Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakond kuulutab välja praktikakonkursi

Kandideerima on oodatud kõik õigusteaduse üliõpilased, kellel on huvi riigiõiguse, rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu õiguse vastu ning kes soovivad sooritada õppepraktika 2014. aasta talveperioodil (jaanuar-veebruar).

Praktikant:

  • saab võimaluse töötada koos tunnustatud riigiõiguse ekspertidega;
  • õpib tundma põhiseaduse laiemaid rakendusvõimalusi õiguslikus argumentatsioonis;
  • õpib töötama samaaegselt siseriiklike, rahvusvahelise õiguse/Euroopa Liidu õiguse allikatega;
  • analüüsib üht Riigikogus menetlusele tulevat eelnõu läbi siseriikliku õiguse, rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu õiguse perspektiivi;
  • osaleb Riigikogu komisjonide istungitel;
  • tutvub parlamentidevahelise koostöövormiga koostades ECPRD (European Centre for Parliamentary Research & Documentation) päringu vastuse koostöös juhendajaga;
  • kirjutab koostöös juhendajaga Riigikogu liikmetele suunatud õigus- ja analüüsiosakonna teemalehe ühel õigusvaldkonna aktuaalsel teemal (soovi korral seob teemalehe oma uurimistöö/magistritöö teemaga);
  • omandab teadmised normitehnikast.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  15. novembriks CV ning lühikese (kuni 400 sõna) kaaskirja aadressile personal@riigikogu.ee.

Kaaskirjas palume märkida:
soovitav praktika algusaeg (praktika kestus 4 nädalat);
ülevaade ülikoolis läbitud ainetest;
põhjendus, miks soovitakse praktikale tulla just Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonda.

Praktika on tasustamata. Lisainformatsioon: tel. 631 6363 või liiri.oja@riigikogu.ee.