Foto:
Erakogu

Konkursi tulemused on teada! Salzburgi suveülikooli stipendiumikonkurss

Salzburg Summer School of European Private Law 2023

Suveülikoolis osalejad on selgunud! Konkursi tulemusel said stipendiumi järgmised üliõpilased:

  • Annabell Carina Katalsepp
  • Carmen Linda Plats
  • Eliis Tischler
  • Grete Kruustük
  • Hendrik Viimsalu
  • Karina-Anette Kiristaja
  • Kerstin Tang
  • Lotte Suislepp
  • Moon Lokk
  • Rainis Loit

 

Tartu Ülikooli Õigusteaduskond ja Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts kuulutavad välja stipendiumikonkursi osalemiseks 1. juulist kuni 11. juulini 2023 toimuvas Salzburgi suveülikoolis "European Private Law".

Konkursiga selgitatakse välja kuni 10 üliõpilast, kellele makstav stipendium võimaldab tasuda osalustasu. Võimalusel hüvitavad konkursi korraldajad mingis osas ka sõidu- ning elamiskulud  vastavalt solidaarsusprintsiibile.

Tegemist on ainulaadse suveülikooliga, kus õpitakse tundma võrdlevalt maailma eraõiguse süsteeme vastavate riikide tunnustatud õigusteadlaste poolt vahendatuna. See tähendab võimalust kuulata Kanada, Brasiilia, Hollandi, Hiina, Lõuna-Aafrika, Itaalia, Leedu, Ühendkuningriigi, Saksa, Venemaa jne ülikoolide professorite loenguid. Lisaks üldisele ülevaatele tegeletakse õpitubades põhjalikumalt omandi üleandmise süsteemidega (transfer of title), lepingu rikkumise õiguslike tagajärgedega (breach of contract) ning perekonnaõiguse harmoniseerimise teemadega.

Õppetöö toimub põhiliselt inglise keeles, osa loenguid on dubleerivalt saksa ja/või prantsuse keeles. Tudengid saavad võimaluse tutvustada ka oma riigi õigust temaatilistes töötubades ning ümarlaudadel. Pingelisele õppetöö kõrval pakub elamusi ka Salzburgi linn ja selle ümbruskond. Suvekooli eriliseks võluks on olnud aastate jooksul võimalus tutvuda juuratudengitega ligi 100-st riigist.

Osalema oodatakse üliõpilasi, kes on läbinud enamuse eraõiguse põhiaineid, kelle sotsiaalsed kogemused, keeleoskus ja teadmised tagavad aktiivse ja eduka osalemise õppetöös. Valiku kandidaatide seast teevad üliõpilased, kes osalesid suvekoolis 2022 aastal, EAÕS-i ja õigusteaduskonna esindaja ning EAÕS aasta toetaja 2022 advokaadibüroo Cobalt esindaja. Suvekooli raames läbitud ained on võimalik üle kanda VÕTA korras.

Konkursil osaleda soovijatel palume saata 31.10.2022 CV koos õppeedukust kinnitavate andmetega ning lühikese (1 lk) osalemissoovi põhjendusega aadressile: merike.vellend@ut.ee märksõnaga ‘Salzburg 2022’. Stipendiaadid valitakse välja esitatud dokumentide ja vajaduse korral ka vestluse alusel. Vestlused kandidaatidega toimuvad ja tulemused tehakse teatavaks novembrikuu jooksul.

Image
Image
Image
#kooliõpilasele
Tudengid

Futulab korraldab üliõpilastele Karjäärireivi „Otse tulevikku“

#rahvusvaheline #ühiskonnale
Dokumendid laual

Rahvusvaheline konverents "Maksejõuetusõiguse revisjon – uut maksejõuetusõiguses. Pankrotiseaduse 30 aastat"

#koostöö #rahvusvaheline
Tartu Ülikooli peahoone rahvusvaheliste lippudega

Euroopa Liidu õiguse igakülgse mõistmise edendamise projekt oli edukas