Autor:
Floriane Vita

Rahvusvaheline arbitraaž ja Välisinvesteeringute kaitse õigus

SVOI.04.007 Rahvusvaheline arbitraaž (6 EAP)

Eesmärk: anda osalejatele teoreetilised teadmised rahvusvahelisest arbitraažimenetluse põhiprintsiipidest ning rahvusvahelise arbitraažimenetluse erinevusest teistest vaidluste lahendamise meetoditest (sh kohtumenetlus, lepitusmenetlus, kokkuleppemenetlus). Lisaks on õppeaine eesmärgiks rahvusvahelise arbitraaži praktiliste kogemuste omandamine (dokumentide kooostamine ja simulatsioon arbitraažimenetlus).

Sisu: rahvusvahelise arbitraažimenetluse näol tegemist on ühe komplekssema, samas universaalsema vaidluste lahendamise meetodiga. Seminar sisaldab järgmisi rahvusvahelise arbitraažimenetluse aspekte:

1. Rahvusvaheline arbitraaž vaidluse lahendamise viisina, sh selle erinevus teistest vaidluste lahendamise meetoditest (kui ka seos nendega) ning eelised ja puudused
2. Rahvusvahelise arbitraažimenetluse erinevad vormid
2.1. Kommerts- või investeerimisarbitraaž
2.2. Institutsionaalne või ad hoc arbitraaž
2.3. Muud vormid
3. Rahvusvahelise arbitraaži olulisemad institutsioonid ja nende reeglid
4. Arbitraažikokkulepe kommerts- ja investeerimisvaidlustes
5. Rahvusvahelise arbitraaži õiguslik raamistik (sh lex arbitri põhimõte, New Yorgi Konventsioon, menetlusõiguslikud reeglistikud, IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration)
6. Kohtu ning poolte ja nende esindajate roll menetluses
7. Eksperdid, tunnistajad
8. Arbitraažimenetluse etapid
9. Menetlusdokumendid ja nende koostamine
10. Menetlusstrateegia
11. Ristküsitlus
12. Arbitraažimenetluse istung
13. Arbitraažiotsuse tunnustamine ja täitmine

Õppeaine läbinud õppija: * teab ja oskab selgitada rahvusvahelise arbitraaži olemust, selle ülesehitust, õiguslikku raamistikku ning erinevust teistest vaidluse lahendamise meetoditest;
* teab arbitraažiotsuste tunnustamise ja täitmise põhimõtteid;
* tunneb arbitraažimenetluses menetlusdokumentide koostamise põhimõtteid ja oskab neid praktikas rakendada;
* tunneb ristküsitluse põhiprintsiipe ja tehnikaid ning oskab neid praktikas rakendada.

Loe rohkem õppeaine kohta
 

Eeldusained osalemiseks:

Tsiviilõiguse üldosa 
Võlaõiguse üldosa 

Lepinguõigus 

Täiendusõppija peab esitama tõendi ainete varasema läbimise kohta, kui need on läbitud mujal kui Tartu Ülikoolis.

Õppejõud: Dr. Eveli Lume, LL.M. Partner at Squire Patton Boggs International Dispute Resolution

Toimumisaeg ja toimumiskoht: seminaride (18 h) toimumisajad Tartus, Näituse 20 - 114:

07.09 (neljapäev)

Kl 12.15-18.00

14.09 (neljapäev)

Kl 12.15-18.00

21.09 (neljapäev)

Kl 12.15-18.00

 

Õppekeel: inglise keel

Hind: 300 eurot

Registreerimiseks kirjutada e-mail aive.suik@ut.ee hiljemalt 6. septembriks 2023.


OIEO.06.096 Välisinvesteeringute kaitse õigus (3 EAP)

Eesmärk: on anda ülevaade välisinvesteeringute kaitse põhimõtetest ja riikide ja investorite vaheliste vaidluste lahendamisest vahekohtumenetluses.

Sisu: Kursus tutvustab riikidevaheliste välisinvesteeringute soodustamiseks sõlmitud lepingute alusel tekkinud rahvusvahelise õiguse haru, mis võimaldab ettevõtetel ja üksikisikutel hageda riike siseriiklikest kohtusüsteemidest eraldiseisvas vahekohtumenetluses. Tegemist on ühe kõige kiiremini kasvava, praktilisema, kuid ka olulisi vastuolusid tekitava rahvusvahelise õiguse haruga. Kursuse raames analüüsime investeeringute rahvusvahelise kaitse standardeid, investorite menetlusõigusi ning välisinvesteeringute kaitse õiguse vahekorda teiste rahvusvahelise õiguse harude ning siseriikliku õigusega. Loe rohkem õppeaine kohta.

Õppeaine läbinud õppija:
- saab aru välisinvesteeringute kaitse õiguse põhimõtetest;
- mõistab riikide ja välisinvestorite vaheliste vaidluste lahendamise protsessi;
- arutleb välisinvesteeringute kaitse õiguse aktuaalsete probleemide üle.

Eeldusained osalemiseks: Rahvusvaheline õigus. Täiendusõppija peab esitama tõendi ainete varasema läbimise kohta, kui need on läbitud mujal kui Tartu Ülikoolis.

Õppejõud: Dr. Eveli Lume, LL.M. Partner at Squire Patton Boggs International Dispute Resolution ja Mailis Meier-Lutterodt, LL.M. Associate at Squire Patton Boggs International Dispute Resolution.

Toimumisaeg ja toimumiskoht: Loengute (12 h) toimumisajad Tartus, Näituse 20 aud 114:


08.09 (reede)


Kl 12.15-16.00

15.09 (reede)

Kl 12.15-16.00

22.09 (reede)

Kl 12.15-16.00

Õppekeel: inglise keel

Hind: 150 eurot

Registreerimiseks kirjutada e-mail aive.suik@ut.ee hiljemalt 6. septembriks 2023.

Tartu Teabekeskuse rühmatöö ruumid

Värske õiguskirjanduse esitlus vilistlaspäeval „Tagasi ülikooli"

Õigusteaduskond

Kutse loengule „Takistusteta vanemlus Euroopa Liidus“

E-kursus "Õiguse alused mittejuristile"

E-kursus "Õiguse alused mittejuristile"