NordPlus programmi üliõpilasvahetus

2009. aastal oktoobris ühines õigusteaduskond koostöövõrgustikuga NordPlus, kuhu kuuluvad 23 Põhjamaa ülikooli õigusteaduskonnad. Nordplus programmi raames on bakalaureuse- ja/või magistriõppe üliõpilastel võimalik õppida võrgustiku partnerülikoolides.

Iga partnerülikool on nõus vastu võtma vähemalt kaks üliõpilast (erandite ja konkreetsete kokkulepete kohta vt allolevat loetelu). Partnerülikooli võib õppima minna kas üheks semestriks või õppeaastaks.

Stipendium

Partnerülikoolis õppimiseks on võimalik saada stipendiumi, mis katab osaliselt sõidu- ja elamiskulud. Tavaliselt makstakse stipendiumi järgnevalt: reisikulu Islandile 660 eurot, muudesse kohtadesse 330 eurot + 250 eurot elamisraha kuus. Stipendiumi saamiseks esitatakse teaduskonna koordinaatori kaudu taotlus programmi üldkoordinaatorile.

Konkurss 2024/2025. õppeaastaks toimus veebruaris-märtsis 2024.

Välisülikooli õppima minnes kehtivad TÜ üldised välismaal õppimise õppekorralduslikud reeglid.

NB! Oluline on ennast kurssi viia välisülikooli vastuvõtutingimustega ning kinni pidada vastuvõtudokumentide esitamise tähtajast.

Partnerülikoolid

Háskóli Íslands

Kokkulepe on sõlmitud magistriõppe üliõpilaste vahetamiseks.

Háskólinn í Reykjavík

Kokkulepe on sõlmitud ühe magistriõppe üliõpilase vahetamiseks.

Mykolo Romerio universitetas

Ülikool ei sea vastuvõetavate üliõpilaste arvu osas piiranguid.

Norges arktiske universitet

Kokkulepe on sõlmitud kuue üliõpilase vahetamiseks.

Universitetet i Bergen

Kokkulepe on sõlmitud kolme magistriõppe üliõpilase vahetamiseks.

Universitetet i Oslo

Selle ülikooliga on sõlmitud ka Erasmuse leping. Kokkulepe on sõlmitud kahe üliõpilase vahetamiseks, mõlemad saavad välisülikoolis õppida ühe semestri.

Göteborgs universitet

Kokkulepe on sõlmitud kahe üliõpilase vahetamiseks.

Lunds universitet

Kokkulepe on sõlmitud kahe magistriõppe üliõpilase vahetamiseks, mõlemad saavad välisülikoolis õppida ühe semestri.

Karlstads universitet

Stockholms universitet

Kokkulepe on sõlmitud ühe üliõpilase vahetamiseks.

Umeå universitet

Kokkulepe on sõlmitud ühe üliõpilase vahetamiseks.

Örebro universitet

Kokkulepe on sõlmitud kahe magistriõppe üliõpilase vahetamiseks.

Helsingin yliopisto

Selle ülikooliga on sõlmitud ka Erasmuse leping. Kokkulepe on sõlmitud ühe üliõpilase vahetamiseks.

Itä-Suomen yliopisto

Lapin yliopisto

Selle ülikooliga on sõlmitud ka Erasmuse leping. Kokkulepe on sõlmitud kolme üliõpilase vahetamiseks.

Turun yliopisto

Aalborg Universitet

Selle ülikooliga on sõlmitud ka Erasmuse leping. Kokkulepe on sõlmitud magistriõppe üliõpilaste vahetamiseks.

Aarhus Universitet

Selle ülikooliga on sõlmitud ka Erasmuse leping. Kokkulepe on sõlmitud kahe magistriõppe üliõpilase vahetamiseks.

Københavns Universitet

Kokkulepe on sõlmitud ühe üliõpilase vahetamiseks üheks semestriks. NB! 2023/2024. õppeaastal Kopenhaageni ülikool õigusteaduskonna tudengeid vastu ei võta.

Syddansk Universitet

Võta ühendust programmi koordinaatoritega

Programmi koordinaator õigusteaduskonnas

Prof Merle Erikson
Prof Merle Erikson

Programmi üldkoordinaator

Ms Candice Roccasalva
International coordinator
Department of Law
Stockholm University
+46 08 16 30 34
SE-10691 Stockholm, Sweden
Ms Candice Roccasalva
International coordinator
Department of Law
Stockholm University
+46 08 16 30 34