„Õiguse alused“ pälvis e-kursuse kvaliteedimärgi

„E-kursuse kvaliteedimärk 2018“ konkursil tunnustati Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kursust „Õiguse alused“ e-kursuse kvaliteedimärgiga. Lisaks nomineeriti kursus ka aasta e-kursuse tiitlile.

Kvaliteedimärgiga kinnitatakse e-kursuse väga head taset ning tunnustatakse e-kursuse autoreid, kes on saavutanud e-õppe rakendamisel suurepäraseid tulemusi.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) hindamiskomisjon kiitis „Õiguse alused“ selget ja arusaadavat ülesehitust ning kõiki peatükke läbivat ühtset stiili. Samuti toodi tugevustena välja meeleolukaid ja sisukaid videoid, millesse on kaasatud eriala tippspetsialistid ning kursuse väga head eesti keele kasutust.

Veel tõstis hindamiskomisjon esile kursuse eesmärki anda gümnasistidele baasteadmised õigusteadusest, et toetada neid eesseisvates sisseastumise valikutes.

„Meil on väga hea meel, et põhjalikult ette valmistatud kursus nii palju head tähelepanu saab. Kõige olulisem on meile aga meie õppijate tagasiside, mis kinnitab, et oleme suutnud väga keerulise teema edasi anda nii, et õppimine on meeldiv, kasulik ja põnev. Rõõm on lugeda, et ka veebikeskkonnas on õppimine siiski pingutustnõudev töö ega piirdu vaid pealiskaudse pealkirjade lugemisega. Head meelt teevad ka õppijate kommentaarid, milles öeldakse, et kursuselt sai palju kasulikke teadmisi ning meie teadmiste kontrollid toetasid teema kinnistamist ja motiveerisid edasi õppima. Mitmed osalejad palusid meilt tagasisides veel teisigi sarnaseid kursuseid," ütleb e-kursuse projektijuht Tiina Mikk.

Varasemalt on e-kursus „Õiguse alused“ pälvinud 2017. aastal selge sõnumi auhinna ning 2018. aastal Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnustuse kursuse kõrge kvaliteedi ja eduka koostööpartnerite kaasamise eest.

 „Õiguse alused“ kursuse sünniloo kohta saab pikemalt lugeda Tartu Ülikooli e-õppe ajakirjast. Järgmine e-kursus algab 1. oktoobril 2018. Tutvu kursuse programmiga ja registreeri end siin.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus annab e-kursuse kvaliteedimärki välja juba 11. korda. Tegemist on osaga e-õppe kvaliteedisüsteemist, mille peamiseks eesmärgiks on aidata kaasa e-kursuste kvaliteedi tõstmisele ning taseme ühtlustamisele. Tartu Ülikoolist on tänaseks kvaliteedimärgi saanud 91 e-kursust.