Õiguse ajaloo dotsent Merike Ristikivi osaleb 14.-16. septembril Ghenti Ülikooli doktorikooli metoodikaseminaril ja peab ettekande “Discourse analysis and law”