Foto:
Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Vaata järele! INTIT infopäevad

INTIT Integrated Trauma Informed Therapy for Child Victims of Violence ehk vägivalda kogenud laste integreeritud traumateadlik kohtlemine.

Infopäevad toimusid 7., 9., ja 14. septembril 2022 Zoomis. 

„Traumateadliku kohtlemise koolitused – eesmärgid ja väljakutsed“

Infopäev keskendus traumateadliku kohtlemise koolituste vajalikkusele, tulevikuperspektiivile ning spetsialistide ootustele. Infopäeval räägiti erinevatest traumateadliku kohtlemise/hoolduse koolitustest ja koolitusprogrammidest, mida praegu Eestis pakutakse.

"Traumeeritud lapsed integreeritud teenuste süsteemis"

Infopäev keskendus traumeeritud laste teekonnale mööda erinevate talle pakutavate teenuste rada. Traumateadliku kohtlemise printsiipide kasutamine integreeritud teenustel ning multidistsiplinaarse koostöö vajalikkus lapse taas-traumeerimise ärahoidmisel. 
 

„Maailm läbi lapse traumaprillide“

Infopäev keskendus lapsepõlve trauma olemusele. Traumateadlikkuse teadvustamine. Taasohvristamise ennetamine, märkamine, sekkumine ja tulevikuplaanid.

#rahvusvaheline #ühiskonnale
Dokumendid laual

Rahvusvaheline konverents "Maksejõuetusõiguse revisjon – uut maksejõuetusõiguses. Pankrotiseaduse 30 aastat"

#ühiskonnale
Karistusõiguse Jutla

Karistusõiguse Jutlad detsembris

#tunnustamine #ühiskonnale
Tartu Ülikooli peahoone.

Õigusteaduse audoktor Martti Antero Koskenniemi avalik loeng 30. novembril