Dots Mari Ann Simovart peab 21. märtsil loengu Stockholmi Ülikooli õigusteaduskonnas teemal „Euroopa Liidu riigihankeõiguse regulatsioonist seoses hankelepingute muutmisega“