Rahvusvaheline koostöö

Õigusteaduskonnal on tihedad sidemed paljude välisülikoolide, -teadusasutuste ja -uurimiskeskustega, mis soodustab meie õppejõudude osalemist rahvusvahelistes erialaorganisatsioonides ja teadusprojektides ning rahvusvahelist koostööd õppetöö alal. Teaduskond võõrustab sageli ka külalislektoreid ja -doktorante eri riikidest. Aktiivne rahvusvaheline koostöö toimub ka erialaste konverentside ja suveülikoolide korraldamisel ning õigusajakirjade toimetuskolleegiumites.

Õigusteaduskonna jaoks on oluline ka koostöö sotsiaalteaduste valdkonna sees ning ülikooli teiste valdkondadega. Näiteks IT-õiguse alal on meil tekkinud tihe koostöö arvutiteaduse instituudiga. Majandusteaduskonna ning teiste sotsiaalia valdkonna struktuuriüksustega on koostööd edendanud rakendusuuringute keskuse RAKE tegevus.

Oleme edukalt taotlenud teadusprojektidele toetust erinevatest rahastusprogrammidest, sh EL raamprogrammid, Eesti Teadusagentuuri grandid ning teised riiklikud ja rahvusvahelised programmid.

Tutvu teadusprojektidega

Ühisõppekavad

Õigusteaduskond on Eestist ainus partner Euroopa inimõiguste ja demokratiseerimise magistriprogrammis (EMA), mida viiakse ellu 41 Euroopa ülikooli koostöös. EMA on vanim Euroopa Liidu toetatud interdistsiplinaarne magistriprogramm, mille peamine kampus asub Veneetsias. Programm on üheaastane, millest esimesel semestril õpitakse Veneetsias ja teisel semestril ühes tudengi poolt valitud 41-st võrgustikku kuuluvast ülikoolist. Magistriprogrammi parimatele lõpetajatele pakutakse võimalust praktikaks Euroopa Liidu, Euroopa Nõukogu jt institutsioonides.

Lisaks kuulub õigusteaduskond koos 5 partnerülikooliga (Oslo, Tilburgi, Edinburghi, Deusto ja North-West ülikooliga) konsortsiumisse EDOLAD ehk European Joint Doctorate in Law and Development, mis viib ellu kolmeaastast doktoriõppeprogrammi.

Alates 2014. aastast on toimunud iga-aastane vastuvõtt ühisele doktoriõppekavale, mis keskendub arenguõiguse (law and development) ning laiemalt õigussotsioloogia alase teadustöö toetamisele. Mitu programmis osalevat doktoranti on juba oma doktoritöö kaitsnud. Kõik programmis osalejad viivad doktoriõppe raames läbi pooleaastase välitöö (seda enamasti lõunapoolkera riikides) ning kirjutavad oma doktoritööd vähemalt kahe osaleva ülikooli juhendajate käe all.

Alates 2019. aastast korraldab EDOLADi konsortsium ka suveülikooli. Tartu Ülikooli poolt osaleb EDOLADi doktoriõppe läbiviimises dr. iur. Helen Eenmaa-Dimitrieva (helen.eenmaa@ut.ee).

EMA

Euroopa inimõiguste ja demokratiseerimise magistriprogramm

EDOLAD

European Joint Doctorate in Law and Development

Erialased võrgustikud ja organisatsioonid