Autor:
Märt Kose

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd

22. mail kella 11–15 toimub Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis seminar „Teadus kõigile: kuidas muudab ühiskond teadust paremaks?“, kus räägitakse nii raamatukogude rollist kodanikuteaduse edendamisel kui ka avalikkuse kaasamisest õppe- ja teadustöö rikastamisel. Seminaril osalemiseks palume registreeruda. 

Raamatukogu on avatud teaduse eest seisnud ning selles vallas teadlasi toetanud juba üle kümne aasta. Üks avatud teaduse alustaladest on kodanikuteadus (ka harrastusteadus, ingl citizen science), mis võimaldab kõigil ühiskonna liikmetel teadustöös osaleda.

Seminaripäeva esimese poole ettekanded on eesti keeles. Päeva teises pooles toimub ingliskeelne töötuba, milles räägib Groningeni Ülikooli teadushariduse ja -kommunikatsiooni magistriprogrammi juht Henk Mulder lähemalt teaduskodade (ingl science shop) kontseptsioonist. Muu hulgas tutvustatakse avalikkuse teadustöösse kaasamise kogemusi nii Eesti kui ka Euroopa ülikoolide näitel ning arutletakse, kuidas saaksid ülikoolid ja raamatukogud teadusprojektides tavakodanikega rohkem koostööd teha.

„Kodanikuteadus annab suurepärase võimaluse teadusuuringute laiendamiseks,“ rääkis ülikooli raamatukogu erialainfo osakonna juhataja ning kodanikuteaduse projekti LibOCS üks eestvedajatest Lilian Neerut. „Tahame seda teadmist levitada nii teadlaste kui ka potentsiaalsete vabatahtlike hulgas, et koos tegutsemist oleks veelgi rohkem. Meil on Eestis küll palju häid kodanikuteaduse projekte, kuid tulevikus võiks nende hulk veelgi kasvada,“ rääkis Neerut.


Seminarile on oodatud kodanikuteadusest huvitatud teadlased, üliõpilased, raamatukoguhoidjad, vabaühenduste esindajad ja kõik teised huvilised.

Üritust salvestatakse ja seda saab hiljem järelvaadata Tartu Ülikooli digitaalarhiivis DSpace.

Kava leiab ülikooli raamatukogu kodulehelt.

Seminari rahastatakse programmi „Erasmus+“ projektist LibOCS (2021-1-EE01-KA220-HED-000031125). 

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Tartu Ülikooli inimesed [eel]arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil lööb Tartu Ülikoolist kaasa üle 30 inimese

Dana Stein

Bakalaureuseõppe lõpetanud Dana Stein: õigusteaduskond aitas meil laduda vundamendi, mis ei lagune ka kõige tugevama raputuse juures