Infopäevad

Infopäev 1. aasta doktorantidele 17. septembril

Neljapäeval, 17. septembril toimub õigusteaduskonnas (Tartus, Näituse 20-103) infopäev, kus selgitatakse doktoriõppe korralduslikke küsimusi ning toimub sissejuhatav loeng teadustöö metoodikast.

Infopäeva ajakava:

10.15-11.30

Dekaani tervitus – prof. J. Ginter

Doktoriõppest Avaliku õiguse instituudis – prof. K. Merusk

Doktoriõppest Eraõiguse instituudis – prof. P. Varul

Doktoriõppe korraldusest  - dots. J. Lahe

11.30 - Sissejuhatav loeng teadustöö metoodikast – prof. Marju Luts-Sootak

01.oktoobril 2009 toimub TÜ Keemiaringis, Jakobi 2-226, kell 14:00 - 17:00 infopäev magistrantidele, doktorantidele ja noorteadlastele

01.oktoobril 2009 toimub TÜ Keemiaringis (Jakobi 2-226) kell 14:00 - 17:00 infopäev, kus tutvustatakse järgmisi võimalusi: Kristjan Jaagu kui DoRa stipendiumid, Marie Curie skeemid, Axa Research Fund, Mobilitas, eel- ja rakendusuuringud.

Infopäevale on oodatud kõik magistrandid, doktorandid ja noorteadlased, kes on huvitatud järgnevatest võimalustest:
•    semester või aasta välisülikoolis
•    doktoriõpe või järeldoktorantuur välisülikoolis
•    osalemine välisriigis toimuval konverentsil või koolitusel, töötamine raamatukogus või laboris
•    hea idee arendamine