Õigusteaduskond kutsub suveülikooli: koolitused andmekaitsereformi teadlikuks rakendamiseks

Alates 25. maist kohaldub Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus, mis toob isikuandmete töötlejatele kaasa senisest rangemad reeglid isikuandmete kaitsmiseks ning suurendab vastutust reeglite rikkumisel. Lisaks tekib paljudel asutustel andmekaitsespetsialisti omamise kohustus.

Selles valguses pakub Tartu Ülikooli õigusteaduskond suveülikooli raames erinevatele sihtrühmadele andmekaitse alaseid koolitusi, et uue määruse rakendamine kulgeks võimalikult targalt ja teadlikult. 

Andmekaitsespetsialisti täienduskoolitus 13.08-30.08 Tallinnas (GRUPP TÄIS)

Koolitajad: Julia Antonova, Monika Mikiver, Andrus Padar, Andres Ojaver
Sihtrühm: Isikud, kes asuvad täitma andmekaitsespetsialisti ülesandeid EL isikuandmete kaitse üldmääruse ning vastavate riigisiseste õigusnormide jõustumisel.

Isikuandmete kaitse töösuhetes 17.08 Tartus

Koolitaja: Gaabriel Tavits
Sihtrühm: Kursusele on oodatud kõik huvilised, aga eelkõige asutuste ja ettevõtete juhid ning personalijuhid. Juriidilised eelteadmised ei ole koolitusel osalemiseks vajalikud.

Andmekaitsereformi rakendamine avaliku sektori asutustes 24.08 Tallinnas (osaliselt veebipõhine)

Koolitaja: Monika Mikiver
Sihtrühm: Avaliku sektori töötajad, kelle töös tuleb kasuks uue isikuandmete kaitse reeglistiku tundmine. Juriidilised eelteadmised ei ole koolitusel osalemiseks vajalikud.