Autor:
Karl Erik Piirimees

Kandideeri Tartu Ülikooli võistkonda Rahvusvahelise Kriminaalkohtu harjutuskohtu võistlusel 2023/2024. õppeaastal

Hea juuratudeng! 

Tartu Ülikooli Õigusteaduskond kuulutab välja konkursi Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (International Criminal Court) harjutuskohtuvõistluse võistkonnaliikmete leidmiseks.

Rahvusvaheline Kriminaalkohus tegeleb tervet rahvusvahelist kogukonda puudutavate kuritegudega: genotsiid, agressioon, sõjakuriteod ja inimsusevastased kuriteod.   

Võistlusel lahendatakse rahvusvahelise kriminaalõiguse fundamentaalsete probleemidega tegelevat kaasust. Iga võistkond esineb kolmes rollis: süüdistaja, kaitsja ja ohvrite esindaja.
Võistkond koosneb kuni 5 liikmest, sh 3 suulises voorus osalejat (speakers) ja 2 uurimistöö tegijat (researchers). 
Võistkonna liikmetel, kes edukalt kogu võistlusel osalevad, on võimalik teenida 12 EAP-d. Kandideerima oodatakse kõiki õigusteaduse tudengeid alates III kursusest. Võistkonda juhendavad Liina Lumiste, Sandra Võsaste ja Andres Parmas. 

Kandideerimiseks palume esitada inglise keeles:

  • CV 
  • Kaaskiri, milles põhjendate lühidalt, miks soovite võistlusel osaleda ning milline on teie arvates rahvusvaheline kriminaalõiguse roll rahvusvahelise julgeoleku tagamisel (max 1 lk).   

Kõigi kandidaatidega viiakse läbi inglisekeelne vestlus. Eelkõige oodatakse kandidaadilt sügavat huvi rahvusvahelise (kriminaal)õiguse vastu, väga heal tasemel inglise keele oskust, tahet ning võimalust pühendada aega uurimistööle.

Palume kandidaatidel arvestada, et vestlused toimuvad 4. oktoobril Tallinnas, vahemikus 17.30-20.00. Täpne koht ja aeg teatatakse kandidaatidele pärast kandideerimist. Vajadusel on võimalik osaleda ka videokõne teel.

Sooviavaldus ja CV palume saata aadressile liina.lumiste@ut.ee hiljemalt 30. septembriks, kella 23.59.    

Lisainfo:  
Liina Lumiste
liina.lumiste@ut.ee

Vaata ICC MCC veebilehte

Jälgi TÜ võistkonna tegemisi Facebookis 

 

Foto autor Karl Erik Piirimees. Fotol: Tartu Ülikooli võistkond ICC harjutuskohtu võistlusel 2017 aastal Sven Anton, Liina Hirv, Mare Laanoja, Janar Pilve.

Õigusteaduskonna pusad

NÜÜD MÜÜGIL! Õigusteaduskonna pusad

Willem C. Vis’i nimeline rahvusvahelise kaubandusõiguse harjutuskohtu võistlkond

Harjutuskohtu võistlused

Sandra Võsaste praktikasuvi Washingtonis

Õigusteaduse magistrandi Sandra Võsaste suvepraktika Washingtonis