Rahvusvahelise õiguse vanemteadur dr. Merilin Kiviorg peab ettekande 21.06 - 24.06 Oxfordi Ülikoolis toimuval rahvusvahelisel konverentsil

Konverents on teemal " Magna Carta and Freedom of Religion or Belief".