Autor:
Henri-Kristian Kirsip

Eesti Teadusagentuur tunnustas 2022. aasta parimaid üliõpilaste teadustöid

Eesti Teadusagentuur autasustas 13. detsembril haridus- ja teadusministeeriumis 2022. aasta parimaid üliõpilaste teadustöid.

Jagati riiklikke preemiaid ning ka tasemete ja valdkondade üleseid peapreemiat lisaks eripreemiatele. Eripreemiaid andsid välja Eesti teaduste akadeemia president, välisministeerium, sotsiaalministeerium, riigikogu kantselei, muinsuskaitseamet, siseministeerium, rahandusministeerium ning justiitsministeerium.

Tunnustatute seas on ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas avaldatud üliõpilaste teadustöid. Kiidame ja täname üliõpilasi, kes on kirjutanud kõrgetasemelisi ja tunnustust väärt teadustöid!

 

Tunnustus Seili Suderile doktoritöö eest

Sotsiaalteaduste valdkonna doktoriõppe üliõpilaste astmes pälvis 3. preemia Seili Suderi doktoritöö „Töötaja privaatsuse kaitse digitaalsel töökohal“. Töö juhendajad olid Merle Erikson ning Andra Siibak.

 

Välisministeeriumi eripreemia

Välisministeeriumi eripreemia andis üle välisministeeriumi teadusnõunik Erle Rikmann.

Välisministeerium tunnustas magistriõppe üliõpilase Meit Grossmanni konkursitööd „Rahvusvahelise õiguse probleeme seoses metsavendlusega Nõukogude Liidu poolt okupeeritud ja annekteeritud Eestis ning teistes Balti riikides“ eest. Tööd juhendas Lauri Mälksoo.

 

Justiitsministeeriumi eripreemiad 

Justiitsministeeriumi eripreemiad andis üle õiguspoliitika asekantsler Heddi Lutterus.

Rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilasele Karl Joonas Kendlale „Hagi tagamisega tekitatud kahju hüvitamise nõue“ eest. Töö juhendaja oli Irene Kull.

Anna Leena Neeringu magistritöö „Keskkonnakaitse rahvusvahelises kriminaalõiguses“ pälvis samuti eripreemia. Tööd juhendasid Mario Truu ja Andreas Parmas.

Lisette Põld sai eripreemia magistritöö „Patendi ja ärisaladuse kaitse integreerimine kaasaegses leiutise kaitses“ eest, mida juhendas Aleksei Kelli.

Marge-Reet Uski magistritöö „Haldusõiguse üldosa reform Eesti Vabariigis 1990. aastate teisel poolel – halduskorralduse seaduse küsimus“ pälvis eripreemia. Tööd juhendasid Marju Luts-Sootak ja Madis Ernits.

 

Rahandusministeeriumi eripreemia

Rahandusministeeriumi eripreemia andis üle Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik.

Eripreemia pälvis Madis Abeli magistritöö „Tagatise saaja vastutus tagatise saaja poolt teadvalt laenukeelu regulatsiooni rikkumisest saadud tagatise korral“, mida juhendas Urmas Volens.

 

Lisaks üliõpilastele tunnustati ka juhendajaid, kelle seast pälvis tänukirja Liisi Prometi teadustöö juhendaja Talis Bachmann.

 

Palju õnne kõikidele üliõpilastele ja juhendajatele tunnustuste eest!

Pildigalerii tunnustuste üleandmisest

Riiklik teenetemärk

President tunnustas õigusteaduskonna väärikaid õppejõude teenetemärgiga!

Eesti Rahva muuseum

JÄRELVAADATAV: President tunnustab üheksat Tartu Ülikooli töötajat teenetemärgiga

​Aasta teo tiitli võtsid vastu haridusteaduste instituudi juhataja Margus Pedaste ja Narva kolledži direktor Indrek Reimand.

Õpetajakoolituse erakordselt suur ja õnnestunud vastuvõtt pälvis aasta teo tiitli