EDOLADi suveülikool

Alates 2019. aastast korraldab Tartu Ülikool koostöös EDOLADi konsortsiumi partnerülikoolidega arenguõiguse (law and development) ning õigussotsioloogia alasele teadustööle keskenduvaid suveülikoole.

2019. ja 2020. aastal toimusid suveülikoolid North-West Ülikooli õigusteaduskonnas Potchefstroomis, Lõuna-Aafrikas. 2021. aastal toimub suveülikool samuti Aafrikas.

Suveülikooli kaudu on üle maailma kokku tulnud arenguõiguse valdkonna teadlasi ja doktorante, kes keskenduvad andmetele, tehnoloogiaõigusele ja õiglusele arenguprobleemide kontekstis.

Suveülikoolis otsitakse üheskoos vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Kas riik tohib koguda enda elanike kohta mistahes andmeid ning anda need eraettevõtetele reklaami müümiseks?
  • Kas igal riiklust taotleval kogukonnal on üldse legitiimsust andmeid koguda ja töödelda?
  • Kas siin loeb kehtiv seadus või peaks vaatama lisaks, kas see on praegustes oludes kaasav, arvestav ja muul moel õiglane?
  • Mida arvavad nendest küsimustest kohalikud kogukonnad lõunapoolkera riikides, mida arvavad teised protsessiosalised?

Neil teemadel on kogu maailmas käsil olulised kohtuasjad ning tänu suveülikoolidele on võimalik kaasata nendeteemalistesse aruteludesse huvitavad teadlased, praktikud ja autorid nii kohtuasjadega seotud kogukondadest kui ka üle maailma.

Tartu Ülikooli poolt osaleb EDOLAD’i suvekoolide korraldamises dr. iur. Helen Eenmaa-Dimitrieva (helen.eenmaa@ut.ee).

NB! EDOLAD'i suveülikoolis osalevad arenguõiguse valdkonna teadlased ja doktorandid, mis tähendab, et see rahvusvaheline suveülikool ei ole suunatud õigusteaduskonna tudengitele.

Image
EDOLADi suveülikoolis osalejad