Dokumentide vastuvõtu ajakava Tallinnas õppimiseks

Tallinnas saab õppida bakalaureuseastmes päevases õppes ja avatud ülikoolis:

Päevane bakalaureuseõpe http://oigus.ut.ee/537619

Internetis läbi Sisseastumise Infosüsteemi (SAISi)  29. juunist - 24. juulini 2009. 2004. a või hiljem keskhariduse omandanud isikud on oodatud dokumente esitama elektroonselt läbi SAISi.

Isiklikult saab avaldusi ja dokumente esitada 20. juulist - 24. juulini 2009 kella 10.00-16.00 õigusteaduskonna õppehoones Tallinnas Kaarli pst 3

Avatud ülikooli bakalaureuseõpe http://oigus.ut.ee/538083

Internetis läbi Sisseastumise Infosüsteemi (SAISi) 10. augustist - 21. augustini 2009. SAISi kaudu saavad oma avalduse ülikooli kandideerimiseks esitada ainult 2004. a või hiljem keskhariduse omandanud isikud. Varem lõpetanute avaldustele ei lisandu riiklikest registritest andmed lõpetatud kooli ja lõputunnistuse hinnete kohta. Täiendavaid dokumente ei saa läbi SAISi esitada. Palume neil üliõpilaskandidaatidel, kellel on esitada täiendavaid dokumente, tulla avaldust ja dokumente esitama isiklikult. Menetlemisele tulevad ainult üliõpilaskandidaadi poolt kinnitatud avaldused.

Isiklikult saab avaldusi ja dokumente esitada 10. augustist - 21. augustini tööpäeviti kella 10.00-16.00 õigusteaduskonna õppehoones Tallinnas Kaarli pst 3

 

Tallinnas saab magistriastmes õppida avatud ülikoolis http://oigus.ut.ee/et/356849

Internetis läbi Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS) 10. augustist - 21. augustini 2009 (kuni kell 16.00)

Täiendavaid dokumente ei saa läbi SAISi esitada. Palume neil üliõpilaskandidaatidel, kellel on esitada täiendavaid dokumente, tulla avaldust ja dokumente esitama isiklikult.

Isiklikult saab dokumente esitada 10. augustist - 21. augustini tööpäeviti kella 10.00-16.00 õigusteaduskonna õppehoones Kaarli pst 3 Tallinn.