Magistriõppe päevasesse õppesse sisseastumine kevadel 2011

 prindi

Lp magistriõppe päevasesse õppesse kandideerijad,

Tuletan teile meelde, et alates käesolevast aastast on magistriõppe päevasesse õppesse sisseastumise eelduseks bakalaureuseeksami sooritamine.

Üliõpilaskandidaadid, kes ei soorita 2011. aasta kevadel bakalaureuseeksamit TÜ õigusteaduskonna bakalaureuseõppekava täitmise osana (v.a. need, kes õpivad TÜ õigusteaduskonnas semestritasu alusel), palun registreerige bakalaureuseeksamile järgnevalt:
* 03.06.2011 toimuv eksam – registreerimistähtaeg on 25.05.2011;
* 29.06.2011 toimuv korduseksam – registreerimistähtaeg on 20.06.2011.
Eelnimetatud üliõpilaskandidaatide jaoks on bakalaureuseeksami sooritamine tasuta.

Eksamile registreerib Sirli Soomlais (sirli.soomlais@ut.ee).

Täpsemat infot eksami kohta leiate siit.

Lugupidamisega, Merle Muda
Õppeprodekaan