Autor:
Erakogu

Salzburgi suveülikool

Salzburgis toimub suveülikool „European Private Law“ 1. juulist kuni 11. juulini 2023. Eesti esindus on sellest osa võtnud alates 2003. aastast. Suveülikoolist osasaajate leidmiseks korraldasid Tartu Ülikooli õigusteaduskond ja Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts stipendiumikonkursi.

Tegemist on ainulaadse suveülikooliga, kus õpitakse tundma võrdlevalt maailma eraõiguse süsteeme (EL liikmesriigid, Lõuna-Aafrika, USA Lousiana osariik, Quebec’i provints, Puerto Rico, Hiina, Venemaa, Türgi, Brasiilia). Lisaks toimuvad töötoad, kus lahendatakse kaasusi omandi üleandmisest (transfer of title) ja lepingu rikkumisest (breach of contract) ning võrreldakse perekonnaõiguse olulisemaid instituute. Õppetöö toimub põhiliselt inglise keeles, osa loenguid ja seminare on ka saksa ja/või prantsuse keeles. Tudengid saavad võimaluse tutvustada ka oma riigi õigust võrdlevõiguslikes töötubades ning osaleda ümarlaudadel. Lisaks külastavad suvekooli silmapaistvad õigusteadlased ja -praktikud. Õppetööst vabal ajal toimuvad ühised ekskursioonid ja meelelahutuslikud üritused.

Stipendiumikonkurss 2023. aasta suveülikooliks

Stipendiumikonkursiga selgitatakse välja kuni 10 üliõpilast, kellele makstav stipendium võimaldab tasuda osalustasu. Võimalusel hüvitavad konkursi korraldajad mingis osas ka sõidu- ning elamiskulud vastavalt solidaarsusprintsiibile. Valiku kandidaatide seast teevad üliõpilased, kes osalesid suvekoolis 2022. aastal, EAÕS-i ja õigusteaduskonna esindaja ning EAÕS aasta toetaja 2022 advokaadibüroo Cobalt esindaja.

Konkursi tulemusel said stipendiumi järgmised üliõpilased:

  • Annabell Carina Katalsepp
  • Carmen Linda Plats
  • Eliis Tischler
  • Grete Kruustük
  • Hendrik Viimsalu
  • Karina-Anette Kiristaja
  • Kerstin Tang
  • Lotte Suislepp
  • Moon Lokk
  • Rainis Loit

Vaata lisaks:

 Suveülikooli kodulehekülg
 Juridica, 2011/10, lk 787-789
 Salzburg Summer School of European Private Law

Image
Salzburgi suveülikoolis osalejad