Jõulude eel jõudis lugejateni Juridica riigihankeõiguse erinumber

Dots Mari Ann Simovart kirjutab toimetajaveerus: "Mul on suur rõõm juhatada sisse Juridica riigihankeõiguse erinumber, mille ilmumiseks on aeg enam kui kohane:
uue aasta alguses on oodata pikalt valminud uute hankedirektiivide vastuvõtmist.

Kaua tehtud, kaunikene – kas nii võib kirjeldada uusi hankedirektiive? Eesti juristi jaoks on veel põletavam küsimus, kas ehk saab samamoodi hakata iseloomustama direktiive ülevõtvat seadust. Julgen olla ebapopulaarne ja avaldada siinkohal optimismi. Kuigi kuluaarides, konverentsidel ja kirjanduses on direktiivide eelnõusid palju sarjatud, usun siiski, et hankepraktikute jaoks on suures osas tegu tänuväärsete uuendustega. Paljuski sõnastavad uued direktiivid otsesõnu reegleid, mida Euroopa Kohus on kaasuspõhiselt  kujundanud, seega lihtsustavad direktiivid hangetega tegelejate igapäevatööd. Mitmed muudatused on usutavasti oodatud: näiteks mõnevõrra  lihtsustub turusolkijast ettevõtja hangetest kõrvalejätmine. Teised uuendused paraku võivad mõjuda külma dušina: pean silmas patustanud ettevõtjate enesepuhastamise kontseptsiooni. Aga täpsemalt räägivad sellest juba artiklid."

Sisukord on kättesaadav siin j_13_9sisukord