Autor:
Juridica

Juridica aasta viimane topeltnumber on nüüd veebis

Juridica 9-10/2022 ehk 2022. aasta viimases numbris kirjutatakse kuritöö ja karistuse põnevatel teemadel.

Karistusseadustiku jõustumisest on möödunud 20 aastat ning teemasid, mille üle arutleda, on jätkuvalt paljusid. Juridica 9-10 numbri artiklid neid mitmekülgseid ning arutelu nõudvaid teemasid ka avavad.

Juridica värskeimast numbrist saab lugeda:

 • Markus Kärner - Riigikohus karistusõiguse tõlgendajana
 • Anneli Soo, Anna Markina, Kati Tee - Karistus kui tasumine, karistus kui preventsioon: millised karistuse eesmärgid „töötavad“?
 • Eerik Kergandberg - Süü
 • Jaan Sootak - Piiratud süüdivus. Riigikohtu 20. juuni 2022. a otsus asjas 1-20-6745
 • Jaan Sootak, Sandra-Kristin Kärner, Markus Kärner - Juriidilise isiku kriminaalvastutus Eesti karistusõiguses: praegune seis ja võimalikud arengusuunad
 • Mario Truu - Ettenähtavuse põhimõte: millal on süüteokoosseis piisavalt selgesti määratletud? Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika näide
 • Markus Kärner - Tagajärje objektiivne omistamine kannatanu provokatsiooni ja teadliku eneseohustamise korral. Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 5. oktoobri 2021. a otsus asjas 1-20-3046
 • Jaan Ginter - Karistuse mõistmine esimese astme kohtutes
 • Karl Haljasmets, Jaanika Jaanits, Mari-Liis Sööt - Kuidas saab õigusrikkuja aru talle määratud karistusest?
 • Halliki Harro-Loit - Karistus ja karistamine (uudis)meedias
 • Tambet Grauberg - Kannatanu võistlevas kohtumenetluses 
 • Uno Lõhmus - Põhiseaduse kommentaarid saavad täiendust

Ehkki karistamine on üks riigi delegeerimatutest volitustest, ei ole kodanike karistamine ometigi ei riigi eesmärk ega elu loomulik osa, vaid peaks olema ultima ratio – äärmuslik reaktsioon äärmuslikule ebaõigusele. Just primaarõiguse tasandil peaks mõtlema, kuidas saavutada olukorda, kus inimestel oleks võimalikult lihtne toimida viisil, mis karistust ei vääri.

Andreas Kangur Juridica 9-10/2022 lugejapöördumises
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Tartu Teabekeskuse rühmatöö ruumid

Värske õiguskirjanduse esitlus vilistlaspäeval „Tagasi ülikooli"

Steve Johnson

Kutse loengule: „Tehisintellekti kasutusvõimalusi valitsuste poolt“