

Haldusõiguse külalislektor Monika Mikiver

Vaata ka teisi õigusteaduskonna mikrokraadiprogramme.