Autor:
Alexander Lott

Tere tulemast Tallinna mereõiguse ja hübriidsõja konverentsile!

Teaduste Akadeemias toimuv konverents toob 11.-12. mail Tallinnasse kokku nimekad õigusteadlased eri Euroopa ülikoolidest ning praktikud riigisisestest ja rahvusvahelistest institutsioonidest, et arutada õiguslike väljakutsete üle, mis lähtuvad hübriidohtudest merel.

Konverentsil keskendume sellistele küsimustele nagu haldusõiguse ja sõjaõiguse omavahelised piirid mereliste julgeolekuoperatsioonide kontekstis, torujuhtmete ja muu tsiviiltaristu ohutus merel, mehitamata laevade õigusraamistik, põhiõiguste ja vabaduste kaitse merel.

Ootame õigusteadlasi, praktikuid ja tudengeid Tallinna mereõiguse ja hübriidsõja konverentsile, et üheskoos otsida lahendusi mereõiguse pakilistele küsimustele hübriidsõja kontekstis.

Tule saa osa esimesest rahvusvahelisest mereõiguse konverentsist Eestis!

Lisaks põhiettekannetele toimuvad konverentsil paneeldiskussioonid ja ümarlauad, mis võimaldavad osalejate vahel aktiivset arutelu rahvusvahelise õiguse, mereõiguse ja julgeolekuõiguse vallas. Konverentsi korraldab Norra Mereõiguse Keskus.

Vaata konverentsi programmi 
Loe lähemalt panelistide kohta 

Osalemine on tasuta, piiratud kohtade arvu tõttu on vajalik eelregistreerimine. Registreeru kohe siin

Konverents toimub füüsilise üritusena, ilma veebiülese osalemisvõimaluseta.
Konverentsi töökeel on inglise keel.

 

Konverents on korraldatud Euroopa Komisjoni Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie 
Actions rahastusallika toel.
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement 
No 101018998. The project reflects only the fellow’s view and the European Research 
Executive Agency is not responsible for any use that may be made of the information it 
contains.

#teadus #ühiskonnale

Annemari Õunpuu kaitseb doktoritööd „Kommertspant ettevõtja vallasvarale“

17. veebruaril kell 11.00 kaitseb Annemari Õunpuu õigusteaduse erialal doktoritööd „Kommertspant ettevõtja vallasvarale“.
#teadus #ühiskonnale

Pierre Thévenin kaitseb doktoritööd „Soviet and Russian approach to the law of the sea: liberalism and local resistance“

9. detsembril kell 10.00 kaitseb Pierre Thévenin õigusteaduse erialal doktoritööd „Soviet and Russian approach to the law of the sea: liberalism and local resistance“.
#teadus
Õppejõud tahvli ees_Allikas Pexels

Doktorantide kolme minuti loengute konkurss ootab osalejaid